Siirry sisältöön

Kirjoittajat:

Julkaistu : 21.11.2018

”Luokkakokouksessa löytyi menestyjä: se yksi kaveri, joka ei loistanut koulutodistuksilla mutta oli sosiaalisesti kyvykäs, seurallinen myötäeläjä. Kävi ilmi, että tämä kaveri on pärjännyt työssään muita paremmin.” Tällaista henkilöä luokkakokouksessa muisteli Daniel Goleman, emotionaalisen älykkyyden tutkija ja psykologian professori, World Business Forumissa (2018).

Miksi tämä kaveri sitten oli niin menestynyt? Golemanin mukaan syy on emotionaalisissa kompetensseissa. Yli 20 vuotta tunneälyä tutkineen Golemanin tutkimusten mukaan emotionaalinen kompetenssi vaikuttaa ihmisen työuran muodostumiseen ja esimerkiksi johtamistapoihin enemmän kuin älykkyys ja koulumenestys, väheksymättä niitä.  Golemanin mukaan emotionaaliset kompetenssit auttavat niin johtajia kuin opettajia ja opiskelijoitakin ymmärtämään ja säätelemään itseään sekä luomaan luottamuksellisia suhteita.

Tom Peters, johtajuuden professori, puhui konferenssissa siitä, miten johtajan tulee laittaa ihmiset keskiöön muun muassa kuuntelemalla, luottamalla, kunnioittamalla, kiittämällä, olemalla läsnä ja kiinnostunut, sekä johtamalla ihmissuhteita. Nämä niin kutsutut sosiaaliset tai emotionaaliset kyvykkyydet ja kompetenssit ovat Petersin mielestä johtajan tärkeimmät työkalut.

Michael Porter on aikamme kuuluisimpia strategisen johtamisen guruja, joka myös esiintyi Forumissa. Porterin mukaan ihmistaitoja tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, sillä ihmisillä on näkemystä, visioita, ideoita ja luovuutta. Ihmisillä on kykyä vaihtaa mielipiteitä, suuntaa, strategiaa ja viitekehystä. He ovat joustavia, mukautuvia ja ketteriä. Ihmiset pystyvät lukemaan tilanteita ja ihmisiä. Ihmiset ovat kompleksisuudessaan korvaamattomia sopeutujia.

Johtajien – samoin kuin esimerkiksi opettajien – pitää osata motivoida, innostaa, kommunikoida, kohdata ihmisiä ja kuunnella. Näihin taitoihin tarvitaan emotionaalista kyvykkyyttä ja osaamista. Hyvä johtaja luottaa alaisiin ja on tietoinen omista tunteistaan sekä muiden tunteista. Hän osaa myös hallita omia tunteitaan, hän huomioi muut ja osaa motivoida heitä.

Herääkin kysymys, pitäisikö ammattikorkeakoulujen edistää työssä tarvittavia ihmistaitoja paremmin. Pitäisikö ammattikorkeakoulujen opintojen muistuttaa enemmän autenttista työtä? Ja pitäisikö opintoja voida suorittaa aidoissa töissä? Emotionaaliset kompetenssit ovat kuitenkin se uusi musta, joka vie uralla pidemmälle.


 

Kirjoittaja Annica Isacsson toimii Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tutkimuspäällikkönä.

 

Teksti perustuu Wihurin rahaston Tunnetutkimukseen (2018), joka keskittyy merkityksellisten tunnekokemuksien tutkimiseen ja tunnetaitojen kehittämisen korkeakoulukontekstissa.

  

Lähteet:

Key note puheenvuorot World Business Forumissa, Madrid, 2018.

 

Muut blogit ja artikkelit: 

Isacsson, A. 2018. Korkeakouluista tulisi saada tunnetaitoja jotka kantavat työelämässä https://esignals.haaga-helia.fi/2018/10/03/korkeakoulusta-tulisi-saada-tunnetaitoja-jotka-kantavat-tyoelamassa/

Isacsson, A. 2018. Jokaisen opintojakson alussa tunnen valtavaa ulkopuolisuuden tunnetta. https://esignals.haaga-helia.fi/2018/10/01/jokaisen-opintojakson-alussa-koen-valtavaa-ulkopuolisuuden-tuntua-tunteiden-huomioiminen-helpottaa-ryhmassa-tyoskentelya/

Isacsson, A. 2017. Avaintaidoista transversaaleihin taitoihin -mistä on kyse? https://esignals.haaga-helia.fi/2017/03/16/avaintaidoista-transversaaleihin-taitoihin-mista-on-kyse/ 16.3.2017.

Isacsson, A. 2017. Korkeakoulusta taidot ja hyveet tulevaisuudessa menestymiseen.  https://esignals.haaga-helia.fi/2017/03/30/korkeakoulusta-taidot-ja-hyveet-tulevaisuudessa-menestymiseen/ 30.3.2017

Isacsson, A. 2017. In the future IQ is simply https://esignals.haaga-helia.fi/2017/12/01/in-the-future-iq-is-simply-not-enough/1.2.2018

Raatikainen, E.2017. Työelämä muuttuu, SOTE -uudistus etenee. Mitä se vaatii sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaajalta? https://blogit.metropolia.fi/uudistuva-sosiaalialan-osaaminen/2017/05/30/tyoelama-muuttuu-sote-uudistus-etenee-mita-se-vaatii-sosiaali-ja-terveysalan-tulevaisuuden-osaajalta/

Raatikainen, E. 2017. Sosiaalialan (ylempi AMK) opiskelija on transversaalisten taitojensa vastuullinen kehittäjä. https://blogit.metropolia.fi/uudistuva-sosiaalialan-osaaminen/2017/11/01/sosiaalialan-ylempi-amk-opiskelija-transversaalisten-taitojensa-vastuullinen-kehittaja/

Raatikainen, E. 2018 Tunnetaidot kuuluvat asiantuntijuuteen. https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2018/03/13/tunteet-opetuksen-ja-ohjauksen-kontekstissa-korkeakoulussa/

Raatikainen, E. 2018. Tunteet opetuksen ja ohjauksen kontekstissa korkeakoulussa. https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2018/03/13/tunteet-opetuksen-ja-ohjauksen-kontekstissa-korkeakoulussa/