Siirry sisältöön
Opiskelu
Työelämälähtöisyys yritys- ja oppilaitosyhteistyössä

Työelämälähtöinen oppiminen sekä monipuolinen yhteistyö erilaisten yritysten kanssa ovat keskeisessä roolissa ammattikorkeakouluopetuksessa. Artikkelissa kerromme, miten edistimme yritysyhteistyötä ja vahvistimme verkostoja Haaga-Helian strategiaa toteuttaen opettajavaihdossa Espanjan Barcelonassa.

Kirjoittajat:

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katja Suihkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.05.2024

Työelämälähtöinen oppiminen on keskeinen osa tämän päivän opetusta. Työelämälähtöinen oppiminen sisältää todelliseen työelämään liittyvän kehittämistehtävän, jossa opettajat, opiskelijat ja työelämän edustajat tekevät yhteistyötä ja oppivat myös toisiltaan.

Opettajavaihto on oivallinen tapa kansainväliselle verkostoitumiselle ja työelämälähtöisen opetuksen edistämiselle. Opettajavaihtomme suuntautui matkailualaan erikoistuneeseen Euroaula Universitat de Girona Barcelonaan, jossa halusimme toteuttaa Haaga-Helian strategiaankin kirjattua työelämälähtöisyyttä.

Yhteistyöprojekti Suomesta Espanjaan

Startupyrityks Bluumo on hyvinvointipalveluiden verkkokauppa sekä yksityis- että yritysasiakkaille. Sen tavoitteena on kehittää erilaisia konkreettisia ratkaisuja terapia- ja hierontapalvelujen saavutettavuudesta Helsinki-Vantaa lentokentällä. Helsinki-Vantaan lentokenttä on kansainvälinen ympäristö ja koska yritys tavoitteli kansainvälistymistä, näimme potentiaalia laajentaa yrityksen kanssa tehtävää yhteistyötä myös kansainvälisesti. Kutsuimme yrityksen toteuttamaan yhteistyöprojektin Espanjaan opettajavaihtomme aikana.

Opettajavaihdossa Espanjan Barcelonassa opetimme viikon aikana matkailualan opiskelijoita. Lentokenttäympäristöön sijoittuva yritystoimeksianto, kuinka tehdä Bluumo näkyväksi Barcelonan lentokentällä, soveltui hyvin opiskelijoille.

Bluumon edustaja oli läsnä opetustilanteissa kertomassa yrityksestä ja toimeksiannosta sekä kommentoimalla ja antamalla palautetta opiskelijoille heidän ratkaisuehdotuksistaan. Tällä varmistettiin, että opiskelijat saivat nopeasti konkreettisen kosketuksen toimeksiantajayritykseen, suomalaiseen startup maailmaan sekä itse toimeksiantoon.

Työelämälähtöisyys vahvistaa osaamista ja verkostoja

Suomesta Espanjaan viety yhteistyöprojekti pystyttiin toteuttamaan niin osaamisen, yhteistyön kuin yrityksenkin tavoitteita vahvistaen.

Työelämälähtöinen, Design Sprint -menetelmällä toteutettu projektityö oli Euroaulan opiskelijoille uusi ja erilainen oppimiskokemus. Opiskelijat eivät olleet aiemmin soveltaneet kyseistä menetelmää opinnoissaan ja he heittäytyivät iloisesti ideoimaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja Bluumon palveluille Barcelonan lentokentällä toteutettavaksi. Myös Euroaulan opettajat olivat innoissaan heille ennen tuntemattomasta nopeatempoisesta työskentelymallista, jossa hyvin käytännönläheisen yritysyhteistyön kautta saavutettiin nopeasti tuloksia.

Kansainväliseen kasvuun tähtäävälle startup yritykselle yhteistyö on niin ikään ollut erittäin hedelmällistä.

Haaga-Helian kanssa toteutettu yhteistyö osoittaa hyvin, miten paikallinen oppilaitosyhteistyö voi poikia kansainvälisiä verkostoitumismahdollisuuksia.

– Esko Sorva, toimitusjohtaja, Bluumo

Kansainvälinen oppilaitosyhteistyö vahvistaa osaamista ja verkostoja monin tavoin. Yhteistyö yrityksen ja ulkomaisen oppilaitoksen sekä opiskelijoiden kanssa altistaa uusille näkökulmille, ideoille ja kokemuksille. Yhteistyössä toteutettu projekti kehitti osapuolten osaamista ja syvensi ymmärrystä erilaisista kulttuureista ja toimintatavoista. Ennen kaikkea yhteistyö vahvisti verkostoja, jotka varmasti avaavat rohkeasti uusia ovia kansainväliselle yhteistyölle ja työelämään.

Kuva: Shutterstock