Siirry sisältöön
Opiskelu
Uusia ajatuksia valmentavan opettajuuden kehittämiseen

Luova toimisto Krean opiskelijatoiminnassa valmentajat haluavat jatkossa panostaa yhteisöllisyyteen vielä enemmän.

Kirjoittajat:

Jenni Brisk

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 25.03.2024

Haaga-Helian Luova toimisto Krean valmentajat vierailivat Tampereen Ammattikorkeakoulun Proakatemiassa, joka on TAMKin liiketalouden koulutusohjelman yrittäjyyden oppimisympäristö. Vierailumme tarkoituksena oli vaihtaa ajatuksia perinteisestä opiskelusta poikkeavista menetelmistämme ja saada uusia ideoita valmentavaan opettajuuteen.

Opettajat valmentajina

Luova toimisto Krea on perustettu 2015, kun käytännönläheiselle markkinointiviestinnän opetukselle nähtiin huutava tarve. Krean opiskelijat työstävät toimeksiantoja asiakasyrityksille, eli Kreassa simuloimme markkinointitoimistojen toimintatapaa. Kreassa työskennellään tiimeissä ja opettajat toimivat valmentajina. Valmentava toimintamalli on Kreaa ja Proakatemiaa yhdistävä tekijä.

Valmentajan lähtökohta opetuksessa on erilainen, kuin perinteisen lehtorin. Valmentava opetus pohjaa coaching-malliin, jossa valmennettavaa ohjataan löytämään vastauksia ja ratkaisuja itse. Valmentaja kysyy ja voi antaa vinkkejä suunnasta, eikä aina anna suoria vastauksia. Tämä voi toisinaan turhauttaa opiskelijoita, jotka haluavat nopeasti vastauksia ja hommien etenevän.

Proakatemian jokaisella yrityksellä on oma valmentaja, joka ohjaa ja tukee tiimiä yhteisellä matkalla opintojen valmistumiseen saakka. Valmentajat antavat opiskelijoiden välillä tehdä valintoja, jotka saattavat päätyä umpikujaan. Tosielämän kokemus kun opettaa parhaiten ja auttaa oivaltamaan. Kokeilukulttuuri ja vaihtoehtojen itsenäinen testaus kasvattavat rohkeutta: opiskelija huomaa, että maailma ei kaatunutkaan ja tästä mennään nyt toisella tavalla eteenpäin.

Kreassa valmentajien rooli on opastavampi. Projekti kestää yleensä 16 viikkoa ja sinä aikana opiskelijoiden tulee saada tuotettua asiakkaalle julkaisuvalmista materiaalia. Tämän vuoksi Krean valmentajilla on projektin isot langat käsissään. Selkeät raamit antavat opiskelijoille vapauden keskittyä luovaan ideointiin ja lopputuotosten työstämiseen.

Käsinkosketeltava yhteisöllisyys inspiraationa kehittämiselle

Inspiroiva päivä TAMKissa herätteli meissä paljon uusia ajatuksia. Yhteisöllisyys ja hyvä tunnelma oli Proakatemiassa käsinkosketeltavaa. Myös opiskelijoiden itseohjautuvuus ja rohkeus hypätä uusiin tilanteisiin oli upeaa kuultavaa.

Tuomisina Kreaan saimme hyviä ideoita valmentajuuden kehittämiseen. Aiomme haastaa opiskelijoitamme oma-aloitteisuuteen vieläkin enemmän, sillä huomasimme Proakatemian esimerkeistä, että autamme toisinaan opiskelijoitamme turhan paljon. Pohdimme, että kevyt kilvoittelu tiimien kesken voi myös joskus olla paikallaan. Olemme hieman vältelleet kilpailuasetelman asettamista, mutta tervehenkinen pitchaus-kisa voikin virittää tiimihenkeä ihan uudelle tasolle.

Oivalsimme, että valmentajan olisi hyvä olla tavattavissa tuntien ulkopuolella rennon rupattelun merkeissä. Tällöin voisi sparrailla nuoria myös meneillään olevien projektien ulkopuolisissa haasteissa, kuten esimerkiksi työharjoittelun hakemisessa.

Tulemme lisäksi tarkastelemaan oppimistilojemme sopivuutta luovan työn tekemiseen sekä spontaanien kohtaamisten mahdollistamiseen. Ihastelimme TAMKin monipuolisia tiloja, jotka tukivat hienosti tiimityöskentelyä, työpajoja, tuotantoja ja luovaa ideointia.

Yhteisöllisyyden tukeminen on Kreassa tärkeää ja haluamme jatkossa panostaa siihen vielä enemmän.

Kuvateksti: Luova toimisto Krean valmentajat Hanna Tattari, Jenni Brisk, Johanna Mäkeläinen, harjoittelija Katariina Kurronen, Veera Nguyen, Merike Koskine, Susanna Luoma ja Ville Lahtinen inspiroituvat Proakatemian luovista opiskelutiloista.