Siirry sisältöön
Opiskelu
Opiskelusta vastapainoa urheiluun – urheilijoille on tarjolla koulutusta ja ohjausta

Urheilu-uran päättyminen voi olla urheilijalle henkilökohtainen kriisi. Hän on saattanut tehdä pitkän ammattiuran rakkaassa lajissaan, ja elämä ilman tavoitteellista urheilua vaatii uusia näkökulmia.

Kirjoittajat:

Auli Pekkala

projektiasiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.11.2020

Uran päättyminen saattaa olla harkinnan tulos ja tapahtuu suunnitellusti. Ikävä kyllä joskus ura päättyy hyvin yllättäen ja tahtomatta. Erityisesti silloin korostuu pikainen tarve opiskelu- ja urapohdintaan.

Elämän taitekohtien haasteisiin on toki mahdollista valmistautua. Osa varautuu opiskelemalla jo urheilu-uran aikana, mutta aina se ei ole mahdollista. Lajiharjoittelun vaatimukset vaihtelevat paljon, ja yksilölliset tavoitteet ohjaavat valintoja. Myös urheilun jälkeisen uran täytyy aidosti kiinnostaa ja opiskeltavan alan motivoida ja innostaa. Omaehtoinen hakeutuminen opintojen äärelle usein tehostaa myös urheilua.

Tenniksen pelaaja ja valmentaja Ville-Petteri Ahti on saanut opiskelusta turvallisuuden tunnetta ja mielenrauhaa. Hän hakeutui opiskelemaan, koska halusi varmistaa, ettei jää tyhjän päälle, mikäli ura päättyisi yllättäen. Ahti valitsi liiketalouden opinnot Haaga-Heliassa, koska aikoo tulevaisuudessa työskennellä urheilubisneksessä. Hänen mukaansa korkeakouluopiskeluja on helppo tehdä joustavasti urheilun ohella, ja lisäksi opiskelu on antanut kivaa vastapainoa urheilulle.

Sports & Study -opinnot

Korkeakoulut ovat tunnistaneet tämän urheilijan elämän taitekohdan ja tarjonneet siihen ratkaisuiksi tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistämistä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on kehittänyt Sports & Study -konseptin, joka sisältää erilaisia vaihtoehtoja urheilijoiden opiskeluun. Tarjontaa löytyy yksilöllisistä opintopoluista aina tutkinto- ja erikoistumisopintoihin.

Urheilijan elämää helpottaa myös se, että digitaalisuus mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun aiempaa paremmin. Myös opintojen ohjaus ja opintovalmennus ovat tiiviisti mukana opiskelijan arjessa. Näin opintoja voidaan sovittaa urheilijan lajin ja tarpeiden mukaan. Tärkeää on, että aina löytyy joku, jolta kysyä neuvoja ja ohjeita opiskelumäärään ja aikatauluttamiseen.

Urheilijan osaaminen näkyväksi

Urheilijan ammatti on intensiivinen ura. Se kartuttaa laajasti taitoja ja osaamista, kuten kulttuurista pääomaa, valmennusymmärrystä, itsensä johtamista, tiimityötaitoja ja sisupääomaa. Nämä ovat keskeisiä työelämätaitoja nyt ja tulevaisuudessa. Tätä kaikkea tulisi hyödyntää myös urheilu-uran jälkeen.

Olympiapurjehtija Mikaela Wulffin mukaan urheilija tarvitsee ohjausta omien urheilusta nousevien vahvuuksien tiedostamineen. Omin avuin ei välttämättä osaa sanoittaa ja dokumentoida urheilusta kertynyttä osaamista konkreettisiksi työelämätaidoiksi. Wulff painottaa, että urheilusta opittua voi hyödyntää ihan siinä missä muutakin työkokemusta. Ammattiurheilija pystyy todelliseen asioiden priorisointiin. Esimerkiksi olympiaprojekti on tavoitteissa ykkönen, mutta silti opintoja on mahdollista edistää samaan aikaan. Wulff keskittyy itseään johtaen sekä urheiluun että opiskeluun.

Urheilijan identiteetti säilyy, vaikka ura päättyy. Sitä tulisi hyödyntää myös uudessa elämäntilanteessa. Opintojen suorittamista helpottaa, kun urheilijalle vuosien aikana karttunut osaaminen tehdään näkyväksi ja dokumentoidaan. Korkeakouluopinnoissakin urheilija voi todentaa osaamistaan esimerkiksi näyttöjen ja opinnollistamisen kautta, mikä jouduttaa opiskelua ja mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.