Siirry sisältöön
Opiskelu
Osaamisen tunnistaminen orientointipäivien malliin

Miten orientointipäivien sisältöjä voisi selkeyttää ja toisaalta yhtenäistää käytäntöjä eri yksiköiden ja koulutusten välillä?

Kirjoittajat:

Katariina Kainu

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.10.2020

Osana Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanketta olemme suunnitelleet uudenlaisia orientointipäiviä Haaga-Helian Liiketalouden ja Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmissa. Orientointipäivien sisällöt ovat perinteisesti olleet tiukkoja infopaketteja. Uudistuksen tavoitteena on ollut selkeyttää orientointipäivien sisältöjä ja toisaalta yhtenäistää käytäntöjä eri yksiköiden ja koulutusten välillä.

Tärkeäksi osaksi uutta orientointipäivien mallia olemme nostaneet opiskelijan oman osaamisen tunnistamisen. Ehdotuksemme on, että aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ns. perinteisiä hyväksilukuja voisi opiskelija käydä tekemässä oman opinto-ohjaajan kanssa jo ennen orientointipäiviä. Lisäksi orientointipäivien aikana kaikilla opiskelijoilla on oman osaamisen tunnistamisen työpaja. Näillä keinoin pyrimme sujuvoittamaan uuden opiskelijan opintojen aloitusta, koska opintojen valintaan ja ohjaukseen on paremmin aikaa ennen opintojaksoille ilmoittautumista.

Mallin pilotointi

Syksyn 2020 orientointipäivien suunnittelussa saimme jo kevään aikana huomata uusia ja erilaisia haasteita. Osaltaan koronatilanteen myötä uuden mallin mukaisten orientointipäivien pilotointi pääsikin hyvään vauhtiin; oli pakko mennä ajatuksella ”vähemmän on enemmän”.

Orientointipäivät tiivistimme kolmeen päivään ja näiden päivien osalta teimme myös aiempaa kevyemmät aikataulut. Kahtena ensimmäisenä päivänä opiskelijat olivat paikalla vain 3-4 tuntia. Ensimmäisen päivän teemana oli ”Tervetuloa ja yleisinfo”, toisen päivän teemana ”Järjestelmät ja ilmoittautuminen”. Kolmantena päivänä kantavimpana teemana oli ”Ryhmäytyminen”, joka tosin oli kulkenut mukana muinakin päivinä.
Pilotoimme myös orientointipäiviä edeltäviä AHOT-ohjauksia. Opiskelijat olivat saaneet jo kesän aikana varata ohjausajan opinto-ohjaajalle uusien opiskelijoiden Tervetuloa-sivuilla olleen linkin kautta. Ohjauskeskusteluissa käytiin läpi opiskelijan aiempia opintoja, mahdollisia korvaavuuksia ja opintojen suunnittelua.

Mitä opimme?

Opiskelijoille tehdyn palautekyselyn mukaan orientointipäivät saivat kokonaisuutena arvion 3,8/5. Eniten arvostettiin opiskelijatutorointia, jonka arvioksi annettiin hienot 4,4/5. Avoimissa vastauksissa annettiin positiivista palautetta sekä järjestelyistä että opiskelijatutoroinnista. Opiskelijat kokivat kiinnittyneensä opintoihin ja Haaga-Helian korkeakouluyhteisöön hyvin.
Varattujen ohjausaikojen ja kyselyssä saadun palautteen perusteella osa opiskelijoista oli löytänyt AHOT-ohjaukset hyvin ja kokivat ohjauksen hyödylliseksi, mutta osalta oli tämä Tervetuloa-sivuilla ollut info ja ohjausmahdollisuus mennyt kokonaan ohi. Haasteena on siis jatkossa se, miten tavoitamme uudet opiskelijat vielä paremmin varaamaan ohjausaikoja jo ennen varsinaisten opintojen alkua.

Jatkokehitystä varten teemojen sisältöjä ja niiden kestoa aiomme edelleen tarkastella kriittisesti. Vaikka päivät olivat lyhyempiä kuin aiemmin, sisällöt koettiin osin raskaiksi ja pitkiksi. Toisaalta kompaktit päivät saivat myös kiitosta. Tämän pilotoinnin jälkeen kehitystyömme jatkuu syksyn aikana ja tammikuussa 2021 on tarkoituksena ottaa orientointipäivien uusi malli laajemmin käyttöön Haaga-Heliaan.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa (2019-2021) kehitetään ja mallinnetaan korkeakoulujen tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä vahvistetaan rakenteita ja osaamista uraohjauksen näkökulmasta korkeakouluissa.

Hankkeen koordinaattorina on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja kumppaneina Turun ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY ja Euroopan sosiaalirahasto.

Kirjoittaja Katariina Kainu työskentelee opinto-ohjauksen lehtorina Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa ja toimii asiantuntijana Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa.