Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Kunnioittava kyseenalaistaminen kuuluu ohjaustyöhön

Kirjoittajat:

Kalle Vihtari

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 16.11.2023

Konfrontointi, eli ristiriitaisuuksien osoittaminen ohjauskeskusteluissa, on osittain liian varovaisesti käytetty intervention keino. Opinto- ja uraohjaukseen liittyvien realiteettien äärellä meidän on mietittävä, miten vallalla oleva asiakaskeskeinen unelmapuhe voisi tarvittaessa muuttua vuorovaikutukseksi, jossa kunnioittaen tapahtuvalle kyseenalaistamiselle on tilaa.

Hyvää ohjaaja kuuntelee ja kysyy

Haaga-Heliassa järjestettävissä ohjauksen koulutuksissa teemme harjoitteita, joissa tulevat ura- ja opinto-ohjauksen ammattilaiset pääsevät kokeilemaan aktiivisesti kuuntelua. Yhden suun ja kahden korvan omaavalla ohjauksen ammattilaisella saattaa olla haasteena keskittyä kuuntelemaan, mitä ohjauksen vuorovaikutuksessa kuulee ja havaitsee. Myös kysymisen taitoja harjoitellaan.

Ohjausalan ammattilaisten on hyödyllistä tutkia, minkälaisia kysymyksiä ohjaustilanteissa käytetään. Käytettyjä kysymyksiä on hyvä kokeneemmankin ura- ja opinto-ohjauksen asiantuntijan pysähtyä miettimään. Miksi, miten, mitä, milloin, ja millaisten kysymysten äärellä olemme, kun olemme ohjausvuorovaikutuksessa. Kysymisen taidon jälkeen on hyvä uudelleen pysähtyä huomaamaan, mitä kuunneltavaa kysymys tuottaa.

Kuuntelemisen ja kysymisen kautta voimme osoittaa kunnioitusta asiakastamme kohtaan. Ohjauksen koulutuksia järjestävien on mietittävä, millä tavalla tulevat ohjauksen ammattilaiset pääsevät harjoittelemaan kunnioittamisen taitoa.

Kuuntele, kysy ja kunnioita – kyseenalaista kunnioittaen

Kuunteleminen ja kysyminen ei luonnollisestikaan tuota sellaisenaan kunnioitusta vaan niiden avulla voidaan ilmaista myös epäkunnioitusta. Kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi tulemisen kokemus ei tule itsestään vaan sitäkin voidaan harjoitella.

Kunnioittamista voidaan harjoitella esimerkiksi asiakastyöstä kumpuavien eettisten ongelmatilanteiden äärellä. Tärkeää on, että ohjaaja kunnioittaa asiakkaan sanomista, tekemistä ja suunnitelmia, vaikka ne olisivat oman moraalikäsityksen kanssa ristiriidassa.

Suomen opinto-ohjaajat ry:n eettisissä periaatteissa (SOPO) nousee myös ohjattavan kunnioittaminen esille. Kunnioittaminen mainitaan erikseen itsemääräämisoikeuden yhteydessä. Samoin ohjattavan omien valintojen kunnioittaminen on perinteisesti ollut yksi suomalaisen ohjausammattilaisen eettinen periaate.

Opinto-ohjauksen ammattilaisen on hyvä pysähtyä miettimään, mitä on todellinen kunnioitus sellaisten valintojen keskellä, joissa ohjattavan päätös ei ole mielekäs läheisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan kannalta. Ohjaajan on pohdittava millä tavalla hän kuuntelun, kysymisen ja kunnioittamisen keskellä uskaltaa kunnioittavasti kyseenalaistaa toisen valintoja.

Tämä aika tarvitsee ammattilaisia, joilla on mahdollisuus tukea eettisesti kestäviä valintoja myös kriittisillä kysymyksillä. Myös kyseenalaistamisella on oma paikkansa kestävässä ohjauksessa.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Shutterstock