Siirry sisältöön
Opiskelu
Opiskelijat hyötyvät tutkintoja yhdistävästä mediaviestinnän opintojaksosta

Kirjoittajat:

Hanna Tattari

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.03.2024

Kehitimme opintojakson, jossa ansaittua mediaa ja etenkin tiedotusvälineiden kanssa tehtävää yhteistyötä opetetaan yhtä aikaa kahden tutkinnon näkökulmasta – tradenomin ja journalismin. Ajatus on, että yrityksissä ja organisaatioissa toimivat viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset ymmärtäisivät paremmin toimittajan työtä ja sitä sääteleviä prosesseja, ja vastaavasti toimittajat tutustuisivat paremmin mediaviestintään liiketalouden näkökulmasta.

Yhdessä luotu kokonaisuus

Mediaviestinnän opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat siihen, miten suhteita tiedotusvälineisiin voi ja kannattaa luoda yrityksen tai organisaation näkökulmasta sekä samanaikaisesti siihen, mitä toimittaja ajattelee ja tekee valintoja, miten uutiset syntyvät ja kuinka journalistinen uutisprosessi toimii.

Kyseessä on ensimmäinen tradenomi- ja medianomitutkinnon opettajien yhdessä luoma opintojaksokokonaisuus. Opintojaksolla on opettaja ja opiskelijoita kummankin tutkinnon puolelta. Tarkoituksena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään mediaviestintää mahdollisimman monipuolisesti, jotta he voivat työskennellä yhtä lailla tiedotusvälineissä toimittajina tai mediatalojen sisällöntuottajina kuin yritysten tai toimistojen puolella viestinnän ammattilaisina.

Kokemukset kannustavat

Muutaman toteutuskerran perusteella lähtökohta on toiminut hienosti. Vuorovaikutteisilla opetuskerroilla saadaan aikaan kiinnostavia keskusteluja ja voidaan haastaa eri näkökulmia. Tradenomipuolen opiskelijoita on yllättänyt se, kuinka paljon aikaa ja välillä myös luovuutta mediasuhteiden rakentaminen vaatii. On löydettävä tapoja saada yrityksen ääni kuuluviin toimittajalle, joka kohtaa päivässä kymmeniä tai jopa satoja tiedotteita tai uutisvinkkejä. Mitä paremmin uutiskriteerit ovat hallussa, sen todennäköisemmin juttu kiinnostaa toimittajaa ja hänen edustamansa median lukijoita tai katsojia.

Journalistiopiskelijat ovat päässeet perehtymään siihen, miten mediajulkisuutta tavoittelevat teemat pohjautuvat parhaimmillaan yrityksen strategiaan ja tukevat yrityksen tavoitteita. On myös huomionarvoista, että kaikki journalistiopiskelijat eivät tähtää toimittajiksi vaan osa sijoittuu viestinnän eri tehtäviin. Kurssin avulla heillä on parempi käsitys siitä, mitä työ yritysviestinnän puolella vaatii.

Konkreettisia harjoituksia ja työelämäsidoksia

Opintojaksolla perehdytään mediaviestinnän kenttään tavoitteista käytännön vinkkeihin saakka. Kokonaisuuteen kuuluu vierailu viestintätoimistossa ja mediatalossa tai toimituksessa. Opiskelijat vertailevat vierailujen perusteella eroja ja yhtäläisyyksiä näiden tahojen lähestymistavassa viestinnän sisältöihin.

Mediatiedotteen kirjoitustehtävässä opiskelijat pyrkivät laatimaan niin houkuttavan ja koukuttavan tekstin, että se saa toimittajan huomion ja sitä kautta hänen kiinnostuksensa heräämään valittuun aiheeseen.

Tärkeänä teemana kurssin suunnittelussa oli myös toiminnallisuus. Kurssin päätteeksi opiskelijat pääsevät suunnittelemaan oman mediatilaisuuden ja esiintymään siinä yrityksen edustajan sekä haastattelevan toimittajan rooleissa. Harjoittelu on hauskaa ja osin leikkimielistä, sillä arvioinnissa arvostetaan heittäytymistä ja yrittämistä sen sijaan, että siinä keskityttäisiin onnistumiseen ja täydelliseen suoritukseen.

Mediaviestinnän opintojaksoa on ollut erittäin kiinnostavaa suunnitella ja kehittää. Uskon vahvasti, että myös opiskelijat hyötyvät tutkintoja yhdistävästä opintojaksosta, joka valmistaa heitä työelämään sekä viestinnän että journalismin ammattilaisina.