Siirry sisältöön
Kun opiskelija saa loistaa omalla osaamisalueellaan

Erinomainen kieli- ja viestintätaito sekä kulttuuritietous ovat tärkeät avaimet onnistuneeseen kansainväliseen yhteistyöhön.

Kirjoittajat:

Kristiina Åberg

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 29.01.2020

Nimenmuutoksen myötä uudistunut Liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet -koulutusohjelma valmentaa kielitaitoisia huippuviestijöitä, joilla punaiset langat pysyvät kädessä muutosten keskelläkin.

Pieni joukko Liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet (LIIDI) –koulutusohjelman (ent. Johdon assistenttityö ja kielet) opiskelijoita sai syksyllä 2019 osallistua kansainväliseen projektikurssiin, joka toteutettiin yhteistyössä belgialaisen partnerikorkeakoulun (Erasmus Hogeschool Brussels – Office Management -programme) kanssa. Belgialaisista ja suomalaisista koostuvissa sekaryhmissä opiskelijat ratkoivat asiakasyrityksen kansainvälistymishaasteita ja auttoivat näin pohjustamaan yrityksen seuraavia askelia uusille markkinoille. Opiskelijat kartoittivat, miten monipuolisen tapahtuma-applikaation luoneen asiakkaan tuote ja sen sisältämät palvelut toimisivat Belgian markkinoilla. Pilotti kulki nimellä Mission Goes Global (MGG) ja jo nyt on varmaa, että yhteistyö tulee jatkumaan ja laajenemaan myös seuraavana lukuvuonna. Tiimit pureutuivat tehtävään hyvinkin intensiivisesti ja lopputulokseen olivat tyytyväisiä niin asiakas kuin ohjaajatkin, sekä tietysti opiskelijat itse.

Haaga-Heliassa tehdään paljon erilaisia opiskelijaprojekteja ja kansainvälinen yhteistyö on hyvin vakiintunut osa toimintojamme. Tämän pilotin ainutlaatuisuus kulminoitui mielestämme siinä osaamisessa, joita opiskelijoillamme on ja joissa he nyt erityisesti pääsivät loistamaan. Projekti nosti esiin ne vahvuudet, joista kansainvälinen hallinnon ammattilainen tunnetaan; erinomainen liike-elämän englanti (tässä ko. pilotissa monilla oli myös sujuva ranskan kielen taito), loistavat viestintävalmiudet, esiintymistaito, huippuunsa viritetty koordinointikyky sekä kulttuurituntemus. Nämä ovat osaamisia, jotka mahdollistavat ja viimeistelevät onnistuneen kansainvälisen projektiyhteistyön, riippumatta teemasta tai työn laajuudesta.

MGG-projektilaisten kanssa selvisi hyvin nopeasti, että digityökalujen, aikataulutuksen, viestintäkanavien valinnan tai kielitaidon kanssa ei tulisi olemaan ongelmia. Oli myös ilo huomata, kuinka hienosti opiskelijat ottivat huomioon ne kulttuuriset erityispiirteet, jotka olivat tärkeässä roolissa mm. haastatteluissa sekä monissa käytännön asioissa projektin aikana. Vahva kulttuuritietous ei ole itsestäänselvyys vaan osaaminen, joka tulee harjoittelun kautta.

Tuoreen nimenmuutoksen läpikäyneessä LIIDI-koulutusohjelmassa painotetaan osaamisia, jotka ovat erityisen tärkeitä monenlaisissa työelämän palveluratkaisutilanteissa. Ohjelman ydin perustuu liiketoiminnan hallintaan, kieli- ja vuorovaikutustaitoihin sekä sovellusosaamiseen. Kielten osalta opiskelijat valitsevat haluamansa polut, joissa tavoitteena on sujuva liike-elämän kielitaito sekä vahva kulttuurituntemus.

Yhdessä näitä kahta kompetenssia voisi kuvata myös termillä kielitaju. Meillä kielitaju tarkoittaa osaamista, jossa varsinaisen kielitaidon lisäksi hallitaan myös kulttuuri- ja tilannesidonnaisuus vaativissakin vuorovaikutustilanteissa. Tälle tasolle pääseminen sisältää useiden opintojaksojen mittaisia kokonaisuuksia, joissa syvennetään osaamista välillä aika vaativassakin tahdissa.

Valmistumisen jälkeen opiskelijamme ovat tämän lisäksi digityökalujen hallinnan ja kehittämisen ammattilaisia, joilla on hyvä osaaminen myös valitsemassaan liiketoiminnan pääaineessa, kuten esimerkiksi markkinoinnissa, organisaatioviestinnässä tai kokous- ja tapahtumahallinnossa. Heidän kompetenssinsa terävöityy yhteistyössä, jossa on oltava kieli- ja viestintätaitoinen, nopea ja joustava, mutta samalla tietyissä tilanteissa myös rauhallinen ja kuunteleva. Koko ajan tulee ottaa huomioon ja olla tietoinen siitä, kuinka eri kulttuureissa toimitaan.  Tällaisten ammattilaisten kanssa on ilo työskennellä.

Ensi syksynä jatkuva yhteistyö uuden projektin muodossa onkin pilottia helpompi nytkäyttää käyntiin, koska tiedämme jo mitä voimme odottaa ja rimaa voi nostaa astetta korkeammallekin. Jos nyt kollegan tai yhteistyökumppanin ominaisuudessa pohdit, olisiko sinulla omassa projektissa tai hankkeessa tarvetta hyvälle, kansainväliselle hallinnon ammattilaiselle, älä epäröi olla yhteydessä.