Siirry sisältöön
Palvelu
Tehdään bisnestä – vaikka metsässä!

Uudenlaiset liiketoimintamahdollisuudet vaativat perinteisten ajattelutapojen muuttamista – palvelujen käyttäjien ja yrittäjien entistä tiiviimpää yhteistyötä ja uutta teknologiaa.

Kirjoittajat:

Tiina Jokinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.05.2020

Haja-asutusalueiden pienten kylien palvelut ovat vaarassa, kun kylät autioituvat ja pysyvät asukkaat korvautuvat loma-asukkailla. Miten tässä uudessa tilanteessa ratkaistaan liikkumiseen, palveluihin ja logistiikkaan liittyvät tarpeet? Entä millaisia mahdollisuuksia haasteet tarjoavat nykyisille ja uusille yrittäjille?

Uudenlaiset liiketoimintamahdollisuudet vaativat perinteisten ajattelutapojen muuttamista – palvelujen käyttäjien ja yrittäjien entistä tiiviimpää yhteistyötä ja uutta teknologiaa. Muokatuista arvoketjuista ja liiketoimintamalleista esimerkkinä on muun muassa Amazon, joka pohjautuu alustatalousajatteluun. Alustatalouden ideologiana on houkutella käyttäjiä ja tuottajia samalle alustalle ja miettiä, miten eri toimijat yhdessä synnyttävät lisäarvoa ja miten suodattaa laajasta tarjonnasta tarpeellinen. Alustatalousajatteluun perustuvat muun muassa erilaiset joukkoistamispalvelut.

Haja-asutusalueiden palvelupilotit

Haaga-Helian opiskelijat ovat olleet mukana Itä-Uudenmaan kehittämisyhtiö Posintra Oy:n kehittämishankkeessa, jossa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja, edistetään resurssitehokkuutta sekä hillitään ilmastonmuutosta erityisesti haja-asutusalueilla. Hankkeen tavoitteena on myös luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Happily-hankkeessa opiskelijat ideoivat uudenlaisia toimintamalleja, joilla ihmisten arjesta tehdään helpompaa asukkaiden ja yrittäjien yhteistyötä hyödyntäen. Hankkeen yhtenä ideana oli joukkoistetun palvelun (esim. kuljetukset) toimintamallin kehittäminen. Kuljetuksessa joukkoistaminen tarkoittaa, että kuka vain voi toimia kuljettajana ja viedä tavaroita sekä lähetyksiä perille arkiliikkumisensa ohessa, kun reitti on itselle sopiva. Palveluissa se merkitsee naapuriavun, työsuoritusten ja tavaroiden jakamista.

Opiskelijoiden kanssa toteutetun palvelumuotoiluprojektin pohjalta hankkeessa määriteltiin tavoitteet Palvelut maalle -pilotille. Uuden ideoidun palvelun, digikylä.fi, avulla halutaan helpottaa ostosten tekemistä tarjoamalla markkinapaikka paikallisille tuottajille ja tuotteille. Lisäksi halutaan ratkaista, miten ostosten kuljetukset hoidetaan haja-asutusalueella.

Suunnitelmista tekoihin

Palvelukokeilun toimittajaksi valittiin CoReorient Oy, joka kehitti digitaalisen alustan lähituottajien verkkokaupalle ja yhteisöllisille tavaratoimituksille. Alkuvaiheessa palvelusta tilataan lähinnä ruokatuotteita, joita voidaan joko noutaa valitusta noutopaikasta tai tilata kotiin kuljetettuna paikkakuntalaisen kyydissä.

Ensimmäisessä vaiheessa konseptia testattiin Porvoossa Kerkkoon kylässä, jossa logistiikkakeskuksena toimi Kerkkoon palveluosuuskunnan ylläpitämä Pumppaamo-kioski. Toisessa vaiheessa alusta otettiin käyttöön Strömforsin ruukissa Loviisassa, jossa kyläkauppaa hyödynnetään logistiikkakeskuksena. Happily-hankkeen päätyttyä tänä keväänä palvelukokeilua on sovittu jatkettavaksi ainakin Strömforsin ruukissa.

Alustatalousajattelulla ja joukkoistamisidealla voidaan parantaa haja-astusalueiden palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta kannustamalla erilaisia toimijoita uudenlaiseen yrittäjyyteen ja yhteistyöhön. Samalla toiminta vahvistaa myös kestäviä paikallisyhteisöjä.