Siirry sisältöön
Opiskelu
Tekoäly opiskelijan tukena – kohti saavutettavampaa ammattikorkeakouluopiskelua

Tekoäly mullistaa tapamme oppia ja opettaa, tuoden ammattikorkeakoulujen matematiikan opiskeluun uuden työkalun. Se tarjoaa jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti räätälöityä tukea ja interaktiivisia oppimiskokemuksia. Tekoälyn avulla voimme vastata erilaisiin oppimistarpeisiin – olipa kyseessä oppimisvaikeuksien ylittäminen, uuden innostuksen löytäminen tai vaikeiden matemaattisten käsitteiden hahmottaminen

Kirjoittajat:

Timi Kohonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sari Ruotsalainen

lehtori, analytiikka ja kehittäminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 19.03.2024

Ammattikorkeakoulussa opiskeleminen voi olla haasteellista oppimisvaikeusten takia, mutta myös väsymyksen, stressin tai elämänhallinnan ongelmien seurauksena. Lisäksi aiemmat kielteiset kokemukset ja asenteet voivat vaikuttaa uusien asioiden oppimiseen, erityisesti matematiikkaan liittyvissä aineissa. Tekoäly voi tarjota uudenlaisia mahdollisuuksia, kannustaen opiskelijoita ylittämään esteet ja löytämään oppimiseen uutta innostusta aikaisemmista haasteista huolimatta.

Tekoälyn hyödyntäminen matematiikan opiskelussa

Tekoälyn avulla pystytään jatkuvasti ratkaisemaan matemaattisia ongelmia tehokkaammin. Matematiikan valmentavilla opintojaksoilla ja matematiikan pajassa rohkaisemme opiskelijoita hyödyntämään tekoälyä. Tekoälyn käyttö matematiikan opiskelussa herättää keskustelua sen oikeutuksesta, mutta sen rooli tukiopettajana – antaen lisäohjeita ja auttaen asioiden sisäistämisessä – on arvaamattoman suuri. Opiskelijoiden aktiivinen rooli on keskiössä: heidän on arvioitava tekoälyn tarjoamien ratkaisujen luotettavuutta ja sovellettavuutta omaan oppimiseensa.

Kaikista tunnetuin tekoälysovelluksista on ChatGPT, jota opiskelijat käyttävät eniten apuna myös matematiikan valmentavilla opintojaksoilla.

Anonymous:

Voisitko auttaa minua ratkaisemaan tämän yhtälön 7x/3−(14−2x)/5=3x, mutta älä kerro minulle suoraan vastausta?

ChatGPT:

Tottakai! Lähdetään ratkaisemaan yhtälöä 7x/3−(14−2x)/5=3x ja opastan sinua, kuinka päästä lopputulokseen. Tässä on yleinen suunnitelma, miten edetä:

  • Yhtälön yksinkertaistaminen: Ensiksi kannattaa poistaa murtoluvut yhtälöstä kertomalla yhtälön molemmat puolet pienimmällä yhteisellä jaettavalla.
  • Termit samalle puolelle: Kun olet poistanut murtoluvut, siirrä kaikki x:ää sisältävät termit yhtälön toiselle puolelle ja vakiotermi toiselle puolelle.
  • Ratkaise x: Nyt sinulla on yksinkertainen ensimmäisen asteen yhtälö, jonka voit ratkaista x:n suhteen.
    Aloitetaan ensimmäisestä vaiheesta, eli etsitään pienin yhteinen jaettava 3:lle ja 5:lle. Pienin yhteinen jaettava näille kahdelle luvulle on 15, koska se on pienin luku, joka on jaollinen molemmilla luvuilla. Seuraavaksi kerro kunkin termin nimittäjä niin, että saat kaikki termit saman nimittäjän, 15:n, alle. Haluatko yrittää itse vai haluatko, että näytän kuinka se tehdään?

Uutena ominaisuutena osa tekoälysovelluksista osaa tulkita ja ratkaista tehtäviä myös sille syötetyistä kuvista. Toistaiseksi suurin osa pelkästään matematiikan laskemiseen tarkoitetuista palveluista, kuten esimerkiksi Microsoft Math Solver ja Geogebra Math Solver, pystyvät näyttämään vaiheittaiset ratkaisut yksinkertaisiin matematiikan laskuihin. Ne eivät kuitenkaan vielä kykene ottamaan huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita tai kertoa opiskelijalle, missä vaiheessa he ovat tehneet virheen.

Tekoälyn tehokas käyttö oppimisen tukena

Tekoälyn tehokas hyödyntäminen oppimisessa vaatii harjoittelua, mutta sen opettelu on investointi tulevaisuuteen. Se voi olla monipuolinen työkalu ammattikorkeakouluopiskelijoiden arjessa, avaten ovia entistä tehokkaampaan ja yksilöllisempään oppimiseen. Tekoälyn tarjoama personointi, välitön palaute ja vuorovaikutteisuus tehostavat oppimista ja tekevät matematiikan oppimiskokemuksesta miellyttävämmän. Siitä voi lisäksi olla apua myös esimerkiksi sanallisten tehtävien ymmärtämisessä opiskelijoilla, joilla on lukivaikeus.

Uuden teknologian avulla voimme tehdä ammattikorkeakouluopiskelusta saavutettavampaa ja mielekkäämpää kaikille opiskelijoille, tarjoten samalla yksilöllisiä oppimiskokemuksia ja tukea jokaisen eri tarpeisiin.

Kuva: Shutterstock