Siirry sisältöön
Opiskelu
Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun hallittu tasapaino

Urheilu, opiskelu ja osaamisen karttuminen eivät ole toisistaan irrallisia vaan kokonaisuus, jonka varaan voi rakentaa elämänkaaren vaiheita, kirjoittavat Auli Pekkala ja Kati Selvenius.

Kirjoittajat:

Auli Pekkala

projektiasiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.10.2020

Urheilun ja opiskelun menestyksekäs yhdistäminen vaatii opiskelijalta pitkäjänteistä suunnittelua ja aikatauluttamista. Korkeakoulun näkökulmasta aktiiviurheilijan sujuvaan opiskeluun tarvitaan avarakatseista ohjausta ja opetusta. Haaga-Heliassa on pitkä perinne urheilijoille suunnatuista korkea-asteen koulutusmahdollisuuksista.

Tasapainoa tiimityönä

Urheilumaailmassa käytetään paljon polku-metaforaa. Siinä kiteytyvät yksilön valinnat ja erilaisten verkostojen vaikutus. Välillä ratkaisuja on tehtävä hyvinkin nopeasti.

Urheilija usein jo luontaisesti kasvaa tasapainoilun taituriksi, ja hänellä riittää energiaa myös opintoihin. Parhaimmillaan urheilu, opiskelu ja muut tärkeät elämänalueet limittyvät toisiinsa sujuvasti. Silloin ne myös heijastavat positiivista ja määrätietoista asennetta kaikille osa-alueille.

Urheilijan opinnot alkavat monesti avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Sieltä opiskelijalla on mahdollisuus hakea niin sanotun väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Tällaisen pitkäjänteisen työn etuja ovat suunnittelun yksilöllisyys ja joustavuus muuttuviin elämäntilanteisiin sekä urheilutavoitteisiin. Opiskelija voi halutessaan suunnitella opintojaan myös yrittäjyyslähtöisesti ja samalla edistää olemassa olevaa tai uutta yritystoimintaansa.

Laadukas arki tie menestykseen

Tasapaino arjessa mahdollistaa menestymisen urheilussa ja elämässä yleensä – oppiminenkin tehostuu. Urheilija on harjaantunut aikatauluttamaan ja rytmittämään tekemistään. Tämä edistää urheilun, opiskelun ja mahdollisen muun työn tasapainoa.

Urheilu, opiskelu ja osaamisen karttuminen eivät ole toisistaan irrallisia vaan kokonaisuus, jonka varaan voi rakentaa elämänkaaren vaiheita. Jokaisen polku on ainutlaatuinen niin urheilussa, opiskelussa kuin urasiirtymissäkin. Opiskelu on toivottavasti yksi kiinnekohta, joka antaa intoa urheiluunkin.

Yksilöllistä ohjausta

Kun kysymys on kilpa- ja huippu-urheilu-uraa jatkavasta opiskelijasta, tärkeysjärjestys on selvä: urheilu säätelee opiskelua. Tässä kuitenkin tarvitaan korkeakoulun tukea, jotta hyvä arjen tasapaino löytyy ja säilyy. Koulun ohjaustyössä yhdessä aktiivisesti suunnitellaan tulevaa ja punnitaan vaihtoehtoja, ja opiskelija tekee aina omat valintansa.

Haaga-Heliassa on pitkän ajan kokemus urheilun ja opiskelun yhdistämisestä tutkintokoulutuksessa, avoimessa ammattikorkeakoulussa sekä Urheiluakatemia-toiminnassa. Kehitystyö jatkuu koko ajan, ja yksilöllisen ohjauksen tarve korostuu entisestään.