Siirry sisältöön
Opiskelu
Opiskelijat syventävät osaamistaan asiakasprojekteissa

Kirjoittajat:

Juha Hinkula

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Jukka Juslin

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Taina Lintilä

osaamisaluejohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 29.04.2024

Haaga-Helian tietojenkäsittelyn opiskelijat voivat osallistua loppuvaiheen opintojensa aikana Softala-projektiopintojaksolle, jolla opiskelijat tekevät projekteja yritys- tai hankeyhteistyössä.

Suurin mielenkiinto yleensä liittyy IT-yritysten projektitoimeksiantoihin, koska niissä opiskelijoilla on hyvä tilaisuus näyttää osaamistaan ja päästä tekemisiin IT-alan yritysten kanssa. Yhteistyö on hyödyllistä myös siksi, että siinä tarkentuu tieto taidoista, joita opiskelijoilta odotetaan.

Toimeksiantona materiaali- ja logistiikkahallinnan järjestelmä

Kevään 2024 Softala-projektikurssilla kehitettiin muun muassa Recser Oy:lle ERP (Enterprise Resource Planning), joka auttaa heidän materiaalinsa ja logistiikkansa hallinnassa. Recser on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävänä on yhteistyökumppanien kanssa hoitaa lakisääteiset tehtävät koskien akkujen ja paristojen kierrätystä.

Kurssilaiset kehittivät järjestelmälle käyttöliittymän, jota kautta systeemiä on helppo käyttää verkkoselaimen kautta. Järjestelmää voi käyttää myös puhelimesta käsin, mutta käyttöliittymää ei ole erityisesti optimoitu siihen. Toiminnallisuudeltaan järjestelmä saatiin pilvipalveluun asennettua, joten asiakas pystyi jo kehitysvaiheessa kokeilemaan järjestelmän eri ominaisuuksia.

Projektin alussa oli suhteellisen pitkä kyseisen liiketoimintaympäristön ymmärtämisen harjoite, sillä opiskelijoille ja opettajille juuri kyseinen ala oli uusi. Piti nähdä ja ymmärtää, mikä tieto on Recserille olennaista ja saada asiakas ymmärtämään mihin asioihin he pystyvät vaikuttamaan. Recserin palveluita käyttävät toimijat tuli myös eristää toisistaan sikäli, että järjestelmän käyttäjillä voi olla erilaisia rooleja, joissa toinen toimija ei näe toisen toimijan tietoja.

Kokonaisuuden toteuttamiseen käytettiin erittäin moderneja teknologioita, jotka ovat työelämän halutuimpia. Näistä esimerkkinä tietokantojen käyttäminen AWS-pilvipalvelussa ja autentikoinnin kanssa käytetty jhipster-kirjasto.

Projektissa oppiminen on konkreettista ja kokeilevaa

Osallistumalla asiakasprojekteihin opiskelijat syventävät osaamistaan. He oppivat, että on tärkeää tuntea toimeksiantajan toimialaa, jotta pystyy hyvin toteuttamaan asiakkaan tarpeita ja vaatimuksia vastaavan järjestelmän.

Myös sopimuksiin liittyvät asiat ovat sellaisia, jotka tuottavat opiskelijoille uutta osaamista. Softala-projektiopintojaksolla opiskelijat joutuvat usein allekirjoittamaan erilaisia sopimuksia. Yleensä yritysprojekteissa käytetään ns. MIT-vapaata lisensointia, joka antaa opiskelijoille oikeudet käyttää tuotoksiaan. Ulkopuolisesti rahoitetuissa hankkeissa opiskelijoiden pitää allekirjoittaa IPR-sopimus. Tämä johtuu siitä, että ulkoisesti rahoitetuissa hankkeissa yleensä kaikki tuotokset pitää olla vapaasti kaikkien käytettävissä.

Tämä projekti oli onnistunut sekä asiakkaan että opiskelijoiden osalta. Vaikka aina opiskelijaprojekteissa ei päästä tavoiteltuun päämäärään, niissä yleensä saavutetaan tuloksia, joista on hyötyä opiskelijoiden osaamisen kehittymisen kannalta. Yritykset saavat aina hyötyä opiskelijaprojekteista, vaikka joutuvat joskus jatkokehittämään järjestelmää. Asiakkaita muistutetaan ennen sitoutumista opiskelijaprojektiin, että opiskelijat vasta opiskelevat ja kartuttavat osaamistaan.

Kuva: Haaga-Helia