Siirry sisältöön
Opiskelu
Oppimisen iloa ja asiantuntijaksi kasvamista tapahtumaprojektissa

”Ei koulua, vaan elämää varten” sanoo vanha sananlasku. Tätä viisautta olemme toteuttaneet käytännössä viimeisen vuoden aikana, kun Tre Smeder -säätiöltä saamamme rahoitus mahdollisti ruotsin kielen opetuksen viemisen ulos luokkahuoneesta.

Kirjoittajat:

Maarit Ohinen-Salvén

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 16.12.2020

Tavoitteenamme oli luoda verkostoitumistapahtumien sarja, jossa kielitaidon ja ammattimaisen viestintäosaamisen lisäksi kehitettäisiin erityisesti verkostoja ja myös substanssiosaamista tietyillä valituilla alueilla. Verkostoitumistapahtumia ja viime vaiheessa myös oppimateriaalia luova Kompetens 3.0 -hanke muodostui lopulta paikaksi, jossa sekä ohjaajat että opiskelijat pääsivät kehittymään, loistamaan ja konkreettisesti nostamaan kompetenssiaan uudelle tasolle.

Projektiryhmämme opiskelijat järjestivät sarjan aamiaistapahtumia, joissa Haaga-Helian opiskelijat pääsivät tapaamaan työelämän edustajia ja keskustelemaan vaihtuvista teemoista heidän johdollaan. Viime lukuvuonna teemoina olivat tulevaisuuden johtajuus sekä markkinointi pohjoismaisesta näkökulmasta, tänä syksynä puolestaan ajankohtaiset aiheet terveys ja hyvinvointi sekä digitaalinen arkipäivämme.

Opiskelijat puhuvat rohkeasti ruotsia

Opettajien näkökulmasta projektimainen työskentely on tarkoittanut epävarmuuden sietokyvyn kasvamista, kun kaikki langat eivät olekaan olleet perinteisen opintojakson tavoin ainoastaan omissa käsissämme. Projektimaisen työskentelyn luonteeseen on kuulunut suunnitelmien yllättäväkin muuttuminen matkan varrella, joten nopea reagointikyky ja varasuunnitelmien käyttöönotto ovat olleet aika ajoin tarpeen. Kun useampi toimija ottaa vastuuta asioiden etenemisestä on vastuunjaon, viestinnän sekä suunnittelun merkitys korostunut.

Projektin ehdottomiin ilonaiheisiin on kuulunut mahdollisuus nähdä toisaalta projektiryhmän opiskelijoiden onnistuminen omissa rooleissaan sekä toisaalta tapahtumiimme osallistuneiden opiskelijoiden uskallus heittäytyä keskusteluihin vieraalla kielellä. Projektiryhmän opiskelijat ovat venyneet aina tilanteen niin vaatiessa, ottaneet vastuuta ja kasvaneet opiskelijaroolista ammattilaisen rooliin. Yksi heistä onnistui jopa työllistymään yhden helmikuun tapahtumassamme mukana olleen inspiraattorin assistentiksi!

Tapahtumat voivat olla myös webinaareja

Koronapandemia vaikutti syksyllä 2020 luonnollisesti myös projektimme tapahtumiin. Sitä emme ole kuitenkaan harmitelleet, sillä poikkeusolot veivät meidät sopivasti uudenlaisen tekemisen äärelle. Projektiryhmämme oli ehtinyt saada jo kokemusta perinteisten, fyysisten tapahtumien järjestämisestä, ja syksyllä pääsimme luontevasti järjestämään webinaareja. Tätä kirjoitettaessa molemmat webinaarit ovat jo onnellisesti ja onnistuneesti takana.

Niin fyysisten tapahtumien kuin webinaarienkin järjestämisen lisäksi projekti on mahdollistanut videomateriaalin tuottamisen Haaga-Helian ruotsin opetuksen tarpeisiin. Videoprojekteissa projektiryhmän opiskelijat ovat päässeet perehtymään suunnitteluun, käsikirjoittamiseen sekä kameran edessä haastattelemiseen. Videoiden teknisestä toteutuksesta on vastannut journalismin koulutusohjelman opiskelija, jonka rekrytoimme mukaan heti alkuvaiheessa.

Olemme ohjaajina kiitollisia, että pääsimme toteuttamaan tämän projektin ja haluamme ehdottomasti viedä työtapaa eteenpäin myös tulevaisuuden oppimistarjontaan. Paras ”pöhinä” syntyy aidoissa kohtaamisissa. Tämän projektin yksi tärkeimmistä lopputuloksista on luonnollisesti kaikkien mukana olleiden verkoston laajeneminen ja lukuisat uudet LinkedIn-kontaktit.

Ohjaajan näkökulmasta erityisen lämmittävä oli yhden projektiryhmäläisen loppukommentti viimeisen webinaarin jälkeen: ”Det blev helt sjukt bra”! Ja niinhän siitä todella tuli.

Kirjoittajat:
Maarit Ohinen-Salvén, lehtori, tiiminvetäjä
Marjaana Halsas, koulutusohjelmajohtaja

Lue lisää Kompetens 3.0 -hankkeesta: