Siirry sisältöön
Opiskelu
Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö

Opinnäytetyö on usein se opiskelijan viimeinen ja samalla laajin oppimistehtävä ennen valmistumista. Valmistuminen voi viivästyä tai jäädä kiinni opinnäytetyöstä. Siksi on tärkeää, että opiskelija valitsee sekä oikean aiheen että opinnäytetyötyypin.

Kirjoittajat:

Mia-Maria Salmi

lehtori, markkinointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.01.2023

Opinnäytetyön voi toteuttaa useammalla eri tavalla. Useimmat valitsevat joko toiminnallisen tai tutkimuksellisen opinnäytetyön. Toiminnallisessa työssä kehitetään yrityksen tai yhteisön toimintaa, toimintatapoja tai jotakin konkreettista tuotosta. Tutkimuksellisessa työssä selvitetään tai kuvataan jotain tiettyä ongelmaa keräämällä erilaista tutkimusaineistoa.

Näiden perinteisten opinnäytetyötyyppien rinnalle on kehittynyt päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö. Kyse on työelämälähtöisestä opinnäytetyöstä, joka tehdään oman työn ohessa. Muoto sopii erityisesti niille opiskelijoille, jotka ovat jo työllistyneet oman koulutusalansa tehtäviin ja suorittaneet muut opintonsa.

Päiväkirjaopinnäytetyössä opiskelija raportoi päivittäin omasta työstään ja analysoi työviikkoja. Tavoitteena on ennen kaikkea ammatillinen kasvu ennalta määriteltyjen teemojen osalta. Keskeisessä roolissa on opiskelijan kyky arvioida omaa osaamistaan sekä linkittää työn tekeminen ja kehittyminen aiheeseen liittyvään tietoperustaan ja taustatietoon. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisumalleja omaan työhön.

Lia Heikkilä kuvaa päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössään Kasvuni sisältömarkkinoinnin asiantuntijaksi kehittymistään Junior Marketing Specialistina Baronalla. Päiväkirjaraportoinnissa ja -analyyseissä hän keskittyi ennalta määriteltyihin teemoihin, kuten asiakaskampanjoiden toteutukset, oman työkuorman hallitseminen sekä sosiaalisen median markkinointi. Opinnäytetyöprosessi sujui erinomaisesti aikataulua ja ohjeita noudattaen ja mahdollisti Lian valmistumisen etuajassa.

Seuraavassa on koostettuna päiväkirjamuotoisen opinnäytetyöprosessin myötä syntyneet vinkit opiskelijalle.

Tarkka aikataulu

Hyvin täsmällisen aikataulun tekeminen kannattaa. Palautuspäivämäärien lisäksi kannattaa määritellä päivämäärät, mihin mennessä tietyt kappaleet/osiot ovat kirjoitettuina. Päiväkirjamerkintöjä kannattaa tehdä joka päivä. Tällöin työvaiheet pysyivät pieninä. Kun aktiivisesti saa merkata suunnitelmasta osioita tehdyiksi, tulee itselle onnistumisen tunteita ja motivaatio kasvaa. 

Päiväkirjamerkintöjen tekeminen

Päiväkirjamerkintöjä kannattaa kirjoittaa ennemmin liikaa kuin liian vähän. Jälkikäteen voi valita, mitkä asiat sisällyttää opinnäytetyöhön. Päiväkirjamerkinnät voi alkuun tehdä omiin muistiinpanoihin ranskalaisilla viivoilla ja sitten päivän päätteeksi käydä ne läpi ja valita opinnäytetyöhön siirrettävät. Kannattaa heti merkata itselleen kohdat, jotka haluaa mukaan laajempaan viikkoanalyysiin. 

Todella tiukka rajaus

Päiväkirjamerkintöjä ei kannata tehdä liian laajasti ja asioista, jotka eivät kuulu opinnäytetyön valittuihin teemoihin. Kirjoitusprosessia helpottaa kun pitää teemat aina mielessä, ja jopa esillä, päiväkirjamerkintöjä läpikäydessä. Muuten opinnäytetyö saattaa helposti lähteä leviämään. 

Lähteiden kerääminen

Lähteiden etsintäpäiviä kannattaa pitää silloin tällöin ja keskitetymmin etsiä sopivia asiantuntijablogeja, kirjoja, artikkeleita yms. liittyen viikon teemoihin. On helpompi lähteä kirjoittamaan viikkoanalyysiä, kun lähteet on jo katsottuna aiheista, joita sinä viikkona aikoo käsitellä. Ennen opinnäytetyön aloittamista voi etsiä itselleen markkinoinnin lähdeteoksia, joissa on mahdollisimman laajasti käsitelty työssä käytettäviä markkinoinnin peruskäsitteitä.

Kuten minkä tahansa isomman työn, myös opinnäytetyön, kaikissa sen muodoissa, saa tuntumaan pienemmältä ja vähemmän pelottavalta, kun sen jakaa pienempiin osiin. Myös päiväkirjamuotoista opinnäytetyöprosessia tukee ohjaaja, jonka työtä on kommentoida, antaa palutetta ja auttaa opiskelijaa pitämään suunta oikeana. Yhteistyön ja yhteydenottojen kynnystä halutaan pitää matalalla, jotta mitään ei kenenkään tarvitse jäädä yksin miettimään.