Siirry sisältöön
Opiskelu
YAMK opinnot mahdollistavat aidon työelämän kehittämisen

YAMK opinnoissa opiskelevilla työelämäkokemus ja mahdollinen työelämäyhteys mahdollistavat aidon linkin työelämän kehittämiseen, kuten Haaga-Helian liikunta-alan YAMK koulutuksen kunto- ja terveysliikunnan suuntautumisessa opiskelevan Sari Pekkalan tarina kuvaa.

Kirjoittajat:

Paula Harmokivi-Saloranta

yliopettaja, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.03.2022

YAMK opinnoissa opiskelevilla työelämäkokemus ja mahdollinen työelämäyhteys mahdollistavat aidon linkin työelämän kehittämiseen, kuten Haaga-Helian liikunta-alan YAMK koulutuksen kunto- ja terveysliikunnan suuntautumisessa opiskelevan Sari Pekkalan tarina kuvaa.

YAMK opintojen aikana Sari siirtyi Muhoksen kunnalle liikunnanohjaajaksi uuteen perustettuun toimeen, jossa työn yhtenä pääasiallisena tavoitteena oli liikuntaneuvonnan palvelupolun kehittäminen. Opintojensa aikana hän yhdisti monia oppimistehtäviä työhönsä. Suunnitelmallisen pohjan eri sidosryhmiin kohdistuvan yhteistyön kehittämiselle sekä liikuntaneuvonnan palvelupolun rakentamiselle hän loi opinnoissa laaditun verkostotoiminnan kehittämissuunnitelman avulla. Toisaalta opintojakso, jolla käsiteltiin käyttäjälähtöisyyttä, avasi Sarin silmiä palveluiden monipuolisille kehittämismahdollisuuksille. 

Opinnot työn kehittäjinä

Koulutuksen aikana toteutetut oppimistehtävät pääosin rakennetaankin osaksi omaa organisaatiota, oman työn kehittämistä. Oppimistehtävien avulla opiskelijat voivat kehittää muun muassa organisaation palveluja, toimintatapoja ja -malleja sekä verkostoja. Tehtävissä yhdistyy teoreettinen tieto osaksi työelämän kehittämistä.

Kunto- ja terveysliikunnan suuntautumisopinnot käynnistyivät ensimmäisen kerran syksyllä 2020. Sari oli mukana tässä ryhmässä. Opinnot rakennettiin yhteistyössä työelämän kanssa. Opintojen työelämälähtöisyys mahdollisti oppimistehtävien muokkaamisen tarpeitani vastaaviksi, Sari kuvaa kokemustaan siitä, miten oppimistehtävät rakentuivat hänen omaan toimintaympäristöönsä. 

Verkostotoiminnan kehittämissuunnitelman ja käyttäjälähtöisyyden lisäksi Sari kehitti palvelupolun terveyskeskuksen ja liikuntaneuvonnan välille osana Liikuntapalveluiden kohdentaminen -opintojaksoa ja teki liikuntaneuvonnan arviointisuunnitelman osana Arviointi- ja vaikuttavuus -opintojaksoa. Sarin kokemuksen mukaan, eri opintojaksot täydensivätkin toisiaan mahdollistaen saman teeman tarkastelun eri oppimistehtävien kautta ja antaen näin käsiteltävälle aihepiirille uusia näkökulmia.

Yhteistyö siivittää osaamisen kehittymistä

Opintojaksojen lisäksi eri näkökulmia antaa opiskelukollegat, jotka toimivat erilaisissa liikunta-alan tehtävissä, ja joilla työkokemusta voi olla useista vuosista aina kymmeniin vuosiin asti. Koulutuksen aikana yhdistyykin valtava määrä erilaista osaamista, joka rikastuttaa ja syventää kaikkien opiskelijoiden oppimista.

Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä voidaan mainita, että opinnäytetyössään Sari kehitti liikuntaneuvonnan viestintää yhdessä eri toimijoiden kanssa. Näin opinnot ovat päättymässä, mutta Muhoksen kunnan liikuntaneuvonnan kehittäminen jatkuu niin viestinnän, toiminnan kuin verkoston näkökulmasta.

Opintojen aikana syntynyt osaaminen kantaa vielä pitkään.