Siirry sisältöön
RestoRace houkuttelee nuoria opiskelemaan restonomiksi

Kirjoittajat:

Monika Birkle

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Eva Holmberg

Yrkeshögskolan Novia

Julkaistu : 08.10.2019

Ongelmanratkaisua, luovuutta ja nopeita hoksottimia – näillä taidoilla pärjäsi hyvin leikkimielisessä ”Onko sinusta restonomiksi” -kisassa. Yhteensä 85 joukkuetta osallistui RestoRace-kisaan, jossa ratkottiin matkailu-, majoitus- ja ravitsemusalaan liittyviä tehtäviä. Ensimmäinen tapahtumapaikka oli Helsinki, jossa 23 joukkuetta eri oppilaitoksista kilpaili keskenään. Kiertue jatkui Itä-Suomen kautta Rovaniemelle ja päättyi kahden viikon jälkeen Mikkeliin.

RestoRace on kaikkien aikojen suurin restonomikoulutuksen markkinointitempaus. Tempaus on osa laajempaa Rekey-hanketta, jonka tuloksista haluttiin viestiä perinteisen seminaarin sijaan uudella tavalla. Opiskelijaryhmän ideoinnin tuloksena syntyi kiertue, joka tuo restonomikoulutusta lähemmäksi nuoria.

Matkailu on Suomessa kasvava vientiala ja merkittävä työllistäjä. Jo yli 140 000 henkilöä saa elantonsa matkailusta, ja ala tarvitsee koulutettuja osaajia.

RestoRace-kiertue kävi kymmenessä kaupungissa, jossa restonomeja koulutetaan.  Kiertueen mukana kulki RestoTori, elämyksellinen tapahtumatori, jossa bailattiin Iglussa Silent Disco-kuulokkeilla ja testattiin matkailumaantiedettä RestoLoungessa. Esillä oli myös restonomien uratarinoita, koska kiertueen yksi tärkeimmistä tavoitteista oli tuoda esille restonomitutkinnon monipuolisuutta ja uramahdollisuuksia sekä lisätä sen tunnettuutta nuorten keskuudessa. Loungessa esittäytyivät myös jokaisen paikkakunnan oma ammattikorkeakoulu sekä paikalliset matkailualan yhteistyökumppanit. Koko kiertueen aikana olivat mukana myös pääyhteistyökumppanit Scandic Suomi ja Enjoy henkilöstöpalvelut.

RestoRace toi esille restonomikoulutuksen monipuolisuutta ja pyrki parantamaan matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan vetovoimaisuutta nuorten silmissä. Kiertue oli suunniteltu opiskelijatyönä Haaga-Helia Porvoo Campuksella, ja he saivat tuoda osaamistaan esille kaikilla RestoRace-tuotannon osa-alueilla: tapahtuma-tuotanto, viestintä, logistiikka, budjetointi, elämyksellinen palvelukonseptin suunnittelu ja toteutus, erinomainen asiakaspalvelu sekä kohdeyleisöä puhutteleva some-markkinointi. Kiertueen suunnittelu ja toteutus oli ennennäkemätön oppimiskokemus.

”RestoRace oli suuri haaste, johon koko ryhmä innolla tarttui. Tapahtuman kasaaminen nollasta oli haastavaa, mutta opettavaista. Olemme oppineet ongelmanratkaisutaitoja, delegointia, ja hyvin monipuolistesti ja kattavasti tapahtumajärjestämisen kaikista osa-alueista . Kiertueessa haastavinta on ollut koko opiskelijatiimin motivointi ja hyvän tunnelman ylläpitäminen koko kahden viikon aja.,” kertoo Miia Itkonen, restonomiopiskelija ja toinen kahdesta projektipäälliköstä.

”Opin kuinka tärkeä suunnitteluvaihe on. Kommunikointi ja oikea ajoitus on mielestäni vaikeimpia asioita ja olen niistä oppinut tosi paljon”,  täydentää restonomiopiskelija Markku Itäranta.


Mikä Rekey?

Kiertueen taustalla oleva Rekey-hanke käynnistyi 2017 tavoitteena kehittää uudenlaista yhteistoimintamallia koulutuksen ja elinkeinon välillä. Päämääränä oli vahvistaa erityisesti restonomiohjelmien roolia matkailun kansallisessa innovaatioekosysteemissä. Ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan suomalaisen matkailu- ja ravitsemisalan palveluliiketoimintaosaamista ja siten kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Mukana on kaikki kolmetoista matkailu- ja ravitsemisalan koulutusta tarjoavaa suomalaista ammattikorkeakoulua ja hankkeen tavoite on osallistaa vähintään 60 restonomikouluttajaa, 1000 restonomiopiskelijaa ja 100 yritystä. Koordinaattorina toimii Laurea ammattikorkeakoulu.

Hankkeeseen kuuluu 8 eri työpakettia, joiden puitteissa on mm. järjestetty Hackaton-tapahtuma Mara-häkkää ja perinteisiä restokilpailuja täydentävä kilpailu Restojamit. Lisäksi useammassa ammattikorkeakoulussa on kehitetty Living Lab -ideaa ja matkailun lehtoreille on tarjottu koulutusta esimerkiksi palvelumuotoilussa. Haaga-Helian vastuulla on viimeinen työpaketti eli päätösseminaarin järjestäminen, joka toteutui RestoRace-kiertueen muodossa.

Lisätietoja: Restorace ja Wiki eduuni