Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Kestävän kehityksen pedagogiikkaa osa 2: Pedagoginen painotus

Vaikka kestävä kehitys on mainittu koulutuksen yleisissä tavoitteissa, sen rooli opetuksessa ja käytännön toiminnassa on jäänyt pinnalliseksi, kirjoittavat Jani Siirilä ja Crister Nyberg.

Kirjoittajat:

Jani Siirilä

yliopettaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
principal lecturer, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Crister Nyberg

yliopettaja
Principal Lecturer
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.12.2020

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteissa kestävä kehitys on yksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että vaikka kestävä kehitys on mainittu koulutuksen yleisissä tavoitteissa, sen rooli opetuksessa ja käytännön toiminnassa on jäänyt pinnalliseksi.

Ammatillisten opettajaopintojen sisällöissä tähän osaamistarpeeseen vastataan tuomalla ensi lukuvuodesta lähtien uudeksi pedagogiseksi painotukseksi kestävän kehityksen pedagogiikka. Nykymuodossaan kestävän kehityksen sisällöt kuvataan osana ammatillisen opettajan ammattitaitovaatimuksia, mutta pedagogisen painotuksen kautta tavoite on tukea kestävän kehityksen sisältöjen muuttumista konkreettisiksi opinteoiksi.

Pedagogisen painotuksen myötä syntyvän asiantuntijuuden ansiosta opettaja hallitsee monipuolisesti kestävän kehityksen pedagogiikkaan liittyvää monitieteistä teoriaperustaa sekä taustalla olevaa lainsäädäntöä. Lisäksi hän osaa soveltaa niitä omassa opetuksessaan sekä kehittää oppilaitoksen ja työelämän käytänteitä kestäviksi. Keskeisenä tekijänä on kestävään kehitykseen ja sen pedagogiikkaan liittyvä eettinen osaaminen ja sen välittäminen opiskelijoille ja sitä kautta työ- ja elinkeinoelämään.

Kestävän kehityksen pedagogiikan painotuksessa opiskelija tulee vahvistamaan osaamistaan esimerkiksi valitsemalla jonkin oman ammattialansa tutkinnon osan tai toteutuksen ja keskittymällä omassa opetuksessaan kestävän kehityksen sisältöihin. Toteutus voi sisältää esimerkiksi monialaisia oppimistuokioita tai liittyä osaksi laajempaa opintojaksoa.

Kestävän kehityksen pedagogiikka nostaa arvoperustan lisäksi näkökulmina ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden ulottuvuudet, oikeudenmukaisuuden sekä demokratian ja turvallisuuden kysymykset.

Pedagogisen painotuksen kautta tullaan edistämään ammatillisen opettajaopiskelijan ohjaus- ja opetustyötä suunnitelmallisesti siten, että hänen opetuksensa kautta opiskelijat saavuttavat tiedot ja taidot edistää kestävää kehitystä työelämässä omalla ammattialallaan (esimerkiksi tekninen osaaminen, hiilineutraaliuuteen liittyvät ratkaisut, energiatehokkuus, ympäristökasvatus ja oikeudenmukaisuus).

Kestävän kehityksen pedagogiikkaan liittyy vahvasti myös yhteistyö työelämän ja muiden verkostojen kanssa. Yksittäisen opettajan osaamisen kehittymisen lisäksi tavoite on edistää koko oppilaitoksen kestävän kehityksen osaamisen vahvistumista.

Kirjoittajat:

Jani Siirilä

yliopettaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
principal lecturer, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Crister Nyberg

yliopettaja
Principal Lecturer
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu