Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Hetkiä erityisopettajan kanssa

Yhdessä erityisopettajan kanssa voi tehdä monenlaisia harjoituksia, jotka sujuvoittavat opiskelua.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Nina Koivisto

lehtori, ammatillinen erityisopettaja

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.04.2023

Kun opiskelija on päässyt korkeakouluun, se on upea saavutus. Silloin opiskelijalla on taitoja, jotka riittävät korkeakouluopiskeluun. Joskus nämä taidot voivat tarvita syystä tai toisesta vielä vähän tsemppausta, jota saa valmentavilta kursseilta ja erityisopettajalta. Valmentavat kurssi ovat kertaavia ja osaamista vahvistavia. Erityisopettaja on opiskeluun liittyvissä asioissa opiskelijaa varten.

Kun opinnot eivät sujukaan

Tyypillisesti opiskelija ottaa yhteyttä erityisopettajaan, kun joku kurssi ei sujukaan niin kuin muut opinnot ovat menneet tai joku opettaja on vinkannut erityisopettajan tuesta. Opiskelija voi varata itselleen sopivan ajan erityisopettajalle suoraan Doodlesta. Tapaamisessa keskustellaan siitä, mikä opiskelussa sujuu ja mikä ihmetyttää tai tuottaa ongelmia.

Erityisopettajat tukevat tyypillisesti lukemisen ja kirjoittamisen asioissa sekä tarkkaavuuteen ja aikatauluttamiseen liittyvissä pulmissa. Erityisopettajan kanssa voi tehdä erilaisia testejä tai kartoituksia opiskeluvalmiuksiin liittyen. Näitä ovat esim. digilukiseula, lukitesti sekä matikkatesti tai keskittymiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvä kartoitus.

Erityisopettaja keskustelee opiskelijan kanssa siitä, mikä toimii opinnoissa ja arjessa. Tämä on tärkeää, koska opiskelijan arjessa on paljon sellaista, mikä sujuu, mutta jota ei huomaa, kun huomio kiinnittyy johonkin vaikeuteen. Sen jälkeen kartoitetaan, mikä opiskelijaa ihmetyttää tai minkä hän on huomannut pulmaksi opiskelussa.

Monenlaisia harjoituksia opiskelun tueksi

Kun opiskelijalla on lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvää pulmaa, erityisopettaja voi auttaa kehittämällä opiskelijan kanssa lukutekniikkaa. Se auttaa opiskelussa muun muassa jäsentämään tekstiä, hahmottamaan tekstistä oleellisia kohtia, pilkkomaan tekstiä. Tämä harjoittelu sujuvoittaa lukemista ja auttaa oppimisessa sekä nopeuttaa oppimista.

Matematiikan opiskelu voi tuottaa myös vaikeuksia. Silloin lähdetään liikkeelle matikkatestistä. Usein matematiikan opiskelussa on tärkeää osata Excel-ohjelmaa. Yhdessä erityisopettajan kanssa tehdään silloin Excel-ohjelman käyttöharjoituksia.

Mikäli opiskelijalla on keskittymiseen ja tarkkaavuuteen liittyvää haastetta, erityisopettajan kanssa harjoitellaan erilaisia niitä tukevia harjoituksia. Opiskelijan kanssa voidaan tarkastella muun muassa, miten aikataulut sujuvat, hahmottaa yhdessä kokonaisuuksia ja käydä läpi arjen aikataulujen yhteensovittamista.

Yhdessä voidaan miettiä elämän säännöllisyyttä, esimerkiksi milloin on hyvä aika tehdä oppimistehtäviä, milloin on ruutuaikaa, milloin on rauhaa opiskelulle ja milloin on rauhaa nukahtaa tai vaikka mindfulness-harjoituksille. Opiskeluun liittyen pohditaan ja harjoitellaan opiskelutekniikkaa, tavoitteiden asettamista, aikatauluttamista, keskittymistä ja opiskelun tauotusta. Lisäksi tarkastellaan opittavan kokonaisuuden pilkkomista osiin, kiinnostuksen kohteita, mikä on opiskelijalle helppoa ja mikä on vaikeaa.

Yhdessä erityisopettajan kanssa voi tehdä siis monenlaisia harjoituksia, jotka sujuvoittavat opiskelua.

Blogikirjoitus on tuotettu osana Sole – Soljuvat opinnot lähtevät elämänhallinnasta -hanketta, jossa tavoitellaan korkeakouluopiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämänhallinnan, opintokyvykkyyden ja suoritusten parantamista. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.