Siirry sisältöön
Huikea yrittäjyyskokeilu opettajankoulutuksessa!

Immersiivisyys luo yhteisen pelikentän koko ryhmälle ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja toteutukseen mitä suuremmissa määrin.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 11.03.2020

Teemaan ”uppoudutaan” ensin pienryhmässä, minkä jälkeen siihen osallistetaan koko ryhmä eri menetelmin. Immersiivisyys luo yhteisen pelikentän koko ryhmälle ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja toteutukseen mitä suuremmissa määrin.

Ideointi

Yhtenä teemana opettajankoulutuksessa oli yrittäjyys, johon perehtyivät kolme opettaja-opiskelijaa Joni Lähde, Jouko Harju ja Jali Järveläinen. He nimesivät ryhmänsä 3-J-yrittäjiksi. Päivän suunnittelun taustaksi otettiin yrittäjyyspedagogiikka ja Kiltakoulu-malli, jossa oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti erilaisista työelämän toimeksiannoista. Tästä ansiokkaalla ryhmällä virisi ajatus, että lähdetään ”törmäyttämään” ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoita sekä opettaja-opiskelijoita. Joni Lähde työskentelee itse opettajana Turun ammattikorkeakoulussa, ja hän halusi kokeilla uudenlaista pedagogiikkaa rakennesuunnittelukurssille. Lähde tiesi, että rakennusalan suunnittelutoimistot ottaisivat mielellään opiskelijoita toteuttamaan toimeksiantoja, joista muodostuikin punainen lanka tähän teemaan.

Toteutus

Opettaja-opiskelijat tekivät Teamsiin verkkotyöskentelyalustan kuukausi ennen lähipäivää. Sinne muodostettiin valmiiksi ryhmät, joissa oli kolme opettaja-opiskelijaa ja kolme insinööriopiskelijaa kussakin ryhmässä. Ryhmät saivat esittäytyä jo ennakkoon Teamsissä. Seuraavaksi insinööriopiskelijoille annettiin ennakkotehtäväksi laatia esite tuotteesta, jolla he voivat lähestyä yrityksiä, ja opettaja-opiskelijoiden tehtävänä oli antaa esitteestä palautetta. Lisäksi opettaja-opiskelijoille oli oma kanava, jossa he saivat yhdessä pohtia valmennuskysymyksiä opiskelijoiden yrittäjyysvalmennukseen lähipäivään.

Lähipäivä alkoi Turun ammattikorkeakoulun rehtorin Vesa Taatilan ”sparrauksella”. Hän kannusti kaikkia osallistujia yrittäjämäiseen toimintaan ja rohkaisi ryhtymään tuumasta toimeen. Tämän jälkeen jo Teamsissä muodostetut ryhmät pääsivät pienen ohjeistuksen jälkeen työskentelemään. Opettaja-opiskelijoiden tehtävänä oli ohjata ja valmentaa opiskelijoita selkeyttämään tuotettaan, kartoittamaan potentiaalisia asiakkuuksia ja kontaktoimaan asiakkaita. Päivän päätteeksi jokainen ryhmä kertoi saaneensa toimeksiantoja ja kukin sai yksilönä antaa päivän toteutuksesta palautetta, joita purettiin koko ryhmän kanssa. Lisäksi opettaja-opiskelijoiden kanssa purettiin vielä tätä ainutlaatuista pedagogista kokeilua.

Arviointi ja palautteet

Insinööriopiskelijoiden palautteita:

”Yritteliäisyyshengestä sai kiinni eli heittäytymisestä ja itsensä ylittämisestä. Opettajaopiskelijat myös tsemppasivat hyvin ja auttoivat. ”

”Opin toimeksiannon etsimistä yrityksiltä.”

”Opin tekemään yhteistyötä ryhmässä paremmin. Tulevaisuudessa tulen tarvitsemaan sitä, koska työni yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on ryhmätyöskentely. ”

Opettaja-opiskelijoiden palautteita:

” Ennakkotehtävä ja ennakkoinfo olivat todella tarpeen. Silti vaati aikamoista heittäytymistä tilanteeseen. Roolini olisi voinut olla aktiivisempikin, mutta opettelua vielä…”

” Ennakkotehtävä oli hyvä orientointi päivään. Aluksi itselle oli vaikea hahmottaa oma rooli, kun varsinaista substanssia, eikä tietoa aihealueesta ollut. Tärkeäksi kuitenkin muodostui oma rooli sparraajana ja innoittajana. Kannustimme opiskelijoita menemään oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja mielestämme onnistuimme hyvin. ”

Osallistujien palautteet päivästä olivat hyviä, ja he saivat elämyksellisen oppimiskokemuksen, jossa tekeminen ja tunteet jäivät mieleen. Kaikki toimivat yhteisellä pelikentällä, joka vaati heittäytymistä ja uskallusta, eikä vähiten päivän järjestäneeltä 3-J-yrittäjäryhmältä. Yrittäjyyspäivä oli mitä mielenkiintoisin kokemus, josta saatiin upea pedagoginen malli.