Siirry sisältöön
Opiskelu
Verkko-opiskelija arvostaa aitoa ja pysyvää ohjaussuhdetta

Verkko-opintojen tarjonta on nykyään varsin vakiintunutta. Pandemiavuodet vauhdittivat niiden kehittämistä, ja monet haluavat suorittaa jopa koko tutkinnon verkossa. Itsenäinen opiskelu vaatii itseohjautuvuutta ja kurinalaisuutta, eikä suhdetta opiskelijayhteisöön välttämättä synny lainkaan.

Kirjoittajat:

Kaisa Tsupari

lehtori, digitaaliset palvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Outi Valkki

lehtori, digitaaliset palvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.11.2023

Verkko-opiskelija kaipaa pysyvää opinto-ohjaussuhdetta mahdollisesti jopa enemmän kuin muut opiskelijat, koska opinto-ohjaaja saattaa olla ainoa kiinteä kontakti korkeakouluun.

Fone-hankkeessa keväällä 2023 toteutetussa haastattelututkimuksessa selvitimme, millaiset tekijät tukevat verkko-opiskelijan hyvinvointia. Yhtenä näkökulmana tutkimuksessa oli opinto-ohjauksen merkitys. Haastateltaviksi valikoituivat Haaga-Helian tietojenkäsittelyn tutkinto-opiskelijoita sekä Sports & Study -opintopolkulaisia viideltä eri opintojaksolta. Kaikilla 35 haastatellulla oli kokemusta verkko-opinnoista.

Ohjauksen yksilöllisyys, pysyvyys ja saavutettavuus

Opiskelijat kertoivat, että opinto-ohjaaja voi olla tärkein opintojen aikainen kontakti opintoihin – etenkin kun opiskeluvalinnoissa painottuu itsenäinen työskentely. Jos vertaisien tuki puuttuu kokonaan, opinto-ohjaajan merkitys korostuu entisestään. Haastatteluista ilmeni, että keskeisintä opinto-ohjauksessa on pysyvä, koko opintojen ajan kestävä ohjaussuhde. Erityisesti opiskelijat arvostivat, että ohjaaja on helposti lähestyttävä ja nopeasti tavoitettavissa.

Opinto-ohjaajan tuen merkitys riippui ennen kaikkea opiskelijan henkilökohtaisista tarpeista. Opintojen suunnittelu koko opintojen ajalle sekä yksittäisten opintojaksojen valinta helpottui, kun opinto-ohjaaja tuki päätöksentekoa.

Kokemuksemme on, että työelämässä jo pitkään ollut monimuoto-opiskelija arvostaa ohjausta, joka auttaa häntä työn, opintojen ja muun elämän yhteensovittamisessa. Opiskelija tietysti aina itse vastaa opintojen tarkemmasta suunnittelusta ja omasta etenemisestään. Opinto-ohjaajalla on kuitenkin mahdollisuus tukea opintojen aikatauluttamisessa. Hän voi auttaa opiskelijaa tunnistamaan mahdollisia kuormitusriskejä tai vastaavasti perusteettoman kevyitä jaksoja, jotka suotta venyttäisivät opiskeluaikaa.

Erityistä tukea muutostilanteissa

Opinto-ohjaajan rooli korostuu, jos opiskelijan elämässä ilmenee haasteita tai opinnoissa tulee yllätyksiä. Opiskelija saa konkreettista tukea, jonka avulla hän voi muokata opintosuunnitelmaansa vastaamaan muuttunutta elämäntilannettaan. Opintojen haasteisiin on mahdollista vaikuttaa myös ohjaamalla opiskelija tarpeellisten tukitoimien, kuten hyvinvointipalveluiden, äärelle. Näitä ovat esimerkiksi opintopsykologi ja erityisopettaja.

Usein muutostarpeet opintoihin tulevat yllättäen ja niihin on reagoitava nopeasti, joten sujuvan arjen turvaamiseksi tarvitaan suunnitelmallista ja sitoutunutta opinto-ohjausta. Esimerkiksi urheilu-uran ja opiskelun yhdistämisessä ohjauksen merkitys helposti korostuu, sillä tarve opintosuunnitelman päivittämiseen voi tulla hyvinkin äkillisesti.

Onnistunut verkko-opintojen ja urheilu-uran yhteensovittaminen tuottikin Haaga-Helialle Suomen Olympiakomitean myöntämän laatutunnuksen. Yhtenä arviointikriteerinä oli nimenomaan laadukas urheilijaopiskelijan ohjaustyö.

Verkko-opiskelun suosion kasvu vaikuttaa opiskelijoiden palvelutarpeisiin. Opinto-ohjaus on merkittävä tukipalvelu, jota opiskelija osaa toivottavasti hyödyntää. Ohjauksella pystymme vaikuttamaan opintoihin sitoutumiseen ja tukemaan opiskelijaa käytännön arjessa.

Kansallinen verkkotutkintoverkosto -hankkeen (FONE) tavoitteena on mm. kansallisten verkkotutkintojen toimintamallien luominen yhteistyössä verkoston jäsenten kanssa. Hanketta on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö ja kumppaneinamme ovat olleet Hämeen AMK, Humak, Oulun AMK, Turun AMK (koordinaattori).

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Shutterstock