Siirry sisältöön
Ammatillinen opettajankoulutus Norjassa

Lehtorimme tutustui hiusalan ammatinopettajan opintoihin OsloMetissä, Norjan ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (Oslo Metropolitan University).

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 30.03.2020

Tutustuin maaliskuun alussa Norjan ammatillisen opettajakorkeakoulun Oslo Metropolitan Universityn (OsloMet) toimintaan. Olen todella kiitollinen, että sain norjalaisilta kollegoilta syksyllä kutsun tulla tutustumaan suunnittelun, taiteen ja käsityön ammatinopettajan opettajakoulutukseen, erityisesti hiusalan ammatinopettajan opintoihin. Olen myös kiitollinen Haaga-Helialle, että sain mahdollisuuden osallistua opettajavaihtoon.

OsloMet
OsloMet ammatillisen opettajakoulutuksen kampus

Kerron kaksiosaisessa blogissani ammatinopettajakoulutuksesta ja yritysyhteistyöstä, jota ammatillinen opettajakoulutus käyttää hyvin paljon oman opetuksensa tukena.

Olen haastatellut ammatillisissa oppilaitoksissa toimivia hiusalan opettajia, hiusalan ammatinopettajaopiskelijoita ja opettajia OsloMet–ammatinopettajakoulutuksessa sekä tutustunut Pivot Point -yritykseen, joka toimii ammatinopettajan koulutuksen yhtenä yritysyhteistyökumppanina.

Norjan koulutusjärjestelmä on lähes samanlainen kuin Suomen

Ammatillisen opettajan opintojen laajuus on Norjassa 180 ov. Opinnot kestävät kolme vuotta, koska kädentaitoalojen opinnot eivät ole amk-tasoiset. Ne opiskelijat, joilla on maisteritason opinnot yliopistosta, voivat hakeutua opiskelemaan vuoden kestävään ammatilliseen opettajien koulutusohjelmaan.

Norjassa on kolme ammatillista opettajakoulutuslaitosta.  Vain OsloMet – oppilaitoksessa koulutetaan suunnittelun, taiteen ja käsityön ammatinopettajan opintoja, joihin hiusalan opettajan opinnot kuuluvat. Koulutusjärjestelmä Norjassa on melkein samanlainen kuin Suomessa. Peruskoulun jälkeen lukio-opinnot valinnut opiskelija ei kuitenkaan voi Norjassa enää opiskella ammatillisessa koulutuksessa, vaan hänen on hakeuduttava yliopistoon.

Ammatilliset opettajaopinnot suoritettuaan opettaja voi toimia ammatillisena opettajana, mutta myös peruskoulussa 9. – 10. luokalla käytännön ja esteettisten aineiden opettajana sekä muotoilu-, taide- ja käsityönopettajana ala-asteella, toisella asteella, kansalaisopistossa ja aikuiskoulutuksessa.

OsloMet
Koulutusta luokkatiloissa. Tutustuminen oppimisalustaan ja sen käyttöön.

Tällä hetkellä suunnittelun, taiteen ja käsityön ammatinopettajan opinnoissa on mukana 45 hiusalan opettajaopiskelijaa kolmella eri luokka-asteella. Hiusalan opettajan työpaikkoja ei kuitenkaan ole tarjolla kaikille. Siksi osa valmistuvista hakeutuu työhön peruskouluun ja osa palaa omaan työhönsä tai erilaisiin myyntiedustajan tehtäviin sekä muihin alan työtehtäviin suunnittelun, taiteen ja käsityön alalla.

Koulutuspaikkoja suunnittelun, taiteen ja käsityön ammatinopettajan opintoihin vuodessa on 60. Koulutusohjelmaan otetaan muun muassa floristeja, parturi-kampaajia ja kulta- sekä hopeaseppiä. 60 paikasta 60-70 prosenttia on hiusalan opettajaksi opiskelevia. Koulu tarjoaa yhteensä noin 52:lle eri ammattialalle opettajankoulutusta. Kontaktiopetusta on kuukaudessa yksi viikko. Lopun ajasta opiskelijat tekevät kouluun liittyviä harjoituksia tai ovat työssä koulun ohella.

Opiskelu on yhteistyötä

Ensimmäisenä vuonna suunnittelun, taiteen ja käsityön ammatinopettajan opiskelijat opiskelevat yhdessä muun muassa taidetta, suunnittelua ja sommittelua. He myös tutustuvat toistensa aloihin, koska heidän mielestään on tärkeää tietää, mitä muilla aloilla tapahtuu ja mitä taitoja siellä tarvitaan.  Toiselle ja kolmannelle vuodelle sijoittuvat opetusharjoittelut. Silloin työskennellään enemmän oman ammattialan parissa.

Koulutuksessa pedagogia ja ammattialan substanssiosaaminen kytketään vahvasti toisiinsa. Opiskelijat opiskelevat oman ammattialansa osaamista yhdessä: esimerkiksi kampauksia, hiustenleikkauksia ja värjäyksiä. Yhdessä he myös pohtivat, miten on parasta opettaa kampauksia ja miten he kehittävät oman alan ammatillista osaamista. Opettajien mielestä hyvä opettaja ei osaa erinomaisesti vain pedagogiaa, vaan hallitsee myös substanssiosaamisen erinomaisesti.

Koulutukseen sisältyy 70 päivää opetusharjoittelua. Näistä 60 päivää suoritetaan ammatillisessa koulutuksessa ja 10 päivää peruskoulussa. Ammatillisen koulutuksen 60 päivästä 20 tuntia on opetuksen seuraamista/observointia.

Pääsyvaatimuksena ammatilliseen opettajakoulutukseen on toisen asteen koulutuksen lisäksi kahden vuoden työkokemus. Opiskelija saattaa olla 20-vuotias tullessaan opettajakoulutukseen. Suomessa vaaditaan toisen asteen koulutuksen jälkeen kolmen vuoden työkokemus ja ammattikorkeakoulututkinto. Opettajaksi valmistuminen kestää Suomessa noin 11 vuotta, Norjassa seitsemän vuotta.

Ammatillinen opettajakoulutuksen sisältö oli uudistunut ja siihen kuuluu kuusi kokonaisuutta:

  • Professional and vocational subjects in a training perspective
  • Vocational core elements and leadership of learning processes
  • Vocationally relevant and adapted training
  • Youth culture, gender and diversity
  • Vocational in-depth subject in a school, work and community
  • Bachelor´s assignment – Comprehensive vocational teacher competence

Suunnittelun, taiteen ja käsityön ammatillisen opettajankoulutuksen esittely

Opettajakoulutuksen tarkempi toteutusaikataulu ja kokonaisuuksien sisällöt sekä tavoitteet


Kirjoittaja: lehtori Pia Kiikeri, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hän osallistui Erasmus+  -opettajavaihtoon.

Teemakuva: Benjamin A. Ward / OsloMet
Muut kuvat: Pia Kiikeri