Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Apua! Korvaako ChatGPT opettajan?

Opettajan ei tarvitse nähdä ChatGPT:tä pelkästään uhkana. Sitä voi myös hyödyntää opetustyössä.

Kirjoittajat:

Anne Lahti

lehtori, digitaaliset palvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 25.04.2023

Tekeekö ChatGPT minusta tarpeettoman? Tähän kysymykseen on moni opettaja miettinyt viime aikoina vastausta. Tekoäly suoltaa niin näppärästi asiatekstiä, että esseiden teettäminen saattaa tuntua merkityksettömältä. Myös koodia syntyy tekoälyn avulla näppärästi, samoin vieraskielisiä käännöksiä.

Tekoäly on mullistanut, ja tulee mullistamaan maailmaa. On siis täysin mahdoton ajatus, etteikö se vaikuttaisi myös opetustyöhön.

Onneksi olemme käyneet vastaavanlaisia muutoksia läpi aikaisemminkin. Vain harva enää haikailee käsinkirjoituksen perään, kun jopa kypsyysnäytteen voi nykyisin kirjoittaa kätevästi tekstinkäsittelyohjelmalla. Eivätkä funktiolaskin tai e-kirjat ole syypäitä yleisen luku- ja laskutaidon heikkenemiseen – syyt siihen löytyvät jostain aivan muualta, kuten esimerkiksi loputtomista koulu-uudistuksista tai riittämättömistä määrärahoista.

Viisi vinkkiä opettajalle

ChatGPT voi tukea ja rikastuttaa opettajan työtä monin tavoin. Tässä muutama vinkki:

  1. Koska tekoälyn avulla faktatieto on tiettyyn pisteeseen saakka löydettävissä nopeasti ja vaivattomasti, voit muokata harjoitustehtäviäsi entistä soveltavammiksi, personoidummiksi ja monialaisemmiksi.
  2. Pyydä opiskelijoitasi hyödyntämään ChatGPT:tä tehtävien teossa ja arvioimaan lopputuloksia. Millaisissa yhteyksissä tekoälyä voi hyödyntää ja miten voi varmistaa kerätyn tiedon laadun?
  3. Nopea tiedonhaku vapauttaa aikaasi ja resurssejasi olemassa olevan tiedon soveltamiseen, innovointiin ja uuden luomiseen.
  4. Erikielisten käännösten tekeminen helpottuu ja nopeutuu.
  5. Voit hyödyntää tekoälyä monipuolistamaan opetusmenetelmiäsi. Sen sijaan, että kerrot asiat itse, voit pyytää ChatGPT:tä vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin. Voit myös kehottaa opiskelijoita arvioimaan vastausten oikeellisuutta. Tämä pitää opetuksen mielenkiintoisena ja tarjoaa opiskelijoille uusia tapoja oppia.

Tiedon ajantasaisuus, oikeellisuus ja alkuperä mietityttävät

Toisin kuin Google, ChatGPT ei pysty tekemään hakuja internetistä. Sekä ChatGPT:n ilmaisversiota, että uudempaa, maksullista GPT-4-kielimallia on koulutettu suurella määrällä internetin asiasisältöä. Tieto perustuu ennen syksyä 2021 kerättyyn dataan. Sitä tuoreempaa tietoa ei tällä hetkellä ole saatavana. Koska suuri osa koulutusdatasta on ollut englanninkielistä, on tällä myös vaikutusta lopputuloksiin.

Tekoälyn tuottaman tekstin oikeellisuutta ja alkuperää on työlästä todentaa. Ainakaan toistaiseksi ChatGPT- ei tarjoa käyttäjälle lähteitä eikä muitakaan perusteluita vastauksen sisällöille. Tätä varten on kehitteillä uusi vesileimaominaisuus eli signaali, joka auttaa havaitsemaan ja tunnistamaan tekoälyn tuottamaa tekstiä (ks. esim. Montti 30.12.2022).

Enemmän aikaa empatialle, luovuudelle ja ongelmanratkaisuun

Mitä mieltä ChatGPT sitten on opettajien roolista tulevaisuudessa? Kysyin tätä, ja sain seuraavan vastauksen:

”ChatGPT ei tee opettajista tarpeettomia. Vaikka ChatGPT voi auttaa opettajia monissa tehtävissä, kuten vastausten arvioinnissa tai oppimateriaalien valitsemisessa, se ei voi korvata ihmistä opettajana. Opiskelijoiden oppimisprosessi on monimutkainen ja vaatii monia erilaisia taitoja, joita vain ihmisopettaja voi tarjota, kuten henkilökohtaista vuorovaikutusta, ohjausta, palautetta, motivoivaa ja kannustavaa ilmapiiriä, ja mahdollisuuden keskustella ja kysyä kysymyksiä. ChatGPT voi olla hyödyllinen apu opetuksen tueksi, mutta se ei voi korvata ihmistä opettajana, joka on edelleen välttämätön opiskelijoiden kehittymisessä ja menestyksessä.”

ChatGPT on vain yksi tekoälyn muodoista, mutta ehdottomasti kokeilemisen arvoinen työkalu ja lisä opetukseen. Kun digitalisaatio, tekoäly ja muu moderni teknologia laajemminkin vapauttavat aikaa ja resursseja rutiinityöstä, jää meille opettajille nykyistä enemmän aikaa opiskelijoille, tutkimukseen ja uuden kehittämiseen. Eli tehtäviin, joihin moderneinkaan tekoäly ei vielä nykyisellään pysty.

Lähde

Montti, R. 30.12.2022. How The ChatGPT Watermark Works And Why It Could Be Defeated. Search Engine Journal.