Siirry sisältöön
Opiskelu
Opinnäytetyön tekemisen tuska

Yksi tyypillinen vaihe opinnoissa, jolloin opiskelijat hakevat keskusteluapua, on opinnäytetyön tekemisen vaihe.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 16.11.2020

Turha vaativuus kompastuskivenä

Toisinaan opiskelija ei ole ottanut huomioon ajankäyttöään. Mikäli vuodet ovat vierineet ikään kuin jatkuvasti ylitöitä tehden, moni elättelee toivoa opinnäytetyön kirjoittamisesta muun tekemisen ohessa.

Mitä ylimitoitetummat vaatimukset suhteessa itseensä ovat, opiskelija ei tule ottaneeksi huomioon voimavarojen ehtymistään. Kun uupumisen merkit alkavat nostaa päätään, on hyvä pysähtyä kuulostelemaan, mistä kohtaa kuormaa voisi vähentää.

Joskus yhteisen pohdinnan tuloksena huomaamme, että opinnäytetyön etenemistä estävät ylimitoitetut vaatimukset suhteessa omaan tekemiseen. Opiskelija voi tarvita tukea riman laskemiseen kohtuullisuuden tasolle. Usein se, mikä vaativalle ihmiselle on epäkelpoa, onkin kiitettävän arvoinen opinnäytetyö. Tarkoitus siis ei ole tehdä väitöskirjaa.

Usein opinnäytetyö näyttäytyy opiskelijalle yhtenä suurena epäselvänä möykkynä, jolloin tekemisen pilkkominen yhdessä pienempiin osiin antaa opiskelijalle henkistä tukea.

Aiemmat pettymykset

Toisinaan opinnäytetyön äärellä puurtaminen on yksinäistä ja sosiaalista elämää kapeuttavaa. Tällöin yksinäisestä mielestä voi nousta mieleen käsittelemättä jääneitä kipeitä asioita. Uupuneena muistaa kaikki ikävästi sanotut kommentit elämänmatkalta huonosta tekstintuottamisesta. Usko omaan kirjoittamiseen horjuu, vaikka opinnot ovat muuten sujuneet hyvin.

Horisontti kadoksissa

Korkeakouluopiskelijan tulevaisuudennäkymät ovat olleet valmistumisen lähestymiseen saakka turvalliset ja tutut. Kesän jälkeen on saanut palata opintojen ääreen, samoin joululoman jälkeen. Valmistumiseen liitetään toisinaan kohtuuttomia odotuksia. Pitäisi olla omasta mielestä ikään kuin eri tavalla aikuinen, vastuuta ottavampi ja valmis ammattilainen.

Opiskelijalta unohtuu, ettei yhdessä yössä tutkinnon saamisen jälkeen tarvitse muuttua ihmisenä. Tutkintotodistus on keino päästä ensimmäiseen työpaikkaan, jossa voi oppia uusia asioita siirtyäkseen ehkä jossakin vaiheessa kohti uusia työuria, joissa taas oppii uutta. Ja opiskelua voi jatkaa milloin vain uudelleen.

Elämä ei odota

Elämä ei pysähdy eikä jää tauolle opinnäytetyön kirjoittamisen aikana. Elämässä voi tapahtua samanaikaisesti yllättäviä tunne-elämää kuormittavia asioita. Kun keskittymiskyky ja käytettävissä oleva energia kohdistuvat vaikkapa ihmissuhteissa tapahtuviin ristiriitoihin ja muutoksiin, se kaikki on pois opinnäytetyöhön tarvittavasta energiasta.

Onneksi ihmismieli on varsin joustava. Opiskelija voi pyytää apua ja tukea opinto-ohjaajaltaan, opettajilta, opinnäytetyönohjaajalta tai vaikkapa oppilaitoksen ennaltaehkäisevistä palveluista opintopsykologilta tai psykiatriselta sairaanhoitajalta. Henkinen kuormittuneisuus vähenee, kun omassa mielessä solmuun menneet ajatukset lausuu ääneen ja saa niille jäsentelyapua.