Siirry sisältöön
Opiskelu
Ryhmätuki kannustaa Work & Study -opinnoissa

Ryhmäytyminen ja ryhmään kuulumisen tunne ovat merkityksellisiä myös etäopiskelijoille.

Kirjoittajat:

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuula Ryhänen

osaamisaluejohtaja
Competence Area Director
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.12.2023

Haaga-Heliassa on käynnistynyt kaksi Myyntityön Work & Study -opintoryhmää: ensimmäinen elokuussa 2022 ja toinen tänä syksynä. Koulutus on suunnattu myyntityön ammattilaisille, jotka haaveilevat liiketalouden korkeakoulututkinnosta.

Tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat ensin vähintään 55 opintopistettä avoimessa ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen he voivat hakeutua tutkintokoulutukseen avoimen väylän haussa. Ryhmissä on tähän mennessä aloittanut noin 20 opiskelijaa, joista viisi on jo siirtynyt tutkinto-opiskelijoiksi.

Opinnollistaminen yhdistää oman työn ja opiskelun

Myyntityön Work & Study -opintoryhmä opiskelee pääasiassa etänä verkossa. Lisäksi kannustamme opintojen edistämiseen näytöillä sekä opinnollistamalla. Aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja sen näyttäminen auttaa yksilöllisessä opintojen aikatauluttamisessa. Mielenkiinto säilyy varmimmin, kun tuttuja aihepiirejä ei tarvitse ns. uudelleen opiskella. Lisäksi opiskelija saa enemmän vaihtoehtoja keskittyä juuri niihin opintoihin, joita hän omassa työssään tarvitsee.

Kun opiskelija haluaa hyödyntää mahdollisuutta opinnollistaa, hän yhdistää käytännön tasolla oman työnsä ja opiskelun. Oppiminen tapahtuu siis työtä tehden, uutta opiskelemalla tai aikaisempaa osaamista päivittämällä. Oppimisprosessi dokumentoidaan sovitulla tavalla ja arvioidaan peilaamalla opinnollistettavan opintojakson osaamistavoitteisiin. Korkeakouluopinnoissa tärkeä osa oppimista on myös opiskeltavien asioiden kytkeminen tietoperustaan, mutta sekä näytöissä että opinnollistamisessa korostuu teorian soveltaminen käytäntöön.  

Ryhmätuen ja realististen suunnitelmien merkitys

Ryhmäytyminen ja ryhmään kuulumisen tunne ovat merkityksellisiä myös etäopiskelijoille. Siksi pidämme tärkeänä, että etenkin opintojen alkuvaiheessa järjestetään yhteisiä tapaamisia. Niissä opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa, suunnittelemaan opintojaan sekä keskustelemaan esimerkiksi työn ja opiskelun yhdistämisestä. Ryhmäohjauksen lisäksi on aina tarjolla myös henkilökohtaista ohjausta.

Opiskelu etenkin työn ohessa vaatii määrätietoisuutta, itseohjautuvuutta ja hyvää ajanhallintaa. Tavoitteellisuus ja realistiset suunnitelmat ovat paras perusta opinnoille. Ensimmäiset pettymykset tulevat usein siksi, että opiskeluaikataulu on alun perin ollut ylioptimistinen. Varsinkin opintojen alussa pitäisi antaa aikaa uusien rutiinien muotoutumiselle, sillä sopivan rauhallinen käynnistys takaa paremman etenemisen myöhemmässä vaiheessa. Konkariopiskelijat kertovat: ”Kun vauhdin saa päälle, opintojaksojen suorittaminen on helppoa. Vauhdin löytämiseen kannattaa varata tovi.”

Opintopiirejä työpaikalle

Opiskelumotivaatiota voi ylläpitää monin eri tavoin. Joku tarvitsee ulkoisia kannustimia, esimerkiksi lupauksen paremmasta palkasta tai uusista työtehtävistä. Joku toinen kaipaa ennen kaikkea vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta.

Myyntityön opintoryhmässä on hienoja kokemuksia siitä, kuinka samasta työpaikasta opiskelemaan tulevat ovat saaneet tukea toisistaan. He ovat yhdessä hakeutuneet opintojen pariin ja samanaikaisesti jopa saaneet tutkinto-opiskelupaikan. Sama työpaikka on luontevasti mahdollistanut ns. opintopiiriopiskelun, jossa esimerkiksi tietyt illat viikoittain on varattu yhdessä opiskeluun. Näin opinnot ovat saaneet ryhtiä ja yhdessä opiskeleminen on helpottanut vaikeimpien asioidenkin hahmottamista. Vaikka opintojaksovalinnoissa olisikin eroja, muiden tuki ja kannustus edistävät kaikkien tasaista etenemistä.

Opiskelu etenkin työn ohessa ja muun elämän vilskeessä saattaa aiheuttaa ajoittaista stressiä. Silti monet sanovat, että parhaimmillaan opiskelu antaa aivan uutta energiaa ruuhkavuosiinkin. Motivaatio säilyy todennäköisimmin, kun opettelee priorisoimaan ja pitämään tavoitteet mielessään kristallinkirkkaina.