Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Arvostava kohtaaminen ja vuorovaikutus ohjauksessa

Haaga- Helia ammattikorkeakoulussa kehitetään ohjausta jatkuvasti. SOLE-hankkeessa on tehty tätä kehittämistyötä yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 03.11.2023

Olemme kuulleet herkällä korvalla opiskelijoita ja opettajia sekä heidän kokemuksiaan ohjauksesta SOLE-hankkeen aikana. Erääksi teemaksi on noussut ohjaus ja aito kohtaaminen.

Ohjaukseen kuuluu yhtenä osana aito, yksilöllinen kohtaaminen opiskelijan kanssa, jolloin ohjaukselle omistettu aika, paikka ja tila ovat opiskelijan opiskelukokonaisuuden tarkastelua ja oppimisen edistämistä varten. Arvostava kohtaaminen auttaa opettajaa ja opiskelijaa keskittymään ohjaustilanteeseen yhdessä.

Arvostava kohtaaminen on ihmisen kohtaamista

Ohjauksen vuorovaikutustilanteessa ollaan ainutlaatuisessa kohtaamisessa, jolloin muun muassa luodaan ensivaikutelmaa, osoitetaan kiinnostusta toista ihmistä kohtaan, tuetaan opintoja ja rakennetaan yhteistyötä. Tarvitaan yhä enemmän arvostavaa kohtaamista opettajan ja opiskelijan välillä. Läsnäolo luo edellytykset vuorovaikutukseen (Järvilehto 2018). Sen perustana on toisen ihmisen aito kuuntelu, arvostaminen ja kannustaminen (Aktan-Collan 2019).

Ohjauksessa arvostava kohtaaminen luo ohjattavan ja opiskelijan välille luottamusta, turvaa ja avoimuutta. Arvostava kohtaaminen on aitoa vuorovaikutusta, josta jää hyvä mieli ja toiveikkuus. Opettajina voimme itse vaikuttaa ja luoda puitteita arvostavaan kohtaamiseen, jossa perustana on ihmisen kohtaaminen, ei vain asian tai tehtävän hoitaminen.

Arvostava vuorovaikutus edellyttää kuuntelua

Lähtökohtana on tasavertainen kohtaaminen, jossa osoitetaan, että olen kiinnostunut sinusta ja sinun asiastasi. Molemmat osoittavat, että kuuntelen aidosti sinua. Opettajina voimme osoittaa läsnäoloa jättämällä kaikki muut tekemiset sivuun ja huomioida opiskelija kysymällä hänen kuulumisiaan heti alkuun. Siten osoitamme opiskelijalle kiinnostusta ja läsnäoloa juuri häntä kohtaan.

Arvostavassa vuorovaikutuksessa puhutaan ja kuunnellaan vuorotellen sekä annetaan tilaa. Hyvään kuunteluun kuuluu keskeisenä ennakkoluulottomuus, uteliaisuus ja varmistaminen. Ennakkoluulottomuus on avoimuutta, jossa lähtökohtana on luottaa ohjattavaan, hänen tarinaansa ja kysyä. Uteliaisuus on kiinnostusta kohdata opiskelija ja hänen tilanteensa. Varmistamisella ja toistamalla tärkeitä kohtia turvaamme ohjaajina sen, että olemme kuulleet tai ymmärtäneet asian oikein. Siten vältetään väärinymmärryksiä jo ennalta.

Ohjaajina osoitamme myötätuntoa ja tukea

Arvostava kohtaaminen tuo ohjaustilanteeseen myötätuntoa ja tukea, jota opiskelija tarvitsee. Myötätunto viestii opiskelijalle, että haluamme ymmärtää opiskelijan tilannetta ja tukea häntä eteenpäin. Tuen ja ohjauksen avulla yritämme etsiä juuri opiskelijalle sopivia ratkaisuja ja polkuja yhdessä.

Arvostavassa kohtaamisessa ratkaisut löytyvät yhteisymmärryksen kautta aidosti yhdessä. Ainutlaatuisessa ohjauskohtaamisessa on molemmilla osapuolilla läsnäolon tunne. Se rakennetaan arvostavan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen avulla.

Kirjoitus on tuotettu osana Sole – Soljuvat opinnot lähtevät elämänhallinnasta -hanketta, jossa tavoitellaan korkeakouluopiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämänhallinnan, opintokyvykkyyden ja suoritusten parantamista. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Lähteet

Aktan-Collan, K. 2019. Arvostava kohtaaminen. Duodecim.

Järvilehto, M. 2018. Neljä työkalua tiimisi parempaan vuorovaikutukseen. Filosofian akatemia.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Shutterstock