Siirry sisältöön
Palvelu
Vastuullisuusviestintä ja uusi luksus

Uuden luksuksen palvelusprintti -hankkeessa on mukana 24 yritystä Uudeltamaalta ja sen tarkoitus on sparrata yrityksiä kestävän suomalaisen luksustoiminnan kehittämisessä. Liki puolet yrityksistä on kiinnostuneita etenkin vastuullisviestintänsä selkeyttämisestä ja kiteyttämisestä.

Kirjoittajat:

Mia Tarhanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Riina Iloranta

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 30.01.2023

Vastuullisuudesta viestiminen on tärkeää, sillä se on keino kertoa sidosryhmille: Hei, hoidamme asiat kuntoon puolestanne, teitä varten ja meidän kanssamme on hyvä tehdä yhteistyötä ja palveluistamme voi nauttia huoletta.

Kun koko liiketoimintamalli perustuu vastuullisuudelle ja toteutuu läpi kaikkien toimintojen, on viestinnän kehittäminenkin helpompaa.

Selvitä kohderyhmälähtöinen viestintätapa

Vastuullisuusviestinnän kehittämisessä on hyvä lähteä liikkeelle kohderyhmien määrittelystä ja valita ne oleellisimmat ryhmät viestinnän kohteiksi. Kohderyhmien määrittely on tärkeää sen vuoksi, että viestin sisältö ja kanava osataan valita oikein.

Mikäli kohderyhmä olisi esimerkiksi Y- tai Z-sukupolvi, on liikkuva kuva todennäköisin parhain keino saavuttaa heidän mielenkiintonsa. He haluavat saada tietoa lyhyillä ja ytimekkäillä videoilla, jossa mennään suoraan asiaan ja tuodaan ydinviesti selkeästi esille. Myös muut visuaaliset viestit tavoittavat nuoremmat ikäryhmät tekstejä paremmin, kunhan kanavat ovat valittu oikein.

Jos kohderyhmä puolestaan on vaikkapa yhteistyökumppani, jolle myydään palveluja tai tuotteita, voi viesti olla laajempi teksti, sisältäen kuvaukset esimerkiksi mahdollisista sertifioinneista, toimintaperiaatteista ja -tavoista. Näin kumppani saa helposti tiedon yrityksen ESG-menettelyistä eli yritysvastuun toteuttamisesta eri osa-alueilla (environment, social ja governance). Tämä säästää kaikkien osapuolten aikaa ja vaivaa.

Kiteytä ydinviesti

Vastuullisuuden ydinviestien määrittäminen on myös merkityksellistä. Mikä onkaan se muistijälki tai tunne, jonka sidosryhmien halutaan muistavan, kun kyse on jostain tietystä yrityksestä?

Ravintola Nolla on tästä hyvä esimerkki. Ravintolan liiketoiminta on läpinäkyvästi kestävän kehityksen mukainen ja tavoitteena on vähentää jätteen määrä lähelle nollaa. Luontolähtöisiä hyvinvointipalveluja tuottava Naturested tiivistää ydinviestinsä seuraavasti: Rakennetaanko yhdessä kestävää hyvinvointia. Luksusmajoitusta tarjoava Hawkhill´n viesti on napakka: Haluamme olla kestävän matkailun edelläkävijöitä.

Yritysvastuun ydinviestien on oltava selkeitä, houkuteltavia ja annettava välittömästi tietoa, miksi palvelu tai tuote on parempi valinta. Lisäksi on ehdottomasti kerrottava, miten yritys toteuttaa yritysvastuuta ja aikoo saavuttaa asetetut tavoitteet. Keskittyminen muutamaan ydinteemaan sekä niihin liittyviin faktoihin ja dataan auttaa lukijaa ymmärtämään vastuullisuutta yrityksessä. Myös uuden luksuksen attribuuttien selkeää sanoittamista kannattaa pohtia ja kertoa mistä elementeistä uuden luksuksen kokemus syntyy.

Ole selkeä – älä jätä lukijaa salapoliisin rooliin

Vastuullisuusviestintään pitäisi olla helppo ja nopea pääsy yrityksen verkkosivuilla. Etusivulta voisi löytyä oma välilehti vastuullisuudelle tai viimeistään ainakin sivun alalaidasta. Kestävän kehityksen perinteiset osa-alueet eli sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu ja taloudellinen vastuu kannattaa kategorisoida selkeästi ja kertoa niihin liittyvä pääsanoma yhdellä silmäyksellä.

Lukija tekee ensimmäisen silmäyksen jälkeen päätöksen, onko kiinnostunut jatkamaan tiedon etsintää. Tähän tarpeeseen voi vastata linkkien avulla, joista lukija löytää lisää tietoa. Saavutettujen vastuullisuussertifiointien logot on hyvä sanoittaa selkeästi osaksi laajempaa kokonaisuutta, eikä jättää niitä yksinäisiksi logoiksi ilman selittävää tekstiä. Yritys on nähnyt valtavan vaivan ja investoinut rahaa vastuullisuussertifiointien saavuttamiseksi, kannattaa siis avata lukijalle mitä työ on vaatinut.

On myös hyvä miettiä, kuinka some-kanavien kuvaviestintä tukee vastuullisuutta ja uutta luksusta. Kuvien hyvä laatu ja niiden tuottamat positiiviset mielikuvat, varsinainen sanoitus ja sisältö luovat tehokkaasti tunnetta liittyen yritysvastuuseen ja ainutlaatuisiin kokemuksiin.

Onnistunut vastuullisuusviestintä on osa yrityksen kaikkea viestintää

Kun kaikki perustekeminen on vastuullista, ei siitä kertominen jää irrallisen tuntuiseksi sanahelinäksi tai johda lukijan epäilyyn viherpesusta. Asiakas äänestää kukkarollaan ja ostaa rahoillaan sellaisia palveluja ja tuotteita, jotka puhuttelevat häntä – sen vuoksi viestintä on todellakin oleellista.

Jos vaikkapa ravintolasi lupaa vastuullisen, uuden luksuksen mukaisen ruokaelämyksen, kerro asiakkaalle keinoista, miten vastuullisuutta teillä toteutetaan johtamisessa ja operatiivisella tasolla arjessa. Kerro myös, mitä vastuullisuustyöllä tavoitellaan, kuten hiilineutraaliutta, työssä viihtymistä tai lyhyitä hankintaketjuja. Avaamalla vielä aivan konkreettisesti, mitä uusi luksus yrityksessä tarkoittaa, olkoon se sitten merkityksellisyyttä, esteettisiä yksityiskohtia, lämminhenkistä ammattitaitoista palvelua tai kiireetöntä tunnelmaa, autat asiakasta virittämään odotuksia palvelua kohtaan.

Uuden luksuksen palvelusprintti -hankkeessa on kyse uuden luksuksen vastuullisten palveluelämysten kouluttamisesta ravintola-, majoitus-, tapahtuma- ja matkailuyritysten johdolle ja henkilöstölle Uudenmaan alueella, jotta he voivat nopeasti ja ketterästi kehittää tuotteitaan ja palveluitaan laadukkaammiksi. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (ESR, REACT EU).

Kuva: www.shutterstock.com