Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Ammatillinen erityisopettaja on alansa työelämäosaaja

Työelämäverkostonsa avulla erityisopettaja auttaa työpaikkoja saamaan heille sopivia ammattilaisia.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.05.2024

Ammatillisia erityisopettajia tarvitaan inklusiivisessa ammatillisessa koulutuksessa, koska opiskelijat ovat erilaisia ja osa heistä tarvitsee erityistä tukea opinnoissaan sekä työllistyäkseen. Haaga-Heliassa erityisopettajia koulutetaan vuoden kestävässä koulutuksessa (Ammatillisen erityisopettajan kehittymisohjelma 2024–2025). Kirjoituksessa tarkastelen ammatillisen erityisopettajan työelämäharjoittelua ja työelämäosaamista.

Työelämäverkosto on tärkeä ammatilliselle erityisopettajalle

Ammatillisen erityisopettajan osaamista vahvistetaan Haaga-Heliassa koulutuksen aikana työpaikalla tapahtuvan opetusharjoittelun avulla. Erityisopettajaopiskelija tarkastelee harjoittelun aikana omaa työelämäverkostoaan, onko se tarkoituksenmukainen oman alan, opiskelijoiden ja tulevaisuuden näkymien kannalta. Hän myös ohjaa opetusharjoittelussa alansa opiskelijoita aidossa työelämässä.

Ammatillinen erityisopettajaopiskelija on tyypillisesti oman ammattialansa ammatillinen opettaja, jolla on vahva työelämäosaaminen ja pitkä työkokemus omalta ammattialaltaan. Koulutuksessa hänen tavoitteensa on saada asiantuntemukseensa lisäksi erityispedagogista osaamista. Työelämään ohjaamisessa erityispedagoginen osaaminen liittyy opiskelijoiden vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen sekä toimintakyvyn ja kuntoutumisen tuntemiseen ja mahdollisuuksiin.

Ammatillisena opettajana ja työkokemuksen myötä erityisopettajaopiskelija on luonut hyvän ja toimivan työelämäverkoston eli hän tuntee alansa työpaikat, tietää mitä niissä tehdään, miten toimitaan sekä tuntee paljon työtä tekeviä ammattilaisia. Työelämäverkosto on avainasemassa, kun ohjataan tukea tarvitsevia opiskelijoita työelämään. Verkoston avulla erityisopettaja auttaa työpaikkoja saamaan heille sopivia ammattilaisia sekä näkemään työpaikalla työtehtäviä, jotka sopivat erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Ammatillinen erityisopettaja valmentaa työn tekemiseen

Ammatillinen erityisopettaja tuntee omat opiskelijansa, heidän vahvuutensa, osaamisensa ja ne työtehtävät alalla, joista opiskelija suoriutuu. Osa opiskelijoista on täsmätyökykyisiä. Täsmätyökykyisyys on tässä ajassa oleva käsite osatyökykyiselle (Wesman 2022). Se kuvaa hyvin esimerkiksi täsmätyökyvyn omaavan opiskelijan osaamista ja hänen tuen tarpeitaan työelämässä.

Erityisopettajan ammattitaitoa on osata ohjata oikea opiskelija oikeaan työpaikkaan, jotta hän työllistyisi koulutuksen jälkeen. Kun erityisopettaja tuntee omat opiskelijansa ja työelämäverkostonsa, hän löytää opiskelijalle sopivan työpaikan ja työpaikalle sopivan työntekijän.

Kun sopiva työpaikka on löytynyt opiskelijalle, ammatillinen erityisopettaja valmentaa työpaikkaa näkemään opiskelijan osaamisen sekä neuvottelee työpaikan ja opiskelijan kanssa molemmille sopivat työtehtävät. Tämän jälkeen erityisopettaja valmentaa opiskelijaa tuleviin työtehtäviin. Hän menee työpaikalle ja varmistaa opiskelijan osaamisen työpaikalla olemalla mukana aidoissa työtilanteissa sekä auttaa opiskelijaa liittymään työntekijänä työyhteisöön.

Ammatillinen koulutus ja työelämä hyötyvät ammatillisen erityisopettajan työelmäosaamisesta etenkin nyt, kun Suomessa on työvoimapulaa muun muassa lähihoitajista, toimisto- ja laitossiivoojista, hitsaajista ja kaasuleikkaajista (Työ- ja elinkeinoministeriö 2023). Ammatillinen erityisopettaja vahvistaa opiskelijoiden työelämäosaamista ja työllistymistä sekä auttaa työpaikkaa saamaan osaavia työntekijöitä.

Lähteet

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2023. Työvoimabarometri.

Kuva: Haaga-Helia