Siirry sisältöön
Opiskelu
Kokemuksia etäopiskelusta koronapandemian aikana

Korona-aikana opettajan empatia ja kyky joustoihin ovat olleet opiskelijoille tavallistakin tärkeämpiä.

Kirjoittajat:

Hanna Moisio

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Eeva Puhakainen

viestinnän lehtori, TKI-viestintävastaava
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Meri Vehkaperä

strategiatyön ja johtamisen lehtori
Haaga-Helia ammattiorkeakoulu

Julkaistu : 17.12.2020

Niin opettajat kuin opiskelijat tulevat pikkuhiljaa tutuksi uuden normaalin kanssa. Kysyimme, millaisena opiskelijat kokevat etäopiskelun. Vastauksista erottuu neljä teemaa: opettajan empatia ja kyky joustoihin, pedagogiset valinnat ja etäopiskelun haasteet. Neljäs teema on etäopiskelusta kumpuavat myönteiset seikat.

Opettajan empatia, tuki ja jousto arvossaan

Opiskelijoiden vastauksissa leimallisin oli opettajan kyky osoittaa empatiaa eli asettua opiskelijoiden asemaan. Etenkin jos aihe koettiin vaikeaksi, opettajan tsemppaaminen mainittiin jopa ratkaisevana seikkana oppimisprosessissa.

Opiskelijat arvostivat myös suoritusten ja aikataulujen joustavuutta. He kokivat, että joustamalla opettaja ymmärtää ja tukee opiskelijoita sekä välittää heidän onnistumisestaan. Se ei tarkoittanut laissez-faire-asennetta vaan opiskelun mahdollistamista totutusta kaavasta poikkeavalla tavalla. Tiivistettynä: poikkeaviin aikoihin eivät tiukat rakenteet aina sovi.

Etäopiskeluun liittyvät erityishaasteet

Opiskelijat nostivat esiin erityisesti etäopiskeluun liittyviä haasteita. Ajanpuute ja -hallinta toistuivat vastauksissa, samoin tunne. Kaikkeen tekemiseen tuntui menevän enemmän aikaa. Etenemisvauhti tuntui etänä liian kovalta. Kynnys avun pyytämiseen tuntui korkeamalta virtuaaliopetuksessa kuin luokkahuoneessa. Ja jos aikaisemmin apua oli saanut opiskelukavereilta, nyt oltiin kotona yksin ongelman kanssa.

Lisäksi keskittymistä häiritseviä seikkoja oli paljon. Osa koki koronan ja sen tarttumisen pelon ahdistavana, mikä vaikutti kykyyn keskittyä opiskeluun. Toisilla oli epävarmuutta omien it-taitojen ja etäopiskelutaitojen suhteen. Kotona oleileva perhe toi keskittymiseen oman haasteensa.

Ne, jotka olivat töissä, tekivät erittäin pitkiä päiviä. Pitkän työpäivän jälkeen etäopiskelu tuntui useasti raskaalta.

Pedagogiset valinnat auttavat rytmityksessä

Opiskelijat antoivat palautetta pedagogisista ratkaisuista ja esittivät toiveita. Eniten kiitosta sai virtuaalisesti lukujärjestyksen mukaan järjestetty opetus. Eräs opiskelija kertoi, että live-luennot olivat hänelle suoranainen pelastus keväällä. Lukujärjestyksen mukainen opetus aikatauluttaa viikkoa ja pitää yllä päivärytmiä.

Lähiopetussessioiden tallentaminen ja videoiden hyödyntäminen laskentatoimen harjoitustehtävissä ja Excelin käytössä saivat erityisen positiivista palautetta. Etenkin Excelin käyttöön liittyvät käytännön esimerkit videolla selitettyinä tukivat itsenäistä opiskelua. Videot mahdollistivat aineistoon palaamisen ja taukojen pitämisen.

Opiskelijat korostivat, että ohjeistuksen ja tehtävien selkeys ja johdonmukaisuus on korona-aikana vielä tavallistakin tärkeämpää. Hyvää palautetta tuli etenkin helppolukuisista ja saavutettavista aineistoista. Saavutettavuusdirektiivin myötä moni vanha aineisto joutaakin hävitä bittiavaruuteen.

Etäopiskelussa myös paljon positiivista

Opiskelijat huomasivat positiivistakin etäopiskelussa. Se ensinnäkin mahdollisti omaan tahtiin opiskelemisen sekä työn ja opintojen joustavan yhdistämisen. Toiseksi perinteisesti mielipiteitä jakavat ryhmätehtävät ovat tuntuneet korona-aikana mukavalta. – Kunhan niissä vain on tarpeeksi pieni määrä ihmisiä.

Osa opiskelijoista on tunnistanut, että Zoomin kautta järjestetyillä opetuskerroilla on tärkeää olla paikalla, jotta opiskelussa pysyy mukana sekä oppii tarvittavat asiat ja taidot. Myös opiskelijoiden omat epäviralliset WhatsApp-ryhmät mainittiin: ryhmän tuki auttaa opiskelussa onnistumisessa.

Erityistä kiitosta sai opetushenkilöstö. Opiskelijoille oli muodostunut käsitys, että opettajat todella yrittivät parhaansa uudessa tilanteessa. Tätä asennetta arvostettiin. Eräs vastaaja mainitsi myös, että kaikkea on mahdollista oppia.

Viestintä on koronan myötä selkeytynyt. On opittu avaamaan tavoitteita, tehtäviä ja opiskelijan polkua kurssilla. Tehtävien ja tekemisten suhteuttaminenkin osaamistavoitteisiin on selkeämpää.

Ruudun toisella puolella korostuu kollegan apu

Niin opettajat kuin opiskelijat tulevat pikkuhiljaa tutuksi uuden normaalin kanssa. On kuin tutustuisi uuteen ihmiseen; tilannetta arvioidaan, kokeillaan, reflektoidaan, maistellaan…

Opettajan näkövinkkelistä parasta keväässä oli uudenlainen yhteisöllisyys ja kollegiaalinen apu. Epäviralliset somekanavat korvasivat käytäväkeskustelut ja ihmiset auttoivat toisiaan sen minkä osasivat. Avuliaiden asiantuntijoiden erityisosaaminen nousi arvoon arvaamattoman. Pyyteettömyys korostui.

Kirjoittajat

Hanna Moisio työskentelee Haaga-Heliassa laskentatoimen lehtorina ja Eeva Puhakainen viestinnän lehtorina sekä monien TKI-hankkeiden viestinnästä vastaavana. Meri Vehkaperä toimii Haaga-Heliassa strategiatyön ja johtamisen lehtorina sekä projektipäällikkönä (HH) Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa.