Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Helppis-ryhmän merkitys opettajaopinnoissa

Vertaistuki auttaa usein opintojen etenemisessä. Mitä tapahtuu, jos opiskelija jatkaa opintojaan kauemmin kuin vertaisensa? Mikä silloin auttaa, ja kuka motivoi?

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Päivi Rajaorko

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.04.2023

Haaga-Helian opettajakorkeakoulun ohjaajien ohjaamat opinnot kestävät vuoden. Opinnot alkavat toukokuussa. Kun opiskelijat valmistuvat seuraavana keväänä, vertaisryhmät hajoavat opiskelijoiden jatkaessa matkaansa kukin omaan suuntaansa.

Kaikki opiskelijat eivät välttämättä saa opintojaan valmiiksi ensimmäiseen kevääseen mennessä. Opintoja voi jatkaa opinto-oikeuden mukaisesti vielä kahden vuoden ajan. Ilman vertaisryhmän tukea opintojen loppuun saattaminen voi kuitenkin muuttua tervanjuonniksi.

Helppis-ryhmästä tukea

Perustimme syksyllä 2022 Helppis-ryhmän, jonka tavoitteena oli toimia vertaisryhmänä niille opiskelijoille, jotka jatkavat opettajaopintojaan. Ryhmään kutsuttiin kaikki opiskelijat, joiden opinnot olivat jatkuneet yli vuoden.

Perustimme tälle joukolle Teams-ryhmän ja aloimme kokoontua aina puolentoista tunnin ajan kahden viikon välein syksyn 2022 aikana. Jokaisessa Helppis-ryhmän tapaamisessa oli ennalta sovittu teema. Ryhmän aikataulu edesauttoi opintojen etenemistä.

Minun kaltaiselleni ihmiselle vahva itseohjautuvuus on haastavaa. On paljon helpompaa, kun aika on varattu. On selkeät deadlinet, että tällöin tässä on nyt takaraja.

Helppis-ryhmään osallistunut opettajaopiskelija

Opiskelijat saattoivat tulla Helppis -ryhmään keskustelemaan oppimisesta, opetuksesta ja erilaisista pedagogisista näkökulmista. Tähän mahdollisuuteen tarttui useampi opiskelija syksyn aikana. Opiskelijoilla oli Helppis-ryhmässä mahdollista myös osoittaa osaamistaan suullisesti.

Verkkotapaamiset vauhdittavat opintoja

Helppis-ryhmällä oli suuri merkitys opettajaopiskelijoiden opintojen etenemisessä. Vertaistuki ja ryhmässä käydyt keskustelut motivoivat opiskelijoita suorittamaan opintojaan.

”Jos tätä toimintaa ajattelee esimerkiksi semmoisena ajatushautomona, niin jos asioita on mahdollista käydä läpi pienehkössä ryhmässä, niin siinä on helpompi olla mukana”

Helppis-ryhmään osallistunut opettajaopiskelija

Lisäksi ryhmässä tarjotut, vaihtoehtoiset tavat osaamisen osoittamiseksi osoittautuivat oikein hyödyllisiksi.

”Tässä on parasta interaktiivisuus, että pystyy kokemuspohjaisesti reflektoimaan suoraan suullisesti. Tässä on helppo hahmottaa asioita. Tää on tietyllä tavalla immersiivinen tapa opiskella tai tehdä näitä osaamisen osoittamisia. Tässä ei voi samaan aikaan selailla WhatsAppia tai Instagramia. Se on pikku pakko keskittyä tähän, mitä oot tekemässä.”

Helppis-ryhmään osallistunut opettajaopiskelija

Syksyn 2022 aikana Helppis-ryhmään osallistuneiden opiskelijoiden opinnot etenivät. Keväällä 2023 Helppis-ryhmän apua ei enää tarvittu, sillä osa ryhmässä mukana olleista opiskelijoista valmistui. Vain muutamalla opinnot vielä jatkuvat.

Aarreniemi-Jokipellon ja Aaltosen (2021) vertaisryhmän toimintaa koskevassa tutkimuksessa opettajaopiskelijat pitivät synkronisia verkkotapaamisia tärkeinä oppimisen hetkinä. He kokivat, että synkroniset tapaamiset mahdollistivat oppimistehtävien tekemisen aidosti yhdessä, koska tällöin syntyi keskustelua, ajatusten ja osaamisen jakamista ja yhteistä pohdintaa erilaisista näkökulmista.

Vertaisryhmä tarjoaakin turvallisen ympäristön puhua opetuksesta, oppimisesta ja pedagogisista näkökulmista. Helppis-ryhmän toiminnasta saadut kokemukset osoittavat, että vertaistoimintaa ei sovi unohtaa missään vaiheessa opintoja.

Lähde