Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Hyvinvointiosaamista Keniaan

Kirjoittajat:

Tiina Laiho

lehtori, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.12.2019

Keniassa on tällä hetkellä Afrikan voimakkaimmin kasvava talous. Maa on noussut viime vuosien aikana matalimman tulotason luokituksesta matalan keskikastin tulotasoon.

Elintason nousu on muuttanut radikaalisti etenkin kenialaisten kaupunkilaisten ja kaupunkiin muuttavien maalaisten elintapoja. Vaurastuminen on vähentänyt luonnollista liikuntaa ja muuttanut ruokavaliota epäterveellisemmäksi. Muutoksen vaikutukset näkyvät muun muassa lisääntyneinä elintasosairauksina.

Ulkoministeriön rahoittama ja Opetushallituksen koordinoima KENFIN EDURA -hanke (Kenya-Finland Education and Research Alliance) käynnistettiin maaliskuussa 2017 vastaamaan Kenian yhteiskunnallisen muutoksen haasteisiin tavoitteenaan kehittää korkeakoulutuksessa terveyden edistämisen osaamista (erityisesti liikunta ja ravinto). Kolmivuotisen hankkeen päätoimijoita ovat olleet Helsingin yliopisto, Haaga-Helia AMK sekä Kenyatta yliopisto (KY), Nairobi.

Helsingin yliopisto on keskittynyt hankkeessa Kenyatta yliopiston jatkotutkintojen uudistamiseen ja tohtoritason opiskelijoiden tutkimusosaamisen kehittämiseen. Opiskelijoiden osaamista on kehitetty tutkimusprojekteissa oppimisen kautta. Tutkimusprojektit ovat kohdistuneet Nairobin suurkaupunkialueen ja lähimaaseudun asukkaiden ravitsemukseen ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin.

Haaga-Helia AMK:n Vierumäen yksikön vastuualueena on ollut kehittää Kenyatta-yliopiston opetushenkilöstön kanssa liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää opetusta. Tavoitteena on ollut opetussuunnitelmien kehittäminen monitieteellisiksi ja osaamisperusteisiksi.

Kantavana toimintaperiaatteena hankkeessa on ollut John Deweyn ”learning by doing” ja yhdessä tekeminen. Hankkeelle asetettuja tavoitteita ei voitu lähteä rakentamaan mestari-kisälli-asetelmasta käsin. Jo suunnitteluvaiheessa todettiin, että suomalaisina emme voi suoralta kädeltä sanoa, mitä ja miten kenialaista tutkimuksellista ja pedagogista osaamista tulisi kehittää ja miten koulutusta sikäläisissä olosuhteissa tulisi toteuttaa.

Käytännössä kehittämistä onkin toteutettu yhdessä kokeillen, arvioiden ja pienin askelin etenemällä. Esimerkiksi opetussuuniteman muutosprosessissa Haaga-Helian asiantuntijat ovat toimineet tukijoina. He ovat painottaneet päivitetyn pedagogisen tutkimustiedon hyödyntämistä, opettajien sekä opiskelijoiden osallistamista OPS:n työstöön sekä sparraten osaamiskuvauksia prosessin ohessa.

Koulutuksen kehittäminen ei tapahdu hetkessä, ei etenkään afrikkalaisessa kulttuurissa. Hankkeen ensimmäinen vuosi menikin pitkälti tutustuen ihmisiin, ihmetellen kulttuurien välisiä eroja ja jakaen hyviä käytänteitä puolin ja toisin. Erityisen tärkeää oli kaikkien työskentelevien osapuolten roolien löytyminen ja tavoitteiden tarkentuminen.

Hankkeen toisena toimintavuotena saatiin aikaan ensimmäiset näkyvät opetuksen muutokset. Kenyatta-yliopiston opetussuunnitelmiin lisättiin kaksi uutta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää opintojaksoa. Vuotta myöhemmin näiden opintojaksojen osaamiskuvauksia muokattiin paremmin liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisessä tarvittavaa osaamista vastaavaksi.

Kevätlukukaudella 2019 Kenyatta yliopiston lehtori Daniel Njanga tutustui neljän kuukauden ajan Haaga-Helian Vierumäen yksikön opetukseen ja toimintatapoihin. Hän myös suoritti opiskelijan roolissa kevään aikana 30 opintopisteen kansainvälisen soveltavan liikunnan opintokokonaisuuden (EUDAPA).  Itse opiskeluun osallistumalla Daniel näki ja koki käytännössä, mitä osaamisperusteisuus tarkoittaa opiskelijan näkökulmasta katsoen. Kokemukseensa pohjaten hän tuutoroi nyt muita KY:n opettajia ja OPS-vastaavia osaamisperustaisuuteen.

Yhteistyökumppanuus Keniaan jatkuu, vaikka itse hanke päättyy keväällä 2020. Tekeillä oleva yhteistyösopimus (MOU) varmistaa sen.


Kuva:  Billy Miaron / Shutterstock.com