Siirry sisältöön
Opiskelu
Pohja kielitietoiselle työelämälle luodaan jo opintojen aikana

Kielibuusti-hankkeessa laadittu kieli-HOPS-työkalu auttaa kansainvälistä opiskelijaa asettamaan tavoitteita suomen kielen oppimiselle ja pohtimaan eri tapoja oppia suomea myös kielikurssien ulkopuolella.

Kirjoittajat:

Anna-Reetta Kokkonen

lehtori, kielet ja kansainvälisyys
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.10.2022


Suomalaisia opiskelijoita on puolestaan hyvä ohjata miettimään, miten he voivat omalla toiminnallaan edistää suomen oppimista sekä opintojensa aikana että tulevilla työpaikoillaan.

Kieli-HOPS on erityisesti englanninkielisten tutkintojen ja kansainvälisten opiskelijoiden tueksi kehitetty kysymyslomake. Sen avulla opiskelija pohtii kielenoppimisen tapoja ja tavoitteita ja tulee tietoiseksi kotimaisten kielten osaamisen merkityksestä Suomeen työllistymisen kannalta. HOPS-kysymyksiä voi käyttää itsenäisesti omien opintojen suunnitteluun, ja niistä voi keskustella opettajien tai ohjaajien kanssa.

Kysymyslomake ja siihen liittyvät tukimateriaalit on suunniteltu Kielibuusti-hankkeessa, jossa kehitetään kotimaisten kielten koulutusta niin, että se vastaa tehokkaammin Suomeen rekrytoitavien ja maassa jo olevien kansainvälisten osaajien kielitaitotarpeisiin.

Kokemuksia kieli-HOPSista

Kieli-HOPSin käyttöä kokeiltiin yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden ryhmässä syksyllä 2022. Aiheen parissa työskenneltiin luokassa niin, että opiskelijat vastasivat ensin itsenäisesti lomakkeen kysymyksiin ja kirjasivat kommentteja muutamiin Padletiin valittuihin teemoihin. Sen jälkeen aiheesta keskusteltiin yhdessä.

Kolmasosa ryhmästä oli suomalaisia ja loput kansainvälisiä opiskelijoita. Suomalaiset pohtivat HOPS-lomakkeen kysymyksiä jonkin vieraan kielen oppimisen näkökulmasta ja vastasivat myös lisäkysymykseen, miten voisivat auttaa suomea opettelevia kurssikavereitaan.

Yksi pohdittavista kysymyksistä koski tulevaa työtä: millaiseen työhön opiskelija ajattelee sijoittuvansa valmistumisen jälkeen ja millaista kielitaitoa tulevat työtehtävät vaativat. Useimmille juuri opintonsa aloittaneista opiskelijoista tulevaisuus oli vielä hyvin avoin, ja joku mainitsi yrittäjyyden. Monella oli kuitenkin tavoitteena oppia suomea mahdollisimman hyvin. Sujuva kielitaito mainittiin usein: “don’t know yet exactly what I wanna do but being able to speak fluently Finnish as I speak English would be really good”.

Millaista tukea kaivattiin?

Kielenoppiminen alkeista alkaen on pitkä prosessi, ja siksi on tärkeää aloittaa opiskelu niin pian kuin mahdollista. Kielikursseilla käyminen ei ole ainut tai ainakaan yksin riittävä keino kehittää kielitaitoaan. Mieluisia ja merkityksellisiä kielenoppimisen tapoja kysyttäessä eniten mainintoja sai puhuminen suomalaisten kanssa.

Keskustelimme myös siitä, millaista tukea kansainväliset opiskelijat kaipaavat suomalaisilta ja miten suomalaiset voisivat tukea kielenoppijoita opintojen aikana ja myöhemmin työelämässä. Kansainväliset opiskelijat toivoivat suomalaisilta eniten kärsivällisyyttä ja korjaamista: “let me finish and correct me when I’m done”.

Myös hitaasti puhuminen mainittiin: opiskelijoiden mielestä olisi tarpeen, että natiivipuhujat hidastaisivat puhettaan ja malttaisivat odottaa kielenoppijan vuoron päättymistä. Tämän jälkeen puhetta voisi kohteliaasti korjata. Kansainvälisten opiskelijoiden toiveena oli myös, että suomalaiset eivät heti vaihtaisi kieltä englantiin, vaan jatkaisivat keskustelua suomeksi.

Kieli-HOPS lisää kielitietoisuutta

Suomalaisopiskelijat tuntuivat tietävän jo lähtökohtaisesti hyvin, miten he voivat auttaa ja tukea kansainvälisiä opiskelijoita suomen oppimisessa. Tärkeimpinä keinoina suomalaisopiskelijat mainitsivat puhumiseen kannustamisen ja kysymyksiin vastaamisen.

Opiskelijat totesivat, että kielenoppijoita voi rohkaista puhumaan suomea aloittamalla pieniä arkipäiväisiä keskusteluita suomeksi. Lisäksi heidän kysymyksiinsä esimerkiksi sanastoon liittyen on tärkeää vastata. Tukea voi antaa myös muistuttamalla, että virheiden tekeminen kuuluu oppimisprosessiin eikä sitä tarvitse hävetä.

Kokeilun perusteella kieli-HOPS-kysymyslomake soveltuu käytettäväksi opintoihin orientoivalla kurssilla, ja se osoittautui hyväksi työkaluksi kielitietoisuuden lisäämiseen. Kieli-HOPSin myötä suomalaisopiskelijat oivalsivat, että he voivat tukea kansainvälisiä opiskelijoita kielen oppimisessa monin tavoin. Tätä kielitietoisuutta he voivat opintojen päätyttyä viedä mukanaan työelämään.

Kansainväliset opiskelijat kieli-HOPS puolestaan sai ymmärtämään, kuinka tärkeää on aloittaa suomen opiskelu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Olennaista on saattaa opiskelijat myös pohtimaan tapoja, joilla kieltä voi oppia kurssien ulkopuolella.

Kieli-HOPS taustamateriaaleineen on vapaasti saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja materiaaleja voi muokata oman korkeakoulun tarpeisiin.