Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Kohti tekoälykästä oppimista

Tekoäly voi säästää opettajan aikaa rutiinitöissä, joten oletettavasti opettaja voi tulevaisuudessa keskittyä entistäkin enemmän ihmisten väliseen toimintaan ja sen kehittämiseen.

Kirjoittajat:

Katja Wirenius

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.09.2023

AiDriver!-hankkeessa selvittelemme, miten tekoäly vaikuttaa opetusalaan. Havaintojemme mukaan muutos on iso, ja se haastaa meidät puntaroimaan uusiksi sekä arjen käytänteitä että pedagogisia valintojamme. Myös tuoreessa Valiokunta-podcastissa (Halonen, Lehmus & Ambrusin 2023) lausuttiin väkevästi, että tekoäly muuttaa kaiken oppimisesta, opettamisesta ja arvioinnista.

Tässä kirjoituksessa pohdiskelen niitä mahdollisuuksia, joita tekoäly tarjoaa opiskelijoille ja opettajille.

Syvempi ymmärrys oppimistyyleistä tehostaa oppimistuloksia

Mujiono kirjoittaa artikkelissaan Educational Collaboration: Teachers and Artificial Intelligence (2023), että tekoälyn tuella voimme vaikuttaa oppimiskokemuksiin, avustaa arviointia ja tehostaa personoitua oppimista.

Tekoäly mahdollistaa adaptiivisen oppimisen, jolloin esimerkiksi verkko-opintojen aikana oppimisalustalta kerätystä datasta saamme täsmätietoa opiskelijan osaamistasosta ja oppimisesta.

Datan avulla voimme rakentaa yksilöllisempiä oppimispolkuja, jotka palvelevat paremmin opiskelijoiden kiinnostuksen kohteita, motivoitumista ja osaamisen kehittymistä. Oppimisdata mahdollistaa nopean reagoinnin opiskelijoiden haasteisiin ja tukee yksilöllistä oppimista. Syvempi ymmärrys opiskelijan oppimistyyleistä mahdollistaa räätälöidyn opetuksen ja tehostaa oppimistuloksia.

Tekoälyavusteisilla oppimisalustoilla tai -sovelluksilla voimme automatisoida myös arviointia. Testien ja oppimistehtävien arviointi hoituu tekoälyn avulla tehokkaasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Oppimisalustat ja tekoälysovellukset antavat välittömän palautteen opiskelijalle.

Myös kielimallit (esim. ChatGPT) osaavat tehdä arviointia, mutta tekijänoikeuksien vuoksi opettaja ei voi viedä opiskelijoiden tuotoksia verkkoon. Arvioinnin voi kuitenkin ajatella käänteisesti, oppija voi itse halutessaan käyttää kielimalleja arvioinnin apuna, saada palautetta itselleen ja kehittää näin itseopiskelun taitojaan.

Tekoälyyn perustuvien kielimallien apu on aina saatavilla

Opettajan työssä kielimallit auttavat opetuksen suunnittelussa, oppimistehtävien laadinnassa, opetuksen yksilöllistämisessä, arviointikriteerien testauksessa, opetus- tai erilaisten tekstiaiheiden ideoinnissa ja monipuolistamisessa. Opettajaa ja opiskelijaa kielimalli voi auttaa kielenhuollossa, kielen käännöksissä, isojen tietolähteiden referoinnissa, ydinasioiden löytämisessä ja tekstien kirjoittamisessa.

Oman ajattelun ja tekstien rikastaminen sekä tiedon palastelu auttavat arjen työssä ja opiskelussa. Käsitteiden selkeyttäminen ja monipuoliset, eri kulmista asiaa avaavat selvitykset, ovat suurena tukena myös erityisopiskelijalle. Tekoälyyn perustuvat kielimallit ovat väsymättömiä ja kannustavia keskustelukumppaneita, mentoreita, joiden apu on verkossa saatavilla 24/7.

Kun tekoäly hoitaa rutiinityöt, opettaja voi keskittyä tunne- ja ihmissuhdetaitojen kehittämiseen

Opettajan vahvuuksia suhteessa tekoälyyn ovat ihmissuhdetaidot ja niiden kehittäminen, sosiaalisten sekä tunteisiin liittyvien taitojen opettaminen ja opiskelijan monipuolinen tuntemus (Mujiono 2023). Opettaja tietää ja tuntee opiskelijansa syvemmällä tasolla. Hän voi toimia innostavana, motivoivana ja tukea tarjoavana roolimallina opiskelijoilleen.

Tunnetaitojen välittäjänä opettaja on korvaamaton. Opiskelijoiden vuorovaikutustaidot kehittyvät dialogissa ja keskusteluissa toisten kanssa, kun niitä harjoitellaan opettajan rakentamissa turvallisissa ja inklusiivisissa oppimisympäristöissä. Sellaisen ympäristön rakentamiseen tekoäly ei pysty.

Moniulotteisten ja transversaalien taitojen opettamisessa opettajaa tarvitaan tulevaisuudessakin. Päätöksentekotaidot, arvoihin liittyvät ratkaisut, ryhmätyötaidot, emotionaalinen osaaminen ovat tekoälylle haasteellisia opetettavia ja arvioitavia (Mujiono 2023). Tekoäly toimii matemaattisten kaavojen ja todennäköisyyksien ohjaamana, kun taas ihminen toimii luovasti.

Tiimityöskentely, innovointi ja tunnetaidot ovat opettajan osaamista vahvimmillaan. Tekoäly voi säästää opettajan aikaa rutiinitöissä, joten oletettavasti opettaja voi tulevaisuudessa keskittyä entistäkin enemmän ihmisten väliseen toimintaan ja sen kehittämiseen.

Tekoäly ei vie opettajan työtä, mutta kollega, joka ottaa sen haltuun, voi viedä.

Opetushallituksen rahoittaman AiDriver!-hankkeen puitteissa olemme koonneet aineistoa päivittyvälle Tekoäly oppimisessa ja opetuksessa -sivustolle. Aineisto tarjoaa perustietoa tekoälyn haltuun ottoon opetusalalla toimiville sekä opettajiksi aikoville.

Lähteet

Mujiono, M. 2023. Educational Collaboration: Teachers and Artificial Intelligence. Jurnal Kependidikan, 9(2), 618-632.