Siirry sisältöön
Opiskelu
Opiskelua yli tutkinto- ja kielirajojen

Restonomiopiskelijoiden opinto-ohjaajana olen huomannut, että opiskelijat eivät välttämättä ymmärrä vielä opiskelemaan hakiessaan, kuinka opintoja voi Haaga-Heliassa suorittaa yli tutkinto- ja kielirajojen.

Kirjoittajat:

Sari Sinisalmi-Airila

opinto-ohjaaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.10.2023

Haaga-Helian opetussuunnitelmassa opiskelijoilla on valinnanvaraa ja mahdollisuus rakentaa yksilöllisiä ja innostavia polkuja kohti valmistumista. Opintoihin on myös sisällytetty tietyt pakolliset opinnot tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon varmistamiseksi.

Opinnoissa painottuu työelämälähtöisyys

Opetussuunnitelman osaamistarpeet on määritelty ja päivittyvät yhdessä työelämän kanssa, tavoitteena vaikuttaa positiivisesti opiskelijoiden työllistymiseen. Opiskelija voi hyödyntää aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista. Aiemmin hankittua osaamista hyödyntämällä opiskelija voi saada tutkinnon nopeallakin aikataululla.

Nopeutettu aikataulu on mahdollinen esimerkiksi opiskelijoille, joilla on pitkä työura ja sen kautta hankittu osaaminen opiskelemaltaan alalta, mutta ei vielä korkeakoulututkintoa. Usein nämä alalla jo työskennelleet opiskelijat pystyvät näyttämään oman osaamisensa Haaga-Helian perusopinnoissa, jotka ovat kaikille opiskelijoille samat riippumatta siitä, mitä tutkintoa on opiskelemassa.

Itselleen mielekkään oppimispolun rakentaminen on motivoivaa

Haaga-Helian opiskelijalla on mahdollisuus valita muiden kuin oman tutkintonsa opintoja. Esimerkiksi restonomiopiskelija voi valita tutkintoonsa tradenomipuolen opintoja tai toisinpäin. Opiskelija saa näin rakennettua sekä yksilöllisen että omaa osaamistaan ja mielenkiinnon kohteitaan vahvistavan oppimispolun. Itselleen mielekkään oppimispolun rakentanut opiskelija myös työllistyy opintojensa jälkeen hyvin ja pysyy alalla.

Esimerkkinä tästä, Porvoon kampuksen restonomiopiskelijat ovat olleet mielissään siitä, että saavat rakentaa opintojaan oman mielenkiinnon ja uratavoitteensa mukaan eikä kaikkia opintojaksoja ole päätetty valmiiksi heidän puolestaan. Ketteryys valita opintoja on ollut suosittua. Tämä motivoi heitä opiskelemaan tavoitetahdissa tutkintonsa valmiiksi.

Opinto-ohjaus tukee opiskelijaa valinnoissaan

Yksilöllisten osaamispolkujen luonnissa korostuu ohjaus ja kokonaisuuksien hahmottaminen. Opinto-ohjaajat ovat isossa roolissa opintojen alussa, jolloin opiskelija luo omaa polkuaan kohti tulevaisuuden tavoitteitaan. Omien kokemusteni perusteella restonomiopiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa opintopolkuaan henkilöstöjohtamisen, digitaalisen markkinoinnin tai vaikkapa ilmailualan opintojen tarjonnasta.

Haaga-Heliassa on tarjolla opintoja suomen ja englannin kielellä. Tämä on myös asia, joka opiskelijoita opinnoissaan miellyttää. Kansainvälisyys on läsnä kaikkialla ja opiskelijat voivat valita suomenkieliseen tutkintoonsa myös englannin kielellä olevia opintoja. Opiskelijat ovat todenneet, että käytännönläheiset ja kansainväliset opinnot antavat heille valmiudet toimia itsenäisesti työelämän erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä ympäristöissä.

Restonomiopiskelijoiden opinto-ohjaaja luovii yli tutkintorajojen

Omien kokemusteni perusteella Porvoon kampuksella opiskelevat restonomiopiskelijat ovat innokkaasti valinneet opintojaan sekä restonomi- että tradenomiopinnoista. Kaiken kaikkiaan, kun mietitään restonomi ja tradenomi tutkintoja, erot ovat mielestäni pieniä.

Liiketoiminta, vastuullisuus ja niiden ymmärtäminen käytännön sekä teorian tasolla ovat yksi merkittävä osa molemmissa tutkinnoissa. Restonomi tutkinnossa edellä mainittujen lisäksi korostuu vieraanvaraisuus ja people business ajattelu, mikä on loistava lisä myös tradenomi opiskelijoille.

Porvoon kampuksella järjestimme lokakuun ensimäisellä viikolla Tuunaa Tulevaisuutesi messut 2023, joissa opiskelijat pääsimvät tutustumaan Porvoon kampuksella tarjottaviin opintoihin ja miettimään yhdessä ohjaajien kanssa omaa tulevaa uraa ja opintopolkua sen saavuttamiseksi.