Siirry sisältöön
Arviointiosaamista kehittämässä

Koulutusprosessin arvokkaimmaksi anniksi koettiin osallistujien yhteinen keskustelu, ajatusten ja ideoiden jakaminen sekä toisilta oppiminen.

Kirjoittajat:

Nina Mäkelä

lehtori, pedagoginen täydennyskoulutus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.03.2020

Vuonna 2018 voimaan tullut uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö toi mukanaan paljon muutosvaateita toisen asteen ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestämisen kannalta merkittävimpiä ovat käytännön arviointitoimintaa koskevat muutokset ja koulutuksen järjestäjän muuttunut rooli todistuksen myöntäjänä.

Vuoden 2019 alussa aloitettiin Kiinkon henkilöstön arviointiosaamisen koulutus Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun toimesta. Koulutuksen tavoitteena oli tukea osallistujien arviointiosaamisen kehittymistä, luoda uuden lainsäädännön mukaisia toimintatapoja ja vahvistaa yhtenäistä toimintatapaa opiskelijoiden ja työelämän arvioijien ohjaamisessa ja neuvonnassa. Arviointiosaaja-koulutus (10 op) koostui kymmenestä koulutusiltapäivästä, jotka suunniteltiin yhteistyössä kiinkolaisten kanssa.

Kevätlukukaudella 2019 koulutuksessa suunniteltiin käytännön arviointitoimintaa ja keskityttiin sen jalkauttamiseen. Arviointiosaaja-koulutuksen osallistujat kehittivät yhteisesti lainsäädännön edellyttämää koulutuksen järjestäjän osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaa, jossa kuvataan tutkinnon arviointiprosessi.  Tällainen yhteisöllinen työskentely tuki osallistujien yhteisen ymmärryksen lisäämistä arviointitoiminnasta, yhteisten toimintatapojen luomista ja arviointiosaamisen kehittämistä.

Syyslukukaudella 2019 koulutus toteutettiin digityöpajoina, joissa osallistujat tekivät työryhmissä neljä ohjausvideota arviointitoimintaan liittyen. Työryhmät laativat videoihin käsikirjoitukset, suunnittelivat sisällön ja toteuttivat ohjausvideot. Koulutusiltapäivissä työryhmät hakivat yhteisiä rajapintoja ja linjauksia, miten opiskelijoita ohjataan, miten dokumentoidaan ja millaisilla pelisäännöillä työelämäyhteistyötä toteutetaan. Käytännössä ohjausvideoiden tekeminen oli yhteisten arviointitoimintaan liittyvien toimintatapojen lujittamista ohjaus- ja neuvontatyössä. Mukaansatempaavaa oli myös kouluttajana seurata osallistujien innokasta yhteistyötä videoiden luomisessa.

Arvokkaimmaksi koulutusprosessissa kouluttajan näkökulmasta koen osallistujien yhteisen keskustelun, ajatusten ja ideoiden jakamisen sekä toisilta oppimisen. Jopa tuotoksiakin tärkeämmäksi tällaisessa koulutuksen järjestäjän omaa toimintaa tukevassa koulutuksessa muodostuu yhteinen prosessi; toistensa osaamista ja ammattitaitoa arvostavat ammattilaiset ovat kehittyvän organisaation perusta ja laadukkaan toiminnan mahdollistaja. Kouluttajan näkökulmasta oli jälleen myös hyvä huomata, kuinka paljon verkkoon toteutettavan materiaalin tekeminen vaatii yhteistä suunnittelu- ja koordinointiaikaa.

Kiinkolaiset1200x628
 

Kiinkon ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulun yhteinen koulutusprosessi päätettiin joulukuussa ohjausvideoiden Oscar-gaalaan, jossa poikkeuksellisesti jaettiin kaikille ohjausvideoiden laatimiseen osallistuneille syötävät ja vuodenaikaan sopivat Oscar-patsaat. 

Ohjausvideot:

Ammatillisen tutkinnon suorittaminen Kiinkossa

Ammatillisen tutkinnon osaamisen näytön suunnittelu

Ammatillisen tutkinnon osaamisen näytön suorittaminen

Tervetuloa osaamisen arvioijaksi

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjien toiminnan kehittämistä hankkeiden kautta. Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa yhdessä muiden ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa erilaisia opetus- ja ohjaushenkilöstön kehittämiskoulutuksia asiakaslähtöisesti. Kiinkon koulutus toteutettiin Opetushallituksen hankerahoituksella.

Nina Mäkelä toimii lehtorina Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän oli kouluttajana Kiinkolle toteutetussa Arvioinnin osaaja -koulutuksessa vuonna 2019. Teksti on julkaistu alun perin Kiinteistöalan koulutuskeskuksen verkkosivuilla.