Siirry sisältöön
Let’s Go Lahti – opiskelijoiden järjestämä tapahtuma ylitti odotukset

Kirjoittajat:

Teemu Lehmusto

tutkintojohtaja, urheilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.09.2019

1500 lukiolaista viettää liikuntailtapäivää. He kokeilevat innostuneina erilaisia liikuntamuotoja: suppausta, fatbikea, kuplafutista, cheerleadingia, kelluntapukuja, sumopainipukuja sekä lukuisia muita elämyksellisiä joukkue- ja yksilölajeja. Tekemisen ilo, rentous ja leikkimielisyys ovat selvästi aistittavissa. Miten tällainen tapahtuma saadaan aikaiseksi?

Keväällä 2019 järjestetty Let’s Go! Lahti -tapahtuma kokosi Lahden Kisapuiston alueelle valtavan määrän opiskelijoita neljästä kaupungin lukiosta. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa Lahden kaupungin lukioiden Liikkuva lukio -hankkeen toimeksiannosta, ja järjestävänä tahona toimivat Haaga-Helia AMK:n Vierumäen kampuksen ensimmäisen vuoden liikunnanohjaajaopiskelijat.

Liikunnanohjaaja AMK -opiskelijoiden osalta tapahtuma oli osa liikuntapalvelujen toimintaympäristön opintoja. Projektiryhmä oli kasassa jo tammikuussa, ja opiskelijat saivat rauhassa lähteä perehtymään tapahtumajärjestämisen vaiheisiin. Projektiryhmän johtajina toimivat kolmannen vuosikurssin kaksi Suomen Urheilugaalan organisaatiossa meritoitunutta opiskelijaa, jotka tekivät tässä projektissa omien suuntautumisopintojensa johtamisosuuden.

LetsGoLahti

Projektiryhmä jakautui tuotantotiimiksi ja markkinointi- ja yhteistyökumppanitiimiksi, joiden sisältä valittiin tuotanto- ja markkinointipäälliköt vastaamaan projektin etenemisestä. Suunnitteluvaiheen edetessä tapahtuman yleisilme ja lajivalikoima selkiytyivät. Tavoitteena oli järjestää osallistujille virkistävä hyvinvointipäivä, joka erottautuisi monipuolisen ja erilaisen lajivalikoiman sekä matalan osallistumiskynnyksen kautta. Tämä tukisi myös Liikkuvan opiskelu -ohjelman tavoitteita eli fyysistä aktiivisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tapahtuman omat arvot, yhteenkuuluvuus, rohkeus, ympäristöystävällisyys, ilo, ajanmukaisuus ja hyvinvointi, selkeyttivät osaltaan Let’s Go! Lahti -brändin rakentamista ja sitä kautta markkinoinnin sekä yhteistyökumppanien hankinnan alkamista.

Tapahtuman suunnitteluun, markkinointiin ja viestintään sekä toteutukseen oli otettu mukaan myös lukioiden liikuntatutoreita, joiden yhtenä tehtävänä on tapahtumien ja tempausten järjestäminen. Liikuntatutorit ovat Liikkuva opiskelu -ohjelman liikkumista ja opiskelukykyä edistävän toimintakulttuurin näkökulmasta avainroolissa kehittämässä aktiivista opiskelupäivää nimenomaan opiskelijalähtöisesti. Heidän ja Lahden kaupungin lukioiden Liikkuva lukio -hankkeen koordinaattorien mukana oleminen oli yksi konkreettinen keino rakentaa syvällisempää asiakasymmärrystä ennen tapahtumaa.

Tapahtumapäivänä Lahden Kisapuiston alueelle sekä viereisen Pikku-Vesijärven puistoalueelle rakentui 23 aktiviteetin kokonaisuus, jota oli tukemassa toistakymmentä yhteistyökumppania yrityksistä, lajiliitoista ja urheiluseuroista. Myös media oli kiinnostunut, ja tapahtuma olikin mukavasti esillä niin Radio Voimassa kuin Etelä-Suomen Sanomissa. Tapahtuma ylitti sekä osallistujien että toimeksiantajan odotukset.

Kokonaisuutena tapahtuma oli erittäin onnistunut, ja todennäköisesti se saa jatkoa myös ensi keväänä. Tapahtumajärjestämisen näkökulmasta ammattikorkeakoulun opiskelijat saivat aidon työelämätoimeksiannon, jossa he pääsivät oppimaan tapahtuman suunnittelua ja toteutusta sekä brändin rakentamista, markkinointia ja myyntiä. Myös aito yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa oli opettavaista ja hedelmällistä. Tärkeänä osana kokonaisuutta oli Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikön ja Lahden kaupungin lukioiden yhteistyön syveneminen. Tämä avaa jatkossa molemminpuolisia mahdollisuuksia kehittää liikunta-alan verkostoa ja toimintaa Päijät-Hämeen alueella eteenpäin. Toivottavasti tällaisilla tapahtumilla vaikutetaan myönteisesti liikuntasuhteen kehittymiselle ja taklataan samalla muutamia esteitä fyysisen aktiivisuuden tieltä pois.

Tapahtumatiimin opiskelijan sanoja lainaten: ”Saimme ihan parhaan tehtävän. Olemme saaneet olla luovia ja keksiä itse ratkaisuja.”