Siirry sisältöön
Opiskelu
Opinnäytetyöhön liittyvä hämmennys aisoihin

Opiskelijoiden opinnäytetyövalmiuksien kehittäminen koko opintojen ajan on avainasemassa sujuvalle opinnäytetyöprosessille ja tavoiteajassa valmistumiselle.

Kirjoittajat:

Rosa Weckman

opintovalmentaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.09.2022

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on sekä tutkimusten, henkilökunnan että opiskelijakertomusten valossa yksi tutkintopolun haastavimmista vaiheista. Ratkaisuja tähän on yritetty keksiä jo vuosien ajan.

Huomattava määrä opiskelijoista tuntee kuitenkin edelleen tehtävän edessä osaamattomuutta, hämmennystä ja jopa pelkoja. Näiden pelkojen hälventäminen on meidän kaikkien ammattikorkeakouluissa työskentelevien asia.

Valmistautuminen ja valmiuksien vahvistaminen aloitettava opintojen alkaessa

Opinnäytetyövalmiuksien kehittäminen on avainasemassa kun halutaan ratkaisua ongelmaan. Opetussuunnitelmatyössä on erityisesti huomioitava, että näitä valmiuksia kehitetään järjestelmällisesti opetuksen ja harjoittelun kautta, opintojen alusta lähtien kaikilla opintojaksoilla.

Opiskelijat kokevat monet opinnäytetyöprosessin osa-alueet vaikeiksi. Aiheen ideointi ja määrittely ja rajaus sekä tutkimusongelman tai projektin tavoitteen muotoileminen alaongelmineen ja alatavoitteineen aiheuttaa epävarmuutta ja stressiä.

Haasteita aiheuttavat myös tutkimusmenetelmien soveltaminen ja raportin kirjoittaminen. Myös yritysten lähestyminen voi olla pelottavaa. Tästä syystä hankkeistettujen opinnäytetöiden kehittely saattaa viedä useita kuukausia. Hyvät valmiudet omaava opiskelija neuvottelee yritysten kanssa taitavasti ja tuottoisasti.

Opinnäytetyö on pitkä, monipolvinen ja haastava prosessi, johon opiskelijan on vaikea valmistautua. Se koetaan myös irralliseksi muista opinnoista. Ryhmätöihin tottuneet opiskelijat ovat opintojensa loppupuolella ehkä ensimmäistä kertaa laajan itsenäisen työn äärellä.

Uusien työtapojen omaksuminen on raskasta ja monilla opiskelijoilla korostuu vahva yksin pärjäämisen tarve. Moni kokee yksinäisyyttä. Kaikki tämä näkyy myös hyvinvointipalveluissa.

Palaute luo opiskelijalle uskoa omiin kykyihin

Opiskelijoiden kokemista haasteista huolimatta opinnäytetyövalmiuksia voidaan tukea menestykkäästi, kun niihin kiinnitetään riittävän varhain huomiota.

Opinnäytetyön sujuvassa tekemisessä on kyse myös opiskelijan uskosta omiin kykyihinsä. Voimme vaikuttaa tähän viestimällä arjen opetus- ja ohjaustilanteissa positiivisesti ja opiskelijan omia vahvuuksia korostaen. Kun me uskomme opiskelijaan, hänen on helpompi uskoa itseensä.

Opiskelijat antavat usein paljon painoarvoa henkilökunnan palautteelle, minkä takia palautteen sisältöön on hyvä kiinnittää erityistä huomiota. Vahvistamalla sitä, mitä opiskelija jo osaa, voimme innostaa opiskelijaa yhä parempiin suorituksiin.

Keväällä 2022 Haaga-Heliassa mallinnettiin opiskelijan opinnäytetyövalmiuksia osana koulutusuudistusta. Paneudumme mallinnukseen seuraavassa blogissamme.