Siirry sisältöön
Opiskelu
Opintojaksoyhteistyö voi olla ovi unelmatyöhön

Kirjoittajat:

Pirjo Purovesi

lehtori, myynti ja asiakkuudet
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Anu Nieminen

lehtori, myynti ja viestintä
Senior Lecturer, Sales and Communications
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.02.2024

Opintojen loppuvaiheessa olevalla nuorella on edessään iso ja usein vaikea päätös, kun hän tekee valintaa ensimmäisestä vakituisesta työpaikasta. Tärkeintä olisi löytää työ, joka vastaa omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Vahvuuksiaan hyödyntävä ihminen on onnellinen, hyvinvoiva ja tuottelias (Seligman 2011).

Miten löytää unelmatyö, joka sytyttää motivaation ja antaa mahdollisuuden loistaa? Kysymys saattaa tuntua haasteelliselta, mutta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Työskentely yritysmyynnissä -opintojakso tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden löytää siihen vastauksia.

Opintojakson tavoitteena on valmentaa opiskelijoita tunnistamaan ne tekijät, joista oma unelmatyö voi muodostua sekä helpottaa heidän matkaansa kohti merkityksellistä työelämää. Tavoitteena on myös tutustuttaa opiskelija B2B-myyjän ammattiin, erilaisiin myynnin toimintaympäristöihin, myyntiorganisaatioihin ja myyjän toimenkuviin ja tehtäviin.

Yritystyöskentely-opintojakso toteutetaan yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa. Opiskelijat jalkautuvat kumppaniyrityksiin, jossa he pääsevät tutustumaan monimuotoiseen yritysmyyntiin sekä työskentelemään yrityksessä. Lisäksi he saavat näkymän kaikkiin mukana oleviin yrityksiin opiskelijatovereittensa kokemusten kautta ja yhteisissä seminaareissa.

Käytännön kokemukset siivittävät omia uravalintoja

Opiskelijat Noora Salmi ja Teemu Karppi osallistuivat opintojaksolle syksyllä 2023. Noora työskenteli seitsemän viikkoa Bofor Oy:ssä ja Teemu Clear Channelilla. Kysyimme heiltä kokemuksista ja siitä, miten opintojakson tavoitteet toteutuivat heidän näkökulmastaan.

Opiskelijan näkökulmasta opintojakso tarjoaa arvokasta käytännön kokemusta myyntityöstä, verkostoja ja monipuolisia näkökulmia myyntityöhön.

– Clear Channelilla Työskentely yritysmyynnissä -kurssin sisältö oli tarkkaan mietitty. Harjoittelun toimivuuteen vaikutti myös se, että ohjaajani oli itsekin ollut vastaavanlaisessa harjoittelussa. Meidät harjoittelijat otettiin koko yrityksen henkilöstön osalta hyvin vastaan ja töihin tullessa oli aina fiilis, että olemme osa työyhteisöä”, Karppi toteaa.

– Jotta löytää oman juttunsa työnsaralla, on kokeiltava erilaisia vaihtoehtoja. Opintojakson myötä ymmärsin, millaisissa ympäristöissä ja rooleissa pääsisin parhaiten toteuttamaan itseäni ja vahvuuksiani. Sain kuulla muiden ajatuksia ja kokemuksia työtehtävistä ja -mahdollisuuksista, mistä en aiemmin tiennyt. Tämä opintojakso helpotti oman urapolun suunnittelua”, Salmi sanoo.

Opiskelijoilla on usein epävarmuutta siitä, mihin työtehtäviin opinnot voivat johtaa. Teemulle ja Nooralle opintojakso avasi ovia tulevaan, ja he pääsivät jatkamaan harjoittelun jälkeen työskentelyä yrityksissä. Lisäksi Noora sai opinnäytetyölleen mielenkiintoisen aiheen ja mahdollisuuden tehdä se työnantajalleen.

Unelmatyön löytäminen

Vaikka opinnot tutustuttavatkin opiskelijoita omaan alaan, käytännön kokemus vasta konkretisoi sen, mitä työ oikeasti sisältää. Tämä puolestaan tukee opiskelijoita unelmatyön tunnistamisessa.

”Opintoihin hakeutuessani en tiennyt, mitä haluan työelämältä. Tämä opintojakso oli niin ainutlaatuinen ja antoi minulle selkeän suunnan. Olin itse opintojaksolla IT-alalla, josta en tätä ennen tiennyt mitään. Työkokemus osoittautui minulle mielenkiintoiseksi ja sellaiseksi, missä koen vielä kehittyväni. Olenkin aloittanut urani rakentamisen yrityksessä, jossa olin opintojaksolla, ja urani jatkaa rakentumistaan siellä edelleen”, Salmi kuvailee.

Teemu Karppi summaa kokemuksiaan näin:

– Harjoittelun aikana olen oivaltanut, että B2B-myynti on minua kiinnostava toimiala. Olen myös jo alustavasti sopinut syventävän harjoitteluni Clear Channelilla. Omalla panoksella voi vaikuttaa positiivisesti siihen, mitä harjoittelusta voi saada irti.”

Näiden opiskelijoiden tarinat heijastavat, miten opintojakso voi toimia ovena kohti unelmatyötä ja auttaa opiskelijoita löytämään oman polkunsa työelämässä. Opintojakson kautta avautuvat mahdollisuudet ja kokemukset voivat muuttaa näkemyksiä ja johdattaa opiskelijat kohti valoisaa tulevaisuutta omalla alallaan.

Nooran ja Teemun kokemuksia tukee opiskelijoiden antama opintojaksopalaute. Joka lukukausi lähes kaikki opiskelijat kokevat, että Työskentely yritysmyynnissä -opintojakso vie heitä askeleen eteenpäin oman urapolun suuntaan ja vähentää pelkoa astua työelämään. Kun tuntee omat vahvuutensa ja tietää mitä haluaa, on jo pitkällä.

Lähde

Seligman, M. 2011. Flourish. Nicholas Brealey Publishing. England.