Siirry sisältöön
Opiskelu
Opettajaopiskelijoiden vertaisoppimista verkossa

Kokemuksemme perusteella voimme suositella vertaisoppimisen käyttöä, myös verkossa.

Kirjoittajat:

Päivi Rajaorko

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Taina Laivola

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.03.2024

Olemme mahdollistaneet vertaisoppimisen Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajaopintojen verkkopainotteisessa opiskelijaryhmässämme. Jokainen 3–5 opiskelijan ryhmä on suunnitellut ja toteuttanut vertaisilleen kahden tunnin pedapajan yhdestä valinnaisesta pedagogisesta painotuksesta. Vertaisoppimista on tapahtunut sekä pajojen suunnittelu- että toteutusvaiheessa.

Vertaisoppiminen on tavoitteellinen prosessi

Vertaisoppimisessa opiskelijat oppivat yhdessä toistensa kanssa ja toisiltaan sekä jakavat ideoita ja kokemuksia toisilleen (Koho, Leppälä, Mustonen, & Niemelä 2014; Boud 2014). Vertaisoppiminen on tavoitteellinen ja yhteisöllinen oppimisprosessi, jossa opiskelijat määrittävät oppimisen tavoitteet, suunnittelevat työskentelyn vaiheet ja menetelmät sekä rakentavat jaettua pedagogista tietoperustaa ja osaamista vuorovaikutuksessa (Aaltonen & Aarreniemi-Jokipelto 2021).

Zoomissa synkronisesti toteutetuille pedapajoille asetettu tavoite oli kehittää opiskelijoiden osaamista oppijakeskeisten ohjaus-, opetus- ja arviointimenetelmien käytössä. Vertaisryhmät laativat pajaansa käsikirjoituksen, jossa he määrittelivät tavoitteet, sisällöt, opetus- ja arviointimenetelmät, käytettävät digivälineet sekä teemaan orientoivat ennakkotehtävät vertaisilleen.

Vertaisilta opittiin sisältöjä sekä menetelmiä

Vertaisoppiminen on hyödyllinen ja mielekäs tapa oppia ja kehittää ryhmätyötaitoja korkeakoulussa (Alaniska 2024). Se antaa opiskelijoille mahdollisuuden harjaannuttaa organisointi-, suunnittelu- ja yhteistyötaitoja, palautteen antamista ja vastaanottamista sekä oman oppimisen arviointia (Boud 2014). Kaikki nämä taidot ovat myös opettajalle keskeisiä taitoja.

Pedapajan suunnittelussa opiskelijat oppivat pajan teemasta, opetustuokion rakentamisesta ryhmänä ja verkkotapaamisen toteuttamista.

Pedapajaa valmistellessa opin paljon lisää aiheesta. Kun pohdimme pedapajan tehtäviä, tuli läpikäytyä hyviä materiaaleja, joihin palaan varmasti jatkossakin.

Ennakkotehtävät ja -caset tarjosivat osallistujille kertausta ja lisätietoa aiheesta. He innostuivat myös pajojen jälkeen tutkimaan itsenäisesti aihetta.

Ennakkotehtävien kautta pääsi itse etsimään lisätietoa aiheesta.

Pajan järjestäminen oli mahdollisuus kokeilla erilaisia opetusmenetelmiä ja digivälineitä.

Pedapajan rakentaminen oli suuri tutkimusretki digitaalisten alustojen maailmaan.

Osallistujat kokivat oppineensa pajan vetäjiltä pedagogisia malleja, aktivoivia opetusmenetelmiä sekä eri digivälineiden käyttöä. Käytetyt menetelmät yllättivät, koukuttivat ja herättivät jopa voimakkaita tunteita.

Tässä taas yksi asia mitä on toteuttanut ja nähnyt toteutettavan, ja nyt se sai nimen.

Laajemmin tulee itselle käyttöön nuo alustat ja niiden monikäyttöisyys.

Ennakkoon jännitettiin, kuinka tekniikka toimii. Kaikki sujui kuitenkin pääosin hyvin.

Aina sattuu, ja olihan kokeilu yksi pedapajojen tavoite.

Vahva suositus vertaisoppimisen käytölle

Opiskelijat itsearvioivat vertaisryhmissä pedapajojen suunnittelua ja toteutusta. Osallistuneilta pyydetty palaute osoitti, että kaikilta osin pajat on koettu opettavaisina. Toteammekin, että vertaisoppiminen on hyvä yhteisöllinen tapa organisoida opettajaopiskelijoiden oppimista. Verkkoympäristössä toteutettuna opiskelijoiden digitaidot samalla kehittyvät.

Lähteet

Aaltonen, K. & Aarreniemi, P. 2021. Vertaisena verkossa – ammatillisten opettajaopiskelijoiden kokemuksia täysin verkossa tapahtuvasta vertaisoppimisesta. Haaga-Helia eSignals Research. Volume 2 Issue 1.

Alaniska, H. 2024. Formaali vastavuoroinen vertaisoppiminen korkeakoulussa: kasvatustieteellinen kehittämistutkimus. Lapin yliopisto.

Boud, D. 2014. Introduction: making the move to peer learning. Teoksessa: Boud, D., Cohen, R. & Sampson, J. (Edt.) Peer Learning in Higher Education: Learning from and with Each Other. Routledge.

Koho,N. , Leppälä, J., Mustonen, E. & Niemelä, T. 2014. Vertaisoppimisen monet muodot korkeakouluopetuksessa. Teaching in Life Sciences: Current practices and development, Vol. 1. Helsingin yliopisto.

Kuva: Shutterstock