Siirry sisältöön
Koulutussuunnittelu uusiksi ammatillisella toisella asteella osa 2

Siirtyminen ryhmälukujärjestyksistä opetustarjontaan antaa opettajille ja oppilaitoksille mahdollisuuden lähteä kehittämään uutta rakennetta opetukseen.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 17.01.2020

Blogin ensimmäisessä osassa tarkasteltiin ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tuomia haasteita ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen. Vanhat ryhmälukujärjestykset eivät mahdollista aitoja yksilöllisiä opintopolkuja, jolloin koulutuksen toteuttamiseen tarvitaan ihan uutta arkkitehtuuria. Se voidaan tehdä suunnittelemalla koulutus opetustarjonnaksi eli tarjottimiksi, joista valitaan opiskelijalle juuri hänen tarvitsemansa opintokokonaisuudet. Tarjottimet rakennetaan oppilaitoshallintajärjestelmään.

Opiskelijan polku on yksilöllinen

Kun tarjottimet ovat järjestelmässä, tehdään opiskelijalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma järjestelmän e-hoksin kautta. Opettaja tai opettajat valitsevat tutkinnon ja sen osat yhdessä opiskelijan kanssa. He käsittelevät yhdessä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä tekevät aikataulun, jolla osaaminen osoitetaan. Osaamisen hankkimiseen opiskelijalle valitaan tarvittavat tuotekortit tai opintokokonaisuudet (ydinosaamiset ja oppimisympäristö). Opettaja laatii tarjottimista kullekin opiskelijalle juuri hänelle sopivan toteutuksen. Järjestelmässä tehdyt tuotekorttivalinnat ja ilmoittamiset opetustapahtumiin näkyvät välittömästi opiskelijan työjärjestyksessä. Lopputuloksena kaikilla opiskelijoilla on hieman erilainen lukujärjestys yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Sopiva malli löytyy kokeilemalla

Ryhmälukujärjestyksistä siirtyminen opetustarjontaan antaa opettajille ja oppilaitoksille mahdollisuuden lähteä kehittämään uutta rakennetta opetukseen. Uudenlainen malli pakottaa ajattelemaan toisin, mutta ajatus- ja suunnittelutyötä on tehtävä yhdessä johdon ja opettajatiimien kanssa.

Pidemmälle vietynä mallissa kannattaa tarkastella myös eri tutkintojen rajapintoja ja yhdistää samankaltaisia sisältöjä samaan tarjottimeen. Lisäksi on mahdollista suunnitella koko oppilaitoksen yhteistä tarjontaa keskitetysti yhteisiin tarjottimiin. Tarjottimien kokeilujen jälkeen arvioidaan niiden toimivuutta sekä sisältöä vähintään kerran vuodessa tai ennen kuin laaditaan seuraavan vuoden tarjonta. Yhteinen suunnittelu ja kehittäminen ovat merkityksellistä opettajien tiimityötä, joka lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja suuntaa kohti yhteistä tavoitetta.

Opetustarjonnan läpinäkyvyys helpottaa myös ohjaushenkilöstön työtä. Opiskelijan on puolestaan helpompi hankkia osaamista muistakin tutkinnoista. Myynti ja markkinointi saavat niin ikään selkeät toteutukset, joita voi käyttää apuna opiskelijahankinnassa.

Käänteinen malli muuttaa opettajan tehtäväkuvaa entistä enemmän ohjaukselliseen suuntaan ja vaatii osaamista nähdä sekä kuulla opiskelijan tarpeet aidosti. Tässä mallissa opiskelijan yksilöllisyys toteutuu monin eri tavoin. Se ei kuitenkaan sulje pois ryhmässä tapahtuvaa oppimista, sillä opetus tapahtuu aina ryhmässä ja alkuvaiheen opinnoissa useimmiten samojen osallistujien kanssa.

Opetustarjonnan suunnittelu haastaa oppilaitoksia uuteen ajatteluun ja kokeilevaan toimintaan. Yhtä valmista kaikille sopivaa mallia ei ole. Jostain visiosta kannattaa lähteä liikkeelle, uskaltaa rakentaa sitä, kokeilla ja kehittää. Näin löytää juuri omaan oppilaitokseen sopivan mallin!

Lähteet:

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017

Opintopolku