Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Luovuuden hyödyntäminen VR-ympäristöissä lisää oppimistuloksia

Virtuaaliseen ympäristöön saadaan luovuutta hyvin vaativia tehtäviä, projekteja sekä pelejä. Niiden ratkaiseminen lisää mielenkiintoa ja kun virtuaaliympäristöjen seikkailuun saa mukaan vielä tunteita, oppimista tapahtuu.

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.10.2023

Kun listaamme tulevaisuuden työelämätaitoja, luovuus nousee toistuvasti yhdeksi taidoksi kymmenen parhaan joukossa (Zahidi 2023.) Luovuus auttaa meitä kehittämään työtämme ja työympäristöämme.

Tuemme opiskelijan luovuuden rakentumista, mutta myös opettajan työssä luovuudella on oma merkityksensä. Luovuutta hyödyntävä opettaja pystyy käyttämään mielikuvitusta ja luomaan erilaisia oppimisen tuokioita eri oppimisympäristöissä. Virtuaaliympäristössä luovuuden hyödyntäminen korostuu.

Luovuuden merkitys virtuaaliympäristöjen rakentamisessa

Haaga-Heliassa VOP-Virtuaalisesti omalla polulla hankkeessa olemme kehittäneet virtuaalisia oppimisympäristöjä, joita opettajat ovat luoneet itse käyttäen 360-kuvia ja videoita. Virtuaaliympäristöjen luominen on luova prosessi, joka vaatii sekä teknistä että taiteellista osaamista.

Kun opettaja itse suunnittelee ja luo virtuaaliympäristöjä, jokainen kohta virtuaaliympäristössä on luovan ajattelun ja vision tulos. Virtuaaliympäristöjen suunnittelijat voivat valita, millaisia visuaalisia ja äänellisiä elementtejä halutaan käyttää, miten suunnittelijat asettelevat ne virtuaalisessa tilassa ja miten ne vaikuttavat käyttäjän immersiiviseen kokemukseen.

Opiskelijan laittaessa VR-lasit päähänsä hän sulkee muun ympäristön ulkopuolelle ja siirtyy immersiiviseen tilaan. VR-ympäristö on kuvitteellinen maailma, jossa opiskelija kokee olevansa. Virtuaaliympäristöt ovat elämyksellisiä ja mieleenpainuvia, sillä ne hyödyntävät useita aisteja ja luovat immersiivisen kokemuksen. Mitä enemmän saamme VR-lasien ulkopuolisen ympäristön suljettua pois, sitä immersiivisempi opiskelijan kokemuksesta tulee (Makransky & Petersen 2021.)

Virtuaaliseen ympäristöön voidaan luoda hyvin erilaisia ja luovia tehtäviä, projekteja sekä pelejä. Pelien ratkaiseminen lisää mielenkiintoa ja kun virtuaaliympäristöjen seikkailuun saamme mukaan vielä tunteita, oppimista tapahtuu. Hyvin suunniteltu virtuaaliympäristö, jossa on hyödynnetty luovia ratkaisuja lisäävät opiskelijoiden motivaatiota, kiinnostusta ja osallisuutta oppimiseen.

Hienoja oppimiskokemuksia saadaan, kun virtuaaliympäristöjä luodaan ja ideoidaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat voivat suunnitella virtuaaliympäristön tavoitteet, sisällöt ja toiminnot. He voivat määritellä, mitä he haluavat saavuttaa virtuaaliympäristöllään, mitä he haluavat opettaa tai viestiä käyttäjille ja miten he haluavat käyttäjien vuorovaikuttavan virtuaaliympäristön kanssa.

Virtuaaliympäriöstöissä toimiminen lisää luovuutta

Kun opiskelijat liikkuvat virtuaaliympäristöissä ja ratkovat tehtäviä, tarvitaan siihen luovuutta. Tehtävien suorittaminen saattaa vaatia hyvinkin luovia ratkaisuja. Esimerkkinä pakopelit, joita virtuaaliympäristöihin on luotu. Niissä opiskelijat etsivät virtuaaliympäristöstä koodeja, jotka syöttäessään tiettyyn koodiavaimeen, päästään liikkumaan seuraavalle tasolle ja kohti ratkaisua.

Virtuaaliympäristöissä opettajat voivat rakentaa opiskelijoille avoimia ja haastavia ongelmia ratkaistavaksi. Siellä voi analysoida, arvioida, ja kehittää ideoita sekä ratkaisuja. Kun luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja käytetään virtuaaliympäristöissä, luovuuden hyödyntäminen taas kasvattaa luovuutta.

Positiivinen tunnetila virtuaaliympäristöissä tukee luovuuden syntymistä

Luovuuden tilan syntyminen ei ole koulussa itsestäänselvyys, vaan siihen tarvitaan positiivista tunnetilaa. Meidän tulee opettajina luoda virtuaaliseen oppimisympäristöön ja sen ympärille positiivinen tunnetila, jossa opiskelija kokee olonsa turvalliseksi.

Positiiviset tunteet lisäävät ajattelukykyä ja luovuutta. Virtuaaliympäristöissä opiskelija saa epäonnistua vapaasti ja seikkailla ympäristöissä rajattomasta. Opiskelija oppii siellä tuntemaan vahvuutensa. Ohjausprosessissa opettajan kanssa opiskelija saa kannustavaa ja rakentavaa palautetta.

Syntyy myönteisiä tunteita, jotka auttavat havaintokentän laajenemisessa, ja myönteisten tunnekokemusten jälkeen luovalle oppimiselle välttämättömät aivokuoren osat aktivoituvat. Myös virtuaaliympäristössä opiskelijan luovuus aktivoituu, kun opiskelijalla on mahdollisuus kokea olevansa ikään kuin turvassa, kokevansa myönteisiä tunteita ja saavansa toteuttaa hyvinkin erilaisia oppimisen ratkaisuja. Kun luovuus lisääntyy oppimistulokset paranevat.

Syyskuussa 2021 alkaneessa Vop – Virtuaalisesti omalla polulla -hankkeessa testaamme ja rakennamme VR-ympäristöjä uraohjauksen tueksi ammatillisella toisella asteella. Hankkeen rahoittaa ESR (EU REACT) osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lähteet

Zahidi, S. 2023. Future of Jobs Report 2023. World economic forum.

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Kuva: Shutterstock