Siirry sisältöön
Digitaalinen osaamiskiekko tekee osaamisen näkyväksi

Kirjoittajat:

Kimmo Mäki

korkeakoulupedagogiikan yliopettaja, KTT, KL
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.03.2019

Pyyteetön halu auttaa toista on vapaaehtoistoiminnan ydin. Järjestöissä vapaa-ajallaan toimivat ihmiset kokevat win win -tilanteita, joissa he rakentavat omaa itseään työskennellessään muiden hyväksi. Voisiko kolmas win muodostua järjestötoiminnassa kertyvän osaamisen formuloinnista, joka hyödyttäisi opintoja tai työtä?

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on jo vuodesta 2013 aktiivisesti kehittänyt harrastus- ja vapaaehtoistoiminnannassa hankitun osaamisen näkyväksi tekemistä ja formuloimista. Työn tuloksena on perustettu Partion nuorisoalan osaamiskeskus, jonka päätehtävänä on kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja, joiden avulla osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa.

Osaamiskiekko pyörii osaamisen ja uraohjaamisen hyväksi

Osaamiskeskuksessa muun muassa suunnitellaan ja toteutetaan Digitaalinen osaamiskiekko. Se havainnollistaa järjestöjen tarjoamaa koulutusta ja digitaalisia osaamismerkkejä rinnakkain tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa ja tuo osaamiseen liittyvät vastaavuudet selkeästi näkyviin. Tavoitteena on edistää järjestöjen tarjoamien koulutusten hyväksilukua, osaamisen tunnistamista ja muuta hyödyntämistä tutkintoon tähtäävissä koulutuksissa

Vaikutus opiskelijan opintopolkuun tapahtuu siten, että palvelu luo mahdollisuudet ja parantaa opettajan ja oppilaan kyvykkyyttä yhdessä tunnistaa ja tunnustaa hankittu osaaminen. Digitaalinen osaamiskiekko yhdistää nonformaalisti ja formaalisti hankittavan osaamisen.

Digitaalisen osaamiskiekon sisältö perustuu oppilaitosten kanssa tehtävään moniammatilliseen tulkintafoorumityöskentelyyn. Foorumeilla etsitään partion ja muiden nuorisojärjestöjen tarjoamien koulutusten ja osaamismerkkien sekä oppilaitosten tarjoamien tutkintokoulutusten sisältöjen välisiä vastaavuuksia.

Osaamiskiekko kehitetään nuoriso- ja järjestöalan yhteiseksi digitaaliseksi palveluksi, joten sen sisällöksi on tarkoitus saada monipuolisesti eri järjestöjen validoituja koulutuksia ja digitaalisia osaamismerkkejä.

Osaamiskiekon keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat seuraavat:

  • Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa osaamistaan kehittäneet henkilöt, jotka miettivät tutkinto-opiskeluvaihtoehtoja.
  • Opiskelijat, jotka haluavat tietoa harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta opinnoissa. Opiskelija voi käyttää osaamiskiekkoa myös etsiäkseen vaihtoehtoisia tapoja suorittaa opintoja harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan kautta.
  • Oppilaitosten opettajat, opinto-ohjaajat opetus- ja ohjausalan ammattilaiset, joiden tehtäviin kuuluvat osaamisen tunnustamiseen ja työllistyvyyteen liittyvät asiat.
  • Nuorisotyön ammattilaiset mukaan lukien sosiaalinen nuorisotyö (esimerkiksi ohjaamot) sekä uravalmentajat ja työelämäpalveluiden ammattilaiset, jotka tukevat nuoria opiskeluvaihtoehtojen miettimisessä.

Jatkuvan oppimisen työkalu?

Digitaalista osaamiskiekkoa suunnitellaan käyttäjäkeskeisesti yhdessä oppilaitosten, muiden nuorisojärjestöjen sekä nuorten kanssa. Palvelua kehitetään yhteistyössä OPH:n, OKM:n, OAJ:n sekä työelämän kumppaneiden kanssa.

Digitaalinen osaamiskiekko on palveluna ja ratkaisuna ensimmäinen laatuaan Euroopassa. Sen teknisen toteutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sen ensimmäinen versio julkaistaan vuoden 2019 aikana.

Tarkoituksena on, että digitaalisen osaamiskiekon sisällöissä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia datalähteitä ja tuodaan palveluun esimerkiksi koulutustietoja muista järjestelmistä rajapintojen kautta. Ehkä tulevaisuudessa myös tekoäly tulee mukaan osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvien suositusten rakentamiseen?

Sitran julkaiseman elinikäisen oppimisen tahtotilan kolmannen teesin mukaan ”Suomeen luodaan maailman parhaat edellytykset laajapohjaisille yhdessä oppimisen ekosysteemeille”. Näin annetaan digitaalisen osaamiskiekon kehitystyöhön haastetta. Voisiko kiekko olla valtakunnallinen työkalu in-, non- ja formaalin oppimisen ja osaamisen välillä? Koulutus- ja järjestökenttä ohoi!

Kirjoittajat:

Timo Sinivuori, KT, Partion Nuorisoalan osaamiskeskuksen johtaja

Julia Parkko, DI, Partion Nuorisoalan osaamiskeskuksen digituottaja

Kimmo Mäki, KTT, yliopettaja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Linkkivinkki: http://osaamiskeskus.partio.fi/