Siirry sisältöön
Palvelu
Ruokatoimitus nyt ja tulevaisuudessa

AlgoAmmatti-hankkeen tehtävänanto opiskelijoille oli laatia ohjeistus virtuaaliravintoloitsijalle tai tällaiseksi haluavalle.

Kirjoittajat:

Hanna Moisio

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Nina Niemi

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Terhi Oksanen-Alén

opettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.02.2024

Tekoäly tulee olemaan merkittävässä osassa tulevaisuuden asiakkaan ruoantilauksissa samalla kun kulutuskäyttäytyminen kehittyy ja muuttaa muotoaan. Ravintola-alan merkittävimmät innovaatiot ovat viime vuosina tapahtuneet ruokatoimitusliiketoiminnoissa kotiin toimitetun ruoan valtavan kysynnän kasvuna. Kotiinkuljetuspalvelusta tulee normi ja ihmiskontakti vähenee.

Tekoäly ohjaa ruokatilausta

Tulevaisuuden asiakas tilaa Domino’s pizzaa somessa emojilla ”tweet to order”, joka on ensimmäinen sosiaalista mediaa hyödykseen käyttävä ruoantilausmekanismi. Asiakas on luonut itselleen pizzaprofiilin, jossa on annosvaihtoehdot eri emojeille. Varsinainen tilaus tehdään postaamalla Dominosin Twitteriin haluttu emoji. Emojilla valittu pizza lähtee matkaan ja saapuu toimitettuna asiakkaan kotiovelle. Pizza Hutin tekoäly taas tulkitsee asiakkaan tunnetilaa ja silmien liikkeitä ja sen perusteella se ehdottaa pizzaan täytteitä. Tämä on osa yrityksen ”Your Mood – Your Pizza”- kampanjaa (HT Tech 2023).

Tulevaisuudessa se, miten maailmassa syödään, tulee kokemaan edelleen suuria mullistuksia.
Konsulttitoimisto McKinseyn (Ahuja, Chandra, Lord & Peens 2022) mukaan ruoan kotiinkuljetuksen myötä asiakkaiden käyttämä rahallinen summa keskihintaiseen annokseen on merkittävästi suurempi.

Teknologia ja vastuullisuus ovat avainasemassa ruokatoimitusliiketoiminnassa

Teknologia, kuten dronet, robotit, robottikeittiöt, tekoäly kuljetusreittien optimoijana, synteettiset elintarvikkeet ja biometrinen tunnistautuminen, näkyvät vahvasti toiminnassa. Reaaliaikainen kuljetuksen seuranta, GPS-paikannus ja maksujärjestelmät tekevät tilauksista asiakasystävällisiä. Koneoppiminen ja tekoäly voivat ennustaa kysyntää ja optimoida reitit. Dronet ja autonomiset ajoneuvot tarjoavat uusia tapoja tehostaa toimituksia.

Tulevaisuuden asiakkaan arvomaailmaan kuuluu kasvavassa määrin vastuullisuustietoisuus ja läpinäkyvyys. Sitran listaamista (Hellström & Parkkonen 2022) sosiaalisista vastuutekijöistä hyvä palvelu, avoimuus vastuullisuuskysymyksissä, hinnoittelu, maksut ja toimitusajat tulevat todennäköisesti olemaan pitkälti oletusarvoja tulevaisuuden kuluttajalle.

Kestävyyden painopiste on kasvanut ravintola-alalla, eikä toimitusliiketoiminta ole poikkeus. Olemme jo tottuneet ympäristöystävällisiin pakkausratkaisuihin ja vähäpäästöisiin kuljetuskeinoihin. Ruokahävikin vähentäminen onkin yksi keskeisistä tavoitteista ja tämän optimointiin on erilaisia keinoja ja palveluita. ResQ Club on onnistunut asiassaan pelastaa hävikkiin menevää ruokaa myyntiin asiakkaalle edullisemmalla hinnalla. Automatisoidut ja digikehittyneet keittiöt voivat olla tulevaisuuden ratkaisu hävikin minimoimiseen ja energian säästön optimoimiseen. Esineiden internet mullistaa ammattikeittiöiden laitteistoa ja kehittää ekologista toimintaa (Nelimarkka 2022).

