Siirry sisältöön
Opiskelu
Opiskelijana ohjelmistoprojektikurssilla: ohjelmiston luovuttaminen tilaajalle

On tärkeää, että opiskelijat ja toimeksiantaja ymmärtävät, mikä merkitys ohjelmiston dokumentaatiolla, laadunvarmistuksella ja ylläpidettävyydellä on tilaajan liiketoimintaan sekä asiakastyytyväisyyteen.

Kirjoittajat:

Teemu Havulinna

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.05.2024

Ohjelmiston luovutus tilaajalle on osana jokaista Haaga-Helian ohjelmistoprojektikurssin toimeksiantoa. Opiskelijat työskentelevät kursseilla projektin parissa kurssin päättymiseen asti, minkä jälkeen tilaajan tulee voida operoida toimitettua järjestelmää itse tai toisen toimittajan avustuksella.

Projektista ja toimitetusta järjestelmästä riippuen tämä voi olla suoraviivaista tai huonossa tapauksessa liki mahdotonta. Siksi onkin tärkeää, että sekä opiskelijat että toimeksiantaja ymmärtävät, mikä merkitys ohjelmiston dokumentaatiolla, laadunvarmistuksella ja ylläpidettävyydellä on tilaajan liiketoimintaan sekä asiakastyytyväisyyteen.

Jatkuva kommunikointi ja yhteistyö opiskelijaryhmän ja tilaajan välillä auttaa varmistamaan, että projektin päättyessä tilaaja saa kokonaisen tuotteen tai palvelun, eikä esimerkiksi vain kokoelmaa erilaisia dokumentoimattomia lähdekooditiedostoja. Tätä ymmärrystä ja näitä taitoja kasvatetaan osana projektikursseja, ja niitä tarvitaan yhtä lailla opintojen jälkeisissä työelämän projekteissa.

Projektikurssi on ohjelmiston elinkaaren ensimmäinen askel

Ohjelmistoprojektin aikana toteutettavan ohjelman toiminnallisuudet sekä visuaalinen ilme saavat tyypillisesti suuresti huomiota niin opiskelijoilta kuin projektin tilaajalta. Projektin myöhemmän elinkaaren suunnittelu jää kuitenkin helposti pienemmälle huomiolle.

Jotta tuotettava ohjelmisto tai kokonaisuus täyttää sille asetetut liiketoimintatavoitteet, on sen toimittava luotettavasti ja turvallisesti myös projektikurssin päättymisen jälkeen. Mahdolliset käytössä havaittavat virheet tulee voida korjata muiden kuin ohjelmiston kehittäneiden opiskelijoiden toimesta. Tilaajalla tulee olla käytössään tietojärjestelmät, joihin taustajärjestelmät voidaan asentaa. Tilaajalla on myös oleellista olla pääsy sovelluksen kaikkien osien lähdekoodeihin, jotta niitä voidaan tarvittaessa muokata virheiden korjaamiseksi tai uusien ominaisuuksien toteuttamiseksi.

Valmiudet julkaista uusia versioita sovelluksesta sekä sen taustajärjestelmistä ovat tarpeen, joko itse tai toisen toimittajan avustuksella. Tilaajalla ei välttämättä tarvitse olla omasta takaa syvällistä ymmärrystä itse sovelluksen teknisestä toteutuksesta, kunhan toteutus on dokumentoitu riittävällä tasolla, jotta alkuperäisen projektin ulkopuolinen ylläpitäjä pystyy tarvittaessa suorittamaan asennus- tai ylläpitotehtäviä.

Case Softalaprojekti – sovelluksen luovuttaminen projektin edetessä

Kevään 2024 aikana Haaga-Helian Softalaprojekti-opintojaksolla valmistui toiminnallinen prototyyppi käytettyjen huonekalujen myynnin, kierrättämisen ja huoltamisen helpottamiseksi tekoälyä hyödyntäen. Erityisesti ohjelmiston taustajärjestelmien asennukseen ja ylläpitoon liittyvät näkökulmat tuli ottaa huomioon projektia luovutettaessa.

Projektin monimutkaisuuden takia sen luovuttaminen toteutettiin kurssilla vaiheittain projektin edetessä. Opiskelijat käyttivät alusta alkaen kehitystyössä tilaajan hallinnassa olevaa pilvipalvelua, jotta ohjelmiston toimivuus oikeassa ympäristössä saatiin huomioitua jo projektin aikana. Projektin päättymisen lähestyessä asiakkaan pilvipalveluympäristöön luotiin lopullinen tuotantoversio yhteistyössä tilaajan kanssa, jolloin prosessi palveluiden luomiseksi sekä tarvittujen ohjelmistojen asentamiseksi saatiin käytyä konkreettisesti läpi vaihe vaiheelta. Eri vaiheita suoritettaessa tarkasteltiin myös dokumentaation ajantasaisuutta ja oikeellisuutta.

Dokumentointi ja huolellinen valmistelu helpottivat välttämään työläitä virheitä

Projektin luovutuksen yhteydessä havaitsimme, että sen dokumentaatio sisälsi lukuisia puutteita, jotka saatiin nyt tunnistettua jo ennen projektin päättymistä. Puutteiden selvittäminen esimerkiksi erilaisten virheilmoitusten perusteella olisi ollut todella haastavaa ilman alkuperäistä opiskelijatiimiä.

Havaitsimme myös, että erityisesti maksullisten, ulkoisten palveluiden, siirtäminen tiimiltä toiselle vaatii valmisteluja ja suunnittelua. Esimerkiksi kolmannen osapuolen tekoälypalvelut toimivat kehityksen aikana ilmaisen kokeilujakson rajoissa, mutta varsinaisessa tuotantokäytössä toimeksiantaja tarvitsee näiden palveluiden käyttämiseksi oman tilin sekä siihen liitetyn luottokortin.

Toteutettavan ohjelmistoratkaisun tekniikoista sekä liiketoimintakriittisyydestä riippuen toimeksiantajan on hyvä huomioida sitä vastaanottaessaan tietoturvaan liittyviä seikkoja, kuten palvelun monitorointi, pääsynhallinta, sekä palvelun tallentamien tietojen varmuuskopiointi erinäisten virheiden varalta.

Mainittuihin seikkoihin osataan panostaa enemmän opiskelijaprojekteissa, kun jatkossa projektin luovuttamisen jälkeisille vaiheille annetaan aiempaa enemmän painoarvoa.

Kuva: Haaga-Helia