Siirry sisältöön
Opiskelu
Palvelumuotoilijan työkalupakki avuksi työelämään

Uudistimme Palvelumuotoilun perusteet -kurssin tukemaan paremmin opiskelijoiden palvelumuotoiluosaamista tulevaisuuden työelämässä.

Kirjoittajat:

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katja Suihkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.04.2023

Opiskelu vahvistaa monipuolisesti erilaisia työelämätaitoja. Se minkälaisia taitoja työelämässä tarvitaan, vaihtelee toimintaympäristön muuttuessa. Jotta osaaminen on ajantasaista, tulee myös kurssitarjonnan muuttua.

Tässä kirjoituksessa kerromme uudesta Palvelumuotoilun perusteet -kurssista, jonka uudistimme tukemaan paremmin opiskelijoiden palvelumuotoiluosaamista tulevaisuuden työelämässä.

Kokonaisvaltaista liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämistä

Palvelumuotoilu mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämiselle. Muotoiluajatteluun perustuvana kehittämistyön menetelmänä palvelumuotoilu on ihmisläheistä ja tarjoaa kattavan menetelmä- ja työkaluvalikoiman asiakaslähtöiseen palvelukehitykseen.

Mitä monipuolisemmin ja aktiivisemmin tämä työkaluvalikoima on käytössä, sitä paremmin onnistutaan luomaan erinomaisia asiakaskokemuksia sekä varmistetaan entistä sujuvampi palvelu. Parhaimmillaan palvelumuotoilu ja sen ideologia muodostuu kiinteäksi osaksi yrityksen strategiaa ja kulttuuria, ja siitä syntyy jopa tärkeä menestystekijä.

Nyt uudistettu Palvelumuotoilun perusteet- kurssi on tarkoitettu Haaga-Helian tutkinto-opiskelijoille. Kurssin tavoitteena on pureutua palvelumuotoiluun kehittämistyön menetelmänä ja syventyä erityisesti palvelumuotoilun ideologiaan, teoriaan, menetelmiin ja työkaluihin. Tavoitteena on tarjota opiskelijoiden käyttöön monipuolinen työkaluvalikoima tulevaisuuden opintoihin, työelämään ja jopa oman elämän muotoiluun.

Taitoja tulevaisuuden työelämään

Kurssin aikana opiskelijat tuottivat ryhmissä palvelumuotoilijan työkalupakin, johon he sisällyttivät tuplatimanttimallin eri vaiheissa (Tutki – Määritä – Kehitä – Toteuta) hyödynnettäviä työkaluja sekä menetelmiä. Työkalupakki toteutettiin tunnilla tehtyjen käytännön harjoitusten avulla, jotka viikkotasolla seurasivat palvelumuotoiluprosessin eri vaiheita ja tutustuttivat opiskelijat eri vaiheissa käytettävien menetelmien ja työkalujen merkityksiin ja saloihin.

Todella mielenkiintoinen ja hyödyllinen kurssi. Tehtävät olivat havainnollistavia ja herättivät pohtimaan. Sai tehdä eikä vain kuunnella teoriaa, joka tukee oppimista.

Palvelumuotoilu on ihmislähtöistä kehittämistä, jossa korostuvat muotoiluajattelulle tyypilliset piirteet: yhdessä tekeminen, rohkeus kokeilla sekä uudenlainen tapa ajatella. Nämä ovat kaikki arvokkaita taitoja, joita myös tulevaisuuden työelämässä arvostetaan.

Palvelumuotoilun menetelmät tarjoavat oivallisen työkaluvalikoiman näiden taitojen hyödyntämiseen käytännön työelämässä. Menetelmät auttavat kehittämään omaa ajattelua ja sopeuttamaan toimintaa yhä muuttuvassa ympäristössä. Luovuudella on tärkeä rooli, jota ideoinnin eri menetelmät tukevat ja auttavat niin uuden innovoinnissa kuin jo olemassa olevien ratkaisujen kehittämisessä.

Opintojakson sisältö on tukenut muita kurssejani samassa periodissa ja toisinpäin. Tämän myötä olen pystynyt soveltamaan ja syventämään oppimaani useammalla kurssilla samanaikaisesti.

Työkalupakki ohjaa ja tiivistää palvelumuotoilun mahdollisuudet

Kurssilla tuotettu työkalupakki sisältää käytännön ohjeet palvelumuotoilussa tyypillisesti käytettävistä kanvas-työkalujen käytöstä sekä tiivistää menetelmien hyödyt ja mahdollisuudet. Kurssin jälkeen opiskelijalla on koottuna mainio käytännön opas, joka toimii karttana tai opaskirjasena palvelumuotoilun menetelmiin ja teorioihin. Tällaista ei aikaisemmilla kursseilla ole toteutettu.

Työelämätaitoihin peilaten, opas auttaa erilaisten toimintojen suunnittelussa ja edistää esimerkiksi tulevaisuudessa tehtäviä projektitöitä. Työkalupakki antaa myös hyviä vinkkejä, miten hyödyntää ideoinnin avaavia ja sulkevia menetelmiä kehittääkseen ratkaisuja erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. Työkalupakin avulla opiskelija osaa käyttää ja soveltaa innovatiivisesti palvelumuotoilun prosessia sekä työkaluja yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä asiakaskeskeisesti palveluympäristö huomioon ottaen.