Siirry sisältöön
Learning by doing – Porvoon kampuksen opetussuunnitelman kivijalka

Kirjoittajat:

Anna Sivonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.04.2019

Haaga-Helian Porvoo Campuksella on jo pitkät perinteet projekteissa tapahtuvasta tutkivasta ja kehittävästä oppimisesta. Tämä työskentelyn tapa on koettu siinä määrin tehokkaaksi ja mielekkääksi, että opettajat halusivat samalla tiellä jatkettavan myös uudistetussa opetussuunnitelmassa. Tähänkin asti työelämälähtöisten projektien hyödyntäminen on ollut suositus, mutta se on kuitenkin nojannut vahvasti opettajien omaan aktiivisuuteen ja halukkuuteen; on periaatteessa ollut mahdollista valita jättäytyä projektien ulkopuolelle. Tässä viimeisimmässä ops-uudistuksessa projekteissa oppimista ja tekemällä oppimista haluttiin tukea entisestään kirjoittamalla se selkeämmin sisään rakenteisiin. Syntyi niin sanotun Campusfilosofian kolmas kohta:

  1. Osallistava ilmapiiri (motivoiva, kannustava ja moderni kampus)
  2. Monikulttuurinen ympäristö (kansainväliset työskentelytavat ja ryhmätöihin perustuvat oppimismenetelmät)
  3. Learning by doing (työelämälähtöiset konkreettiset projektit)

Lukukaudet rakentuvat moduuleista, jotka ovat perusopintojen osalta yhteiset Porvoon eri koulutusohjelmille. Vaikka moduuleilla on järjestelmäteknisistä syistä oma paikkansa lukujärjestyksessä, ei niitä ole kuitenkaan tarkoitus toteuttaa sellaisinaan, vaan niihin sisältyvät kompetenssit omaksutaan lukukauden yhdessä tai kahdessa laajemmassa projektitoteutuksessa. Projektit pyritään suunnittelemaan niin, että niiden yhteydessä voidaan käsitellä mahdollisimman suuri osa moduulien aiheista. Mikäli jotain jää kuitenkin projekteissa oppimisen ulkopuolelle, miettii opettajatiimi tälle oman suoritustavan.

Paras myyntipuhe voittakoon – Business Plan Competition

Opiskelipa sitten matkailua tai liiketaloutta, tietyt yritystoiminnan perusasiat ja –käsitteet on hyvä hallita. Kannattava liiketoiminta tarvitsee mielekkään liiketoimintamallin, riittävät resurssit ja oikeat kumppanit. Vähintäänkin yhtä tärkeää on tunnistaa oman liiketoiminnan keskeiset asiakkaat ja heidän tarpeensa, sekä ymmärtää toimintaympäristön tuomat mahdollisuudet ja rajoitukset. Ja ei pidä unohtaa, että paraskaan liikeidea ei toteudu, ellei omaa ideaansa ja tuotettaan osaa myydä.

Näitä kaikkia edellä mainittuja asioita ensimmäisen lukukauden opiskelijat ovat päässeet harjoittelemaan liikeideakilpailuprojektissa (Business Plan Competition). Tässä projektissa opiskelijat kehittävät pienryhmissä kukin omaa liikeideaansa Alexander Osterwalderin Business Model Canvasin perusteella. Liikeidean kehittäminen lähtee liikkeelle vahvasti asiakkaista, heidän tarpeistaan ja ongelmistaan, sekä niistä ratkaisuista, joita opiskelijoiden yrityksellä olisi potentiaalisille asiakkaille tarjota. Lukukauden kuluessa liikeideaa kehitetään askel ja canvasin osa kerrallaan, palaten aina arvioimaan kokonaisuutta uudelleen työn edetessä. Opettajat toimivat projektissa ohjaavassa roolissa, kannustaen opiskelijoita haastamaan omia käsityksiään ja ajatuksiaan liikeideaansa liittyen.

Lukukauden Business Plan Competition –projekti huipentuu kaikkien lukukauden yhteiseen finaalitapahtumaan, jossa koulutusohjelmaryhmien parhaat tiimit kisaavat parhaan liikeidean tittelistä ulkopuolisen tuomariston edessä. Finaaliin etenevät pienryhmät valitaan koulutusohjelman sisältä opiskelijoiden äänestyksen perusteella, mutta Campuksen omassa ”Leijonan Luolassa” ei muulla opintomenestyksellä tai kavereiden suosiolla ole enää merkitystä. Finaalissa vain idean toteuttamiskelpoisuus ja myyntipuhe ratkaisevat.

Opiskelijoille liikeideakilpailu on iso projekti. Moni yllättyy työn määrästä ja tuskastuu, kun opettajat kerta toisensa jälkeen haastavat ja vaativat perustelemaan tehtyjä ratkaisuja. Oman lisähaasteensa projektiin tuovat vielä uudet opiskelukaverit, uudet opettajat ja totutusta poikkeava tapa opiskella. Myös projektiin liittyvä esiintyminen ja myyntipuheet saattavat tuntua jännittäviltä. Koska ensimmäiseen lukukauteen liittyy paljon uusia asioita, olemme tietoisesti ottaneet työelämän mukaan vain ulkopuolisten tuomareiden muodossa – toimeksiannettujen, työelämälähtöisten projektien aika on hiukan myöhemmin. Oltuamme mukana jo neljässä finaalissa ohjaavien opettajien ominaisuudessa, voimme kuitenkin todeta, että on hienoa nähdä opiskelijatiimien kasvavan projektien edetessä. Kun opiskelijat semifinaalissa ja finaalissa ammattimaisesti kertovat omista liikeideoistaan, ei ole epäilystäkään, etteivätkö he selviäisi myös myöhempien lukukausien projektien haasteista.