Siirry sisältöön
Opiskelu
Tiimiälystä tehoa työhön

Tiimiäly on kollektiivista älyä, joka muodostuu ryhmän jäsenten yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta. Sillä voidaan edistää organisaation kilpailukykyä, joten tiimiälyn harjoitteleminen jo opintojen aikana on tärkeää.

Kirjoittajat:

Nina Vallin

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.04.2024

Tiimiäly on kollektiivista ryhmän tuottamaa älyä, joka on enemmän kuin osiensa summa (Tukiainen 2019). Siihen liittyy onnistumisen kokemuksen tunne yhdessä muiden kanssa. Tiimiälyä hyödyntävässä tiimissä sen jäsenet luottavat toisiinsa, uskaltavat ottaa riskejä ja kestävät muuttuvia tilanteita. Näitä taitoja tarvitaan myös opintojen aikana erilaisissa ryhmätyötehtävissä ryhmätyötaitoja harjoitellessa.

Tiimiälyä kehittämällä koko tiimi voi paremmin, koska tiimiin rakentuu resilienssiä eli kykyä kestää muutoksia, joita työelämässä tapahtuu. Resilienssiä ja sitä kautta turvaa syntyy, kun tiimissä voidaan luottaa muiden tiimin jäsenten vahvuuksien tarvittaessa paikkaavan omia heikkouksia (Hiila ym. 2019). Tiimiälyä hyödyntävässä tiimissä voi luottaa tiimiläisten auttavan sellaisten ongelmien ratkaisemisessa, johon omat taidot eivät riitä.

Tiimityö ja projektiosaaminen opintojaksolla opiskelemme tiimiälyä teoriassa ja harjoittelemme sen käyttämistä ryhmätyössä. Tiimiäly ja miten se toimii, saattaa olla haastavaa ymmärtää, ennen kuin sitä on itse kokenut. Siksi olenkin käyttänyt seuraavaa esimerkkiä apuna ymmärryttämään, millaista tiimiäly on.

Tiimiäly käytännössä -esimerkki

Seisoimme viime lokakuussa Jyväskylän rautatieasemalla kuuden kollegani kanssa odottamassa junaa palataksemme kotiin seminaarista. Hiljaisen hetken rikkoo ensimmäisen kollegan kysymys:

-Oletteko käyneet lähiaikoina elokuvissa?

Johon toinen kollega vastaa:
-Siellähän menee se kotimainen… se…

Hänen lauseensa jää kesken, kun kolmas kollega reagoi tähän:
-Se on se Kaurismäen uusi leffa.

Neljäs kollega jatkaa tästä:
-Joo, sen nimi on joku kuolleet, jotain…

Viides täydentää tämän lauseen sanomalla:
-Joo, Kuolleet lehdet.

Kuudes sanoo vielä loppuun:
-Se on muuten hyvä.

Esimerkissä, jokainen ryhmän jäsen toi keskusteluun oman tietonsa aiheesta ja sen seurauksena kaikki tiimiläiset oppivat kokonaisuuden. Nyt jokainen meistä seitsemästä tiesi, että elokuvissa pyörii kotimainen Aki Kaurismäen ohjaama elokuva Kuolleet lehdet ja se on hyvä elokuva. Tämä tiedon kokonaisuus on enemmän kuin sen osien summa.

Kuuntelin koko keskustelun hiljaa ja hymyilin. Tiesin heti käyttäväni tätä esimerkkiä opettaessani opiskelijoille mitä on tiimiäly. Vaikka esimerkki yksinkertaistaa tiimiälyä, osoittaa se silti sen, miten tiimiälyä hyödyntävä tiimi jakaa tietoa ja tiedon osista muodostuu merkityksellinen lopputulos.

Tiimiälyllä syntyy siis sellaista ajattelua, mitä ei syntyisi yksin ja tiimin jäsenillä on mahdollisuus oppia enemmän. Tiimiälyä hyödyntävä tiimi toimii joustavasti; oppii kokemastaan, kerää ja jakaa tietoa saumattomasti, muuttaa toimintaansa kohdatessaan esteitä ja luo tällä tavoin älyä, joka muodostuu useista eri tietolähteistä (Hiila ym. 2019).

Tiimiälyn voima ja miten sitä voi kehittää

Tutkimusten mukaan keskiveroälykäs tiimi, joka hyödyntää tiimiälyä saa aikaan parempia ja luovempia ratkaisua kuin huippuälykäs tiimi, joka ei osaa hyödyntää tiimiälyä. Tiimiälystä on siis suoraa hyötyä työpaikalla. (Tukiainen 2019.)

Tiimiälyä voi kehittää edistämällä tiimin toiminnan merkityksellisyyttä sekä tiimin vuorovaikutusta ja sallivaa ilmapiiriä. Hiila ym. (2019) mainitsevat viisi taitoa, joita tarvitaan tiimiälyn rakentamiseen.

  • Itsetuntemus, joka tarkoittaa jokaisen kykyä tunnistaa omat vahvuutensa ja miten niitä voi käyttää tiimin hyväksi
  • Yhteinen suunta, jolla toiminnan tavoite vahvistaa merkityksellisyyttä
  • Salliva ilmapiiri, joka kasvattaa tiimin jäsenten välistä luottamusta
  • Lupa ja vastuu toimia, jolla tarkoitetaan tiimiläisten selkeitä rooleja tiimissä ja mahdollisuuksia tehdä päätöksiä
  • Rikastava vuorovaikutus, joka tarkoittaa avointa, vapaata ja tarkoituksenmukaista kommunikointia

Näitä taitoja on mahdollista kehittää jokaisessa organisaatiossa ja tiimissä ja mahdollistaa täten tiimiälyn voiman hyödyntämisen paremman lopputuloksen saavuttamisessa. Opintojen aikana voidaan saada ensimmäiset kokemukset tiimiälyn käyttämisestä ja tämän jälkeen sitä on helpompi kehittää ja hyödyntää tulevilla työpaikoilla.

Kuva: Haaga-Helia