Siirry sisältöön
Opiskelu
Unelmien työharjoittelu

Opiskelemme kaikki lähtökohtaisesti työelämää varten. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että opintoihin kuuluu harjoittelujaksoja, joissa päästään testaamaan oppeja käytännössä ja tunnustelemaan omia vahvuuksia työssä.

Kirjoittajat:

Tarja Autio

osaamisaluejohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Jenni Brisk

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.03.2023

Harjoittelu teemana on kirvoittanut viime aikoina paljon keskusteluja siitä, kuinka harjoittelujaksoja toteutetaan ja miten untuvikkoja työyhteisöissä kohdellaan.

Parhaimmillaan harjoittelu tuo merkittävää lisäarvoa niin yritykselle kuin opiskelijalle. Yritykset kertovat usein arvostavansa harjoittelijoita ja heidän uusia ideoitaan sekä näkökulmiaan. Opiskelijat tuovatkin mukanaan tuoreita oppeja ja taitoja, joista hyötyy koko yritys. Harjoittelijat ovat myös tärkeitä tulevaisuuden työntekijöitä ja yrityksen on helppo rekrytoida harjoittelijoista sopivimmat, jo perehtyneet tekijät tiimeihinsä. Mutta miten opiskelijat kokevat työharjoittelun tällä hetkellä?

Teimme kyselyn omien markkinoinnin ja viestinnän opiskelijoidemme keskuudessa siitä, mitkä tekijät ovat työharjoittelussa merkityksellisiä.

Opiskelijat pitivät tärkeänä hyväksyvää, turvallista ja mukavaa työilmapiiriä. Opiskelijat haluaisivat, että heitä kohdellaan omina itsenään ja otetaan luontevasti osaksi tiimiä.

Minulle harjoittelupaikassa tärkeintä on avoin ja kannustava ilmapiiri, kiinnostavat työtehtävät ja mahdollisuus kehittää itseään.

Toinen merkitykselliseksi koettu asia on kannustava esihenkilö ja selkeät toimintaohjeet. Myös rakentavan palautteen antamista arvostetaan, koska se auttaa kehittymään. Erityisesti opiskelijoita kiinnostaa kuulla, missä he ovat hyviä, sillä juuri harjoittelujakso antaa luottamusta omiin kykyihin. Lisäksi moni haluaa saada vinkkejä siihen, millaiset työtehtävät voisivat jatkossa sopia juuri itselle.

Unelmien harkkapaikka olisi opettavainen, tukeva ja oikeaa työnkuvaa vastaava.

Kolmantena seikkana nousi esiin rahallinen korvaus. Palkka koetaan arvostukseksi harjoittelijan tekemää työtä kohtaan. Opiskelijoiden on vaikea ymmärtää, miksi heidän tekemästään työstä ei maksettaisi palkkaa, vaan työnteko olisi uhraus, josta pitäisi olla kiitollinen.

Palkallinen olisi toivottua, että voisin täysin keskittyä harkkaan ilman muita murheita.

Vastauksissa painottui tärkeä viesti yrityksille: on mahtavaa päästä tekemään sitä, mistä on opiskelujen aikana unelmoinut. On kuitenkin hyvä muistaa, että harjoittelu on kokeilujakso, joten kaikkea ei tarvitse heti osata ja hyvän perehdytyksen rooli korostuu.

Harjoittelupaikka on monelle ensimmäinen askel ”oikeisiin” töihin ja siksi siitä olisi tärkeä tehdä mahdollisimman kannustava ja positiivinen kokemus.

Työharjoittelu on todella tärkeä vaihe opiskelijan matkalla työelämään, ja sopivan paikan saaminen voi vaatia kymmeniä hakemuksia. Työnantajabrändäyksen merkitys on nykypäivänä kasvanut, ja jo rekrytointiprosessi kertoo yrityskulttuurista jotain olennaista. Harjoittelussa opiskelijat muodostavat käsityksensä yrityksestä, alan kiinnostavuudesta sekä siitä, millaista on työskennellä eri työtehtävissä valitsemallaan alalla. Sillä, mitä yrityksestä puhutaan tulevien ammattilaisten keskuudessa, on iso merkitys houkuttelevan työnantajamielikuvan rakentamisessa.

Olen valmis tekemään paljon töitä harjoittelupaikan löytämiseksi, sillä koen sen avaavan ovet tulevaisuuden työelämään.

Vastaako teidän yrityksenne harjoitteluohjelma näitä opiskelijoiden toiveita? Voitteko tarjota työtehtäviä, joiden tarkoituksena on harjoittelijan ammattitaidon kehittäminen? Onko teillä konseptoitu trainee-ohjelma? Miten paljon olette valmiita satsaamaan näihin tulevaisuuden tekijöihin?

Me uskomme vahvasti, että yrityksen sitoutuminen ja panostus harjoittelujaksoon maksaa itsensä monin kerroin takaisin. Samalla ala saa kipeästi kaipaamiaan uusia tulevaisuuden talentteja.

Kuva: www.shutterstock.com