Siirry sisältöön
Opiskelu
Yritysyhteistyö ja projektioppiminen: Case Kanair Oy

Kirjoittajat:

Jukka Juslin

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Taina Lintilä

osaamisaluejohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 16.04.2024

Haaga-Helian tietojenkäsittelyn opiskelijoilla on useita opintojaksoja, joissa kehitetään erilaisia it-aiheisia projekteja. Usein projektiopintojaksoilla on mukana asiakas, jolle opiskelijat tekevät toimeksiantojen mukaisia projektitöitä.

Projektiopintojakson suunnittelu ja toteutus

Projektiopintojaksojen suunnittelussa pitää huomioida monta asiaa. Projekteissa, joissa on mukana asiakasyritys, pitää opettajan osata suunnitella miten opintojakson osaamistavoitteisiin päästään ja miten opiskelijan osaamisen kehittymistä arvioidaan. Tämän vuoksi on tärkeää keskustella asiakkaan kanssa projektin tehtävistä ja tavoitteista, sekä keskustella siitä, mitä osaamista opiskelijoille kertyy osallistumisesta projektiin.

Opintojaksojen arviointi pitää myös olla opiskelijoilla etukäteen tiedossa. Tärkeintä on se, että opiskelijat tietävät opintojakson alussa mistä osa-alueista arviointi koostuu ja miten se on pisteytetty. Projektiopintojaksolla arviointi yleensä koostuukin useammasta arviointimenetelmästä, kuten opettajan arvioinnista, itsearvioinnista, vertaisarvioinnista, asiakkaan arvioinnista ja tarvittaessa voi olla myös tentti jostain osa-alueesta.

Ohjelmistoprojekti 2 -opintojakson kehittämistoimeksianto

Kevään 2024 aikana Haaga-Helian tietojenkäsittelyn opiskelijaryhmä kehitti Suomen Ilmailuliiton lentopaikat.fi palveluun lisäominaisuuden, jonka avulla ilmailun harrastajat saavat tietoa polttoaineen saatavuudesta eri pienlentokentillä Suomessa. Toimeksiantajana projektissa toimi Kanair Oy, joka on miljoonan euron liikevaihdolla toimiva polttoainetoimittaja pienemmille lentokentille. Kanair toimittaa polttoainelaatuja, joille on kysyntää ilmailun kaupallisella ja harrastuspuolella.

Opiskelijat muokkasivat lentopaikat.fi sivuston käyttöliittymää asiakkaan tarpeen pohjalta. Käyttöliittymään tuotiin uutena ominaisuutena kohta polttoainepiste ja siihen tieto, mitä polttoaineita on saatavilla. Uutena ominaisuutena tuotujen merkkien määrä ei ollut kovin suuri. Tiedon hakemisessa oli opiskelijoilla silti haasteita, koska Kanairilla ei ollut käytettävissä koneluettavaa rajapintaa, josta tiedot olisi saatu haettua. Opiskelijaryhmän piti luoda paljon uutta automaatiota, jotta tiedot saatiin haettua.

Kuvassa ryhmä opiskelijoita istuvat tietokoneineen ison yhteisen näytön edessä.

Kuva 1: Opiskelijat ryhmätyötä tekemässä Haaga-Helian Pasilan kampuksen luokkatilassa 5006, jota käytetään Softala-toiminnassa. Ryhmään kuuluivat vasemmalta Juho Suppola, Jaakko Säilynoja, Matias Sanden ja Zorana Bozic.

Ohjelman ylläpidettävyys on tärkeää ja sen vuoksi opiskelijat loivat myös automaattisen sähköpostin lähetyksen ylläpitäjälle, jos tiedonsiirrot eivät onnistu. Tämä uusi automaattinen sähköpostin lähetysominaisuus helpottaa ylläpitäjän virhetilanteiden seurantaa. Lentopaikat.fi verkkosivustoa voidaan käyttää myös mobiililaitteilla, vaikkakin sivuston täydellinen mobiilikäytettävyys ei olekaan optimaalinen. Optimoidun mobiilikäyttöliittymän kehittäminen voisi sopia esimerkiksi jonkun tulevan kurssin aiheeksi.

Opiskelijat hyödynsivät työskentelyssään nykyaikaisia kehitysvälineiltä ja hyödynsivät erittäin laajasti myös ChatGpt:tä. Tuloksena tuotetusta ohjelmistosta opiskelijat saavat itselleen täydet oikeudet myös lähdekoodin osalta ja he voivat käyttää sitä haluamissaan kaupallisissakin tarkoituksissa. Ohjelmisto on lisensoitu MIT vapaalla lisenssillä ja on löydettävissä GitHub-versionhallintapalvelusta.

Osaamisen kehittyminen

Yritysyhteistyöprojekteissa lähtökohtana on aina opiskelijoiden osaamisen kehittyminen sekä yritysten toiminnan kehittäminen. Asiakasprojektit ovat hyödyllisiä opiskelijoille, koska niissä opiskelijat pääsevät jo opintojen aikana tekemisiin yritysten edustajien kanssa ja tutustuvat työelämään. Projektitoimeksiannot, jotka ovat lähtöisin aidosta asiakastarpeesta myös motivoivat opiskelijoita hyvään suoritukseen.

Projektiopintojaksojen paras anti opiskelijoille on usein se, että he pääsevät projekteissa soveltamaan aiemmin opittuja asioita käytännössä. Tämä syventää opiskelijoiden osaamista ja he oppivat ratkaisemaan eteen tulevia ongelmia yhdessä ryhmän kanssa. Projektiopintojaksoilla opiskelijat oppivatkin varsinaisen substanssin lisäksi muita taitoja, niin sanottuja soft skillsejä, kuten tiimityötä ja asiakasymmärrystä.

Kuva: Shutterstock