Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Kirjoittajakutsu: eSignals Research – Teemanumero 2021

Vaikuttava ammatillinen pedagogiikka – suuntaviivoja ja yhteisiä rajapintoja tutkimassa

Kirjoittajat:

Julkaistu : 20.10.2020

Vaikuttava ammatillinen pedagogiikka – suuntaviivoja ja yhteisiä rajapintoja tutkimassa

Tuskin kukaan osasi odottaa tällaista siirtymää 2020-luvulle. Uuden vuosikymmenen suuntaviivat saneltiin alkuvuodesta. Koronapandemia muutti käsityksemme ympäröivästä todellisuudesta kenties pysyvästi. Korkeakoulut suuntaavat katseensa horisonttiin, jonka näkymiä muokkaavat talouden, ilmaston ja teknologian kehittymisen suuntaviivat. Samaan aikaan korkeakoulujen rahoitusmalli muuttuu ja painopisteen muutos korostaa jatkuvaa oppimista, jossa tarkastelun kohteena on työuran aikainen oppiminen.

Yhteiskunnallinen muutos muuttaa käsitystämme työstä, osaamisesta ja oppimisesta. Haaga-Heliassa keskeinen työelämälähtöisen soveltavan tutkimuksen alue on vaikuttava ammatillinen pedagogiikka. Myös ammattikasvatus tieteenalana liittyy tähän keskusteluun.

Kutsumme teidät eSignals Research -teemanumeron kautta tarkastelemaan, miten ymmärrämme vaikuttavan ammatillisen pedagogiikan. Millainen koulutus tukee ammatillista pedagogiikkaa ja milloin siitä tulee vaikuttavaa? Teemaa voi tarkastella sekä tutkimus- että teoria-artikkelin kautta. Artikkelin voi kirjoittaa myös englanniksi.

Artikkeleiden teoreettiset ja empiiriset näkökulmat voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

 • jatkuva oppiminen, hyvinvointi ja 2020-luvun työelämätaidot
 • digitaaliset ohjaus- ja oppimisympäristöt
 • immersiivisyys tilassa ja pedagogiikassa
 • teknologia korkeakoulun ja työelämän rajapinnassa
 • erityinen oppija ammattiin oppimassa
 • ammattikasvatus 2020-luvulla
 • vaikuttava vastuullisuus ja turvallisuus
 • kansainvälinen ammatillinen pedagogiikka.

eSignals Research on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun julkaisema vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu. Se noudattaa kahden toimituskunnasta riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä. Vertaisarviointiprosessi on avoin. Tämä tarkoittaa, että sekä kirjoittajat että vertaisarvioitsijat tietävät toistensa henkilöllisyyden. Vertaisarvioitsijien nimet julkaistaan tekstin yhteydessä. Arvioitsijoiden laatimia arvioita ei julkaista.

Toimitusprosessin aikataulu:

Ehdotukset artikkeleiksi lähetetään 13.11.2020 mennessä osoitteeseen anna.hermio@haaga-helia.fi

Ehdotuksessa tulee olla:

 • artikkelin otsikko
 • kirjoittajan nimi / kirjoittajien nimet ja yhteystiedot sekä yhteyshenkilönä toimiva kirjoittaja alleviivattuna
 • enintään 500 sanan mittainen abstrakti tekstin sisällöstä.

Tieto yhteyshenkilönä toimivalle kirjoittajalle teemanumeroon valinnasta lähetetään 27.11.2020 mennessä.
Hyväksyttyjen abstraktien pohjalta kirjoitetut artikkelit lähetetään teemanumeron toimittajille 26.2.2021 mennessä.
Vertaisarvioitsijoiden lausunnot lähetetään kirjoittajille 16.4.2021 mennessä.
Lausuntojen jälkeen korjatut käsikirjoitukset lähetetään teemanumeron toimittajille 31.5.2021 mennessä.

Kirjoitusohjeet:
eSignals Research noudattaa APA:n mukaisia tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Kysy lisää: anna.hermio@haaga-helia.fi

Toimituskunta:

 • Päätoimittaja: Satu Koivisto
 • Toimittaja: Anna Hermiö
 • Toimituskunta: Annica Isacsson, Timo Kaski, Teemu Moilanen, Hannu Vahtera
 • Teemanumeron toimittaja: Jani Siirilä