Ruoan tilaaminen on muuttunut peruuttamattomasti. Innovatiiviset ratkaisut ja teknologian käyttö tekevät tilaamisesta helppoa, nopeaa ja joustavaa. Samalla perinteiset ravintolat ovat sopeutuneet tarjoamaan sekä ravintolakokemuksen että ruoan toimituspalvelut. Tulevaisuudessa odotettavissa on jatkuvia innovaatioita, jotka muokkaavat ravintola-alaa entistäkin enemmän ja kehitys toteutetaan vastuullisuustekijät vahvasti huomioiden.

Ohjeistus virtuaaliravintoloitsijalle opiskelijaprojektina

AlgoAmmatti-hankkeen ohessa opsikelijat sauvat tehtävänannon, jonka tavoite oli laatia ohjeistus virtuaaliravintoloitsijalle tai tällaiseksi haluavalle. Ohjeistuksen tuli vastata kolmeen kysymykseen.

  • Miten optimoida ravintolaruokaa välittävän alustan tuomat hyödyt, samalla kun mahdolliset haitat taklataan ?
  • Miten huomioida haamu- ja virtuaaliravintolat osana kannattavaa liiketoimintaa tai kasvustrategiaa?
  • Mitkä ovat menestyvän virtuaaliravintolan keskeiset erottautumistekijät?

Tehtävän onnistunut loppuunsaattaminen edellytti, että pienryhmät valitsivat itselleen kohdeyrityksen. Menetelminä opiskelijat käyttivät haastattelua, vertailuanalyysiä, brainstorming ja kustannus-hyötyanalyysiä. Mitä syvällisemmin he tutustuivat liiketoimintamalliin ja toimintalogiikkaan, sitä arvokkaampaa tietoa he saivat.

Projektin tulokset esitettiin toimeksiantajalle ja ohjaajille paneelikeskustelun muodossa. Ryhmät esittivät ohjeistuksensa ja perusteli toimivuutta, faktoja, erottumistekijöitä ja kannattavuutta. Ohjeistusta tuki visuaalinen ja informatiivinen huoneentaulu.

Projektin päätteeksi opiskelijat arvioivat oppimistaan ja kertoivat, että uuden luominen aina innostaa. Tutustuminen eri ravintolaruokaa välittävien alustojen tuomiin hyötyihin sekä riskeihin oli hyödyllistä. Ymmärrys siitä, miten virtuaaliravintoloita voidaan hyödyntää osana yrityksen kannattavaa liiketoimintaa ja kasvustrategiaa kasvoi. Myös asiantuntijavierailut, Woltilta ja Huuvalta olivat silmiä avaavia. Vierailujen avulla opiskelijat pystyivät ymmärtämään toimialan käsitteet käytännössä ja saivat vastauksia omiin kysymyksiin.

AlgoAmmatti – Algoritminen johtaminen ja ammatillinen kasvu alustataloudessa -hankkeessa tutkittiin alustatalouden yritysten, ravintolaruoan tilaus- ja kuljetuspalveluita tarjoavien yritysten, liiketoiminnan vaikutuksia alustojen kautta suorasti tai epäsuorasti työtä tekevien koettuun arkeen. Hanke toteutettiin Haaga-Helian Palvelukokemusten laboratorio LAB8:ssa välillä 03/2022-12/2023 ja hankkeen rahoitti Työsuojelurahasto.

Lähteet

Ahuja, K.,Chandra, V., Lord,V. & Peens, C. 2022. Ordering in: The rapid evolution of food delivery. McKinsey

Hellström, E. & Parkkonen, P. 2022. Vastuullisuuden tulevaisuus. Sitra

Nelimarkka, M. 2022. Ammattikeittiön konetrendit 2022: digitalisaatio, automaatio ja kestävä kehitys. Avecmedia.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia