Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Erityisen tuen verkkokoulutus pilotoinnissa

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa -verkkokurssin pilotoinnilla halusimme tukea ammatillisen koulutuksen erityisen tuen säädösmuutosta ja siinä vaadittavaa opettajan osaamista.

Kirjoittajat:

Maiju Kangasaho

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Leena Nuutila

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.06.2021

Pilotoimme Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa -verkkokoulutuksen syksyllä 2020 Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Pilotoinnilla halusimme tukea ammatillisen koulutuksen erityisen tuen säädösmuutosta ja siinä vaadittavaa opettajan osaamista. Samalla tarjosimme opettajaopiskelijoille mahdollisuutta saavuttaa eritryisen tuen perusosaamista jo opettajaopinnoissa.

Opettajaopiskelijoita oli 30 kaiken kaikkiaan, joista 17 työskenteli verkkokoulutuksen aikana opettajana. Vaikka verkkokoulutuksen näkökulma oli säädöspohjainen ammatillinen koulutus ja sen erityinen tuki, oli hienoa että osallistujia oli myös korkeakoulujen taholta.

Halu opiskella erityistä tukea

Verkkokoulutuksen hakuvaiheessa kysyimme, mistä nousee halu opiskella ja hankkia tietoa ammatillisen koulutuksen erityisestä tuesta. Opeopiskelijat hahmottivat vastauksissaan erityisen tuen saajia olevan paljon opiskelijaryhmissä ja he ikään kuin ennakoivat omaa erityisen tuen osaamistaan, jotta voivat ohjata erityisen tuen saajaa.

Toinen syy oli oma urasuunnittelu ja sen ohjautuminen mahdollisesti erityisopettajuuteen. Joidenkin opeopiskelijoiden nykyiset työtehtävät suuntautuivat saavutettavuuden ohjaamiseen ja oppimateriaalin tuottamiseen. Opeopiskelijat kokivat, että erityisen tuen osaaminen tukee saavutettavuutta.

Joillakin opettajaopiskelijoilla oli jo olemassa opiskelijoita, joilla on erityisen tuen tarve. Nämä opeopiskelijat halusivat verkkokoulutuksesta lisävahvuuttaa osaamiseensa. Suurin osa opettajaopiskelijoista ajatteli myös seuraavasti:

Se (erityinen tuki) on mielestäni tärkeä osa opettajan pätevyyttä. Erityisen tuen tarpeita on paljon ja on tärkeää oppia havaitsemaan tarpeet sekä olla pätevä ammatillinen opettaja tukemaan erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita.

Verkkokoulutuksen suorittaminen antoi eväitä tarkastella mitä oman koulutuksen järjestäjän erityinen tuki on, mitä sen pitäisi olla ja miten sitä voisi mahdollisesti kehittää korkeakouluissa.

Tavoitteet erityisen tuen suhteen

Kaikilla opeopiskelijoilla oli halu ymmärtää ja siten ohjata opiskelijaansa oli sitten kyseessä erityinen tuki tai ei. Toisin sanoen opettajaopiskelijat kokivat, että erityisen tuen opettajaosaaminen auttaa kaikki opiskelijoita oppimisessa ja osaamisen hankkimisessa.

Samalla opeopiskelijat halusivat tietää mitä on pedagoginen tuki ja erityiset opetus- ja opiskelijajärjestelyt erityisessä tuessa, jotka kantavat erityisen tuen saajaa kohden valmistumista ja työllistymistä. Eräs opeopiskelija kuvasi seuraavaa:

Toivoisin, että jonain päivänä olisi olemassa sellainen systeemi, jolla oppijoiden tuen tarve seuraisi nuorta läpi heidän opintotaipaleensa aina alakoulusta ammattiopintoihin. (Tämän pitäisi olla ns. positiivinen cv.)

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa ja oppivelvollisuuden laajentuminen ovat juuri vastaus tähän toiveeseen. Hyvin monella verkkokoulutukseen osallistujalla oli tavoitteena saavuttaa konkreettisia työvälineitä ja -menetelmiä opiskelijan erityisen tuen tunnistamiseen ja yksilölliseen ja henkilökohtaiseen työskentelyyn.

Samalla kaivattiin vahvuus- ja voimavaraperustaisuutta, joka tukee oppijan kasvua ja ammatillista osaamista. Moniammatillisuuden ja jatko-ohjauksen hyödyntäminen tuotiin esille. Se kertoo vahvasta ammatillisesta ymmärryksestä, jossa opettajat ja opiskelijat tarvitsevat tuekseen muitakin ammattilaisia kuten erityisopettajia, kuraattoreita ja muita erityisen tuen asiantuntijoilta.

Kiinnostava ja onnistunut kokeilu kannatti

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa verkkokoulutus oli erittäin onnistunut pilotointi jo hakuvaiheessa. Opettajaopiskelijoilla oli runsasta kiinnostusta koulutukseen, mikä näkyi ennakkokysymyksinä ja -keskusteluina ennen verkkokoulutuksen alkua. Koulutuksen aikana osallistujat työstivät kehittämistehtäviä ja sitä kautta omaa erityisen tuen osaamistaan.

Kiitos Oppijan oikeus ja opettajan taito -hankkeelle ja Haaga-Helia Ammatilliselle opettajakorkeakoululle pilotoinnin ja verkkokoulutuksen mahdollisuudesta. Ja superkiitos verkkokoulutukseen opettajaopiskelijoille ja osallistujille, jotka tällä hetkellä valmistuvat ammatillisiksi opettajiksi, AmO:ksi. Te mahdollistitte erityisen tuen koulutuksen!

Lisää aiheesta